Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Hãy làm một kẻ chinh phục

[ad_1]

Nhiề.u nguồ.n tin tạ.i Anh cho hay Tottenham nhiề.u khả nă.ng khô.ng giữ đư.ợ.c Harry Kane nế.u như. cuố.i mù.a nà.y họ. khô.ng già.nh đư.ợ.c vé dự. Champions League mù.a sau. Như.ng ngô.i sao ngư.ờ.i Anh nà.y có. nê.n chỉ lấ.y việ.c tham dự. Champions League để tí.nh chuyệ.n trung thà.nh cù.ng Tottenham hay khô.ng?

Tấ.t nhiê.n, vớ.i bấ.t cứ. cầ.u thủ nà.o thì. việ.c đư.ợ.c tham dự. Champions League là. điề.u tiê.n quyế.t bởi đâ.y là. đấ.u trư.ờ.ng danh giá. để chứ.ng tỏ tà.i nă.ng. Tuy nhiê.n vớ.i Harry Kane bâ.y giờ. anh đâ.u cầ.n phải chứ.ng tỏ gì. nữa sau những gì. đã là.m đư.ợ.c cù.ng Tottenham. Điề.u cầ.n nhấ.t vớ.i tiề.n đạ.o đã 26 tuổi nà.y chí.nh là. là.m sao có. danh hiệ.u và. đạ.t tớ.i mộ.t tầ.m cao hơ.n. Nê.n nhớ. đâ.y là. giai đoạ.n chí.n nhấ.t trong sự. nghiệ.p mộ.t cầ.u thủ. Liệ.u anh cò.n bao nhiê.u nă.m nữa để trung thà.nh và. chờ. đợ.i Tottenham kia chứ.?

 - Bó.ng Đá.

Harry Kane chơ.i rấ.t hay trong mà.u á.o Tottenham.

Thế. như.ng nế.u muố.n chinh phụ.c danh hiệ.u mà. dự.a và.o Tottenham thì. quả là. khó., khô.ng muố.n nó.i là. ảo tư.ởng. Dù. họ. và.o chung kế.t Champions League cá.ch đâ.y khô.ng lâ.u như.ng đừ.ng mơ. câ.u chuyệ.n cổ tí.ch như. vậ.y sẽ lặ.p lạ.i bởi đó. đã là. đỉnh cao của họ. rồ.i. Nế.u Tottenham khô.ng chi tiê.u mạ.nh mẽ thì. giớ.i chuyê.n mô.n nhậ.n đị.nh khô.ng sớ.m thì. muộ.n họ. cũng trở lạ.i vớ.i thờ.i kỳ cũ là. chỉ đó.ng vai kẻ thá.ch thứ.c mà. thô.i. Những gì. hay nhấ.t, tố.t nhấ.t thì. Tottenham đã mang ra rồ.i cho những lầ.n tiệ.m cậ.n chứ.c vô. đị.ch Anh hay đá. trậ.n cuố.i cù.ng mù.a giải của Champions League. Nê.n hiểu rằ.ng Tottenham khô.ng già.u sụ. như. Man City, Man United nê.n khả nă.ng chi tiê.u của họ. có. giớ.i hạ.n nê.n đừ.ng mong sao mộ.t cuộ.c hó.a rồ.ng nhanh chó.ng. Và. vớ.i lự.c lư.ợ.ng Tottenham bâ.y giờ. mấ.y ai tin họ. sẽ là.m nê.n chuyệ.n và.o cuố.i mù.a nà.y và. mù.a giải tớ.i.

 - Bó.ng Đá.

Man United đang chuyển mì.nh.

Ngay cả bâ.y giờ., việ.c già.nh mộ.t chiế.c vé dự. Champions League mù.a sau cũng khá. gian nan dù. độ.i đứ.ng thứ. 5 có. thể đư.ợ.c tham dự. từ. á.n phạ.t của Man City. Như.ng phí.a trư.ớ.c Tottenham là. mộ.t loạ.t những Wolves, Man United và. Chelsea cò.n phí.a sau thì. Sheffield United hay Burnley, Arsenal đang nhă.m nhe. Trong hoà.n cảnh nà.y việ.c kiế.m mộ.t vé để đá. giải đấ.u danh giá. nhấ.t châ.u Âu cũng tră.m bề. khó. khă.n và. khi mà. Tottenham thiế.u cả Harry Kane và. Son Heung Min thì. mọ.i chuyệ.n cà.ng khó. khă.n hơ.n. Mộ.t khi Tottenham vắ.ng mặ.t ở Champions League thì. mấ.y ai tin họ. sẽ đủ sứ.c già.nh Premier League? Đó. thậ.t sự. lạ.i là. chuyệ.n khó. xảy ra nữa bởi cơ. bản họ. thiế.u hẳn mộ.t thự.c lự.c.

 - Bó.ng Đá.

Hì.nh ảnh mù.a tớ.i?

Khi đó., như. đã nó.i Harry Kane đã 26 tuổi và. anh cò.n đủ kiê.n nhẫn nữa hay khô.ng? Cá.i nghề. cầ.u thủ rấ.t ngắ.n và. giai đoạ.n sung mãn nhấ.t lạ.i cà.ng chẳng có. đư.ợ.c bao nhiê.u nă.m nê.n cho dù. có. yê.u, có. trung thà.nh vớ.i Tottenham ra sao thì. quả thậ.t Harry Kane nê.n tí.nh toá.n cho tư.ơ.ng lai của mì.nh. Anh đã từ.ng có. những mù.a giải rự.c rỡ vớ.i Gà. trố.ng đư.a độ.i bó.ng nà.y từ. chỗ trung bì.nh khá. thà.nh mộ.t thế. lự.c của bó.ng đá. Anh và. vô. đế.n chung kế.t Champions League. Như.ng đấ.y có. thể đã là. giớ.i hạ.n của Tottenham rồ.i khi cơ. bản họ. khô.ng phải là. những đạ.i gia có. thể thoải má.i tă.ng cư.ờ.ng lự.c lư.ợ.ng. Cò.n vớ.i Tottenham, nế.u khô.ng đư.ợ.c tă.ng cư.ờ.ng thì. họ. cũng chỉ là. độ.i tầ.m thư.ờ.ng mà. thô.i.

Ngoà.i kia, khô.ng í.t độ.i muố.n có. Harry Kane, trong đó. nổi lê.n là. Manchester United. Và.i nă.m trư.ớ.c Quỷ đỏ thậ.m chí. cò.n bị. đá.nh giá. dư.ớ.i cơ. Gà. trố.ng. Như.ng mù.a sau có. thể mọ.i chuyệ.n đã khá.c khi cả hai đang có. sự. biế.n chuyển theo chiề.u hư.ớ.ng đố.i lậ.p. Man United mớ.i có. tố. chấ.t của kẻ đi chinh phụ.c đá.ng cho Harry Kane tì.m đế.n cò.n Tottenham mãi có. lẽ chỉ đó.ng vai kép phụ. mà. thô.i.

Cá.t Tư.ờ.ng | 22:08 05/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Mexico: Giải cứu bé sơ sinh bị kẹt giữa 2 bức tường

[ad_1]

Em bé vừ.a sinh ra cò.n đỏ hỏn trong lò.ng hố. giữa 2 că.n nhà.. (Ảnh: ERUM CDMX)

Nhâ.n viê.n cứ.u hộ. phải mấ.t nhiề.u giờ. tí.nh toá.n vị. trí. để khoan bứ.c tư.ờ.ng sao cho khô.ng là.m em bé bị. thư.ơ.ng. Khi đư.ợ.c cứ.u ra, bé gá.i vẫn cò.n nguyê.n dâ.y rố.n và. đang bị. hạ. thâ.n nhiệ.t. Ngay lậ.p tứ.c em bé đã đư.ợ.c đư.a đế.n bệ.nh việ.n. 

Cảnh sá.t cũng tì.m thấ.y mộ.t thi thể khá.c ở đố.ng rá.c gầ.n đó., đư.ợ.c cho là. chị. em song sinh của bé gá.i nà.y. Ngư.ờ.i mẹ đã bị. bắ.t.

Mexico: Giải cứ.u bé sơ. sinh bị. kẹt giữa 2 bứ.c tư.ờ.ng - Ảnh 1.

Nhâ.n viê.n cứ.u hộ. tì.m cá.ch đư.a em bé ra khỏi hố.. (Ảnh: ERUM CDMX)

Mexico: Giải cứ.u bé sơ. sinh bị. kẹt giữa 2 bứ.c tư.ờ.ng - Ảnh 2.

Cá.nh tay của bé gá.i. (Ảnh: SSP CDMX)

Mexico: Giải cứ.u bé sơ. sinh bị. kẹt giữa 2 bứ.c tư.ờ.ng - Ảnh 3.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin điện thoại

Nội dung CTKM: Đặt trước S20 Series từ ngày 1/2

[ad_1]

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước Samsung Galaxy S20+ và S20 Ultra (SM-G985 & SM-G988) tại hệ thống đại lý của Samsung trên toàn quốc từ ngày 01/02/2020 đến ngày 05/03/2020.

Nôi dung Chương trình ưu đãi: Đặt trước S20 Series từ ngày 1/2 – 5/3/2020

1. Giảm 2.000.000đ khi đặt trước và mua máy từ 06/03 – 08/03/2020

2. Ưu đãi đặc biệt 

Tặng Clear View Cover chính hãng trị giá 1.200.000 đồng khi đặt mua điện thoại Samsung S20

Tặng ngay Tai nghe Galaxy Buds+ trị giá 4.490.000 đồng khi đặt mua điện thoại S20+|S20 Ultra (SM-G985 & SM-G988) với Mã ưu đãi trực tiếp trên ứng dụng Quà tặng Galaxy (*)

3. Hướng dẫn nhận ưu đãi

  • Khách hàng đặt hàng S20, S20+ / S20 Ultra từ ngày 01/02/2020 đến ngày 05/03/2020, nhận hàng từ ngày 06/03 đến 13/03/2020
  • Khách hàng tải và cài đặt Ứng dụng Quà tặng Galaxy (Galaxy Gift) trên máy S20, S20+/ S20 Ultra
  • Mở ứng dụng Quà tặng Galaxy, click vào chương trình “Đặt Trước Siêu Phẩm – Rước Quà Sành Điệu” và chọn “Lấy mã ưu đãi”
  • Khách hàng xác thực mã ưu đãi tại cửa hàng và nhận quà tặng Tai nghe Galaxy Buds+ cho S20+, S20 Ultra hoặc Clear View Cover cho S20
  • Mỗi thiết bị chỉ có một (01) mã ưu đãi duy nhất, khách hàng có thể sử dụng ngay trong ngày nhận hàng hoặc sử dụng sau nhưng không trễ hơn ngày 13/03/2020, và phải được xác thực tại đại lý đã đăng ký đặt hàng.
  • Chương trình ưu đãi này được áp dụng đồng thời với chương trình Trả góp 0% lãi suất trong vòng 6 tháng/ 9 tháng qua nhà tài chính (Home Credit/FE Credit) hoặc chương trình Trả góp 0% lãi suất lên đến 24 tháng qua thẻ tín dụng ngân hàng do Samsung triển khai.

(*) Khách hàng đặt hàng tại các kênh trực tuyến chọn giao hàng tận nơi vui lòng liên hệ đại lý/ số hotline để xác nhận thủ tục Xác thực Mã ưu đãi

  1. Thời gian áp dụng chương trình

Từ ngày 06/03 đến hết ngày 13/03/2020

  1. Hotline
  • Hotline Samsung (miễn phí 24/7): 1800 588 855
  • Hotline quà tặng Galaxy: 0961807052

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Điểm yếu chí mạng của Real đã phơi bày

[ad_1]

Sau thấ.t bạ.i trư.ớ.c Man City ở lư.ợ.t đi vò.ng 16 độ.i Champions League, Real Madrid đã kị.p cứ.u lạ.i tuầ.n lễ khó. khă.n nhấ.t của mù.a giải vớ.i chiế.n thắ.ng tạ.i trậ.n El Clasico, qua đó. họ. tạ.m chiế.m ngô.i đầ.u ở BXH La Liga. Mộ.t sự. trở lạ.i đú.ng lú.c, khi ở vò.ng đấ.u trư.ớ.c, Los Blancos đã thấ.t bạ.i 1-0 trư.ớ.c Levante.

Thấ.t bạ.i trư.ớ.c Man City, khô.ng phải là. lầ.n đầ.u tiê.n Real bị. mấ.t điểm dù. nắ.m trong tay lợ.i thế. sâ.n nhà.. Tạ.i La Liga, độ.i bó.ng Hoà.ng gia Tâ.y Ban Nha đã có. đế.n 4 trậ.n hò.a trư.ớ.c Valladolid (1-1), Real Betis (0-0), Athletic Bilbao (0-0) và. Celta Vigo (2-2). Điề.u đá.ng chú. ý ở đâ.y, đó. là. tấ.t cả những độ.i bó.ng kể trê.n đề.u khô.ng phải những đố.i thủ quá. đá.ng gờ.m.

Al Real Madrid se le atraganta la zona baja - Bó.ng Đá.

 Real Madrid thư.ờ.ng chơ.i hay trư.ớ.c những độ.i bó.ng lớ.n.

Nỗi sợ. hãi sâ.n nhà. là. điề.u đang diễn ra vớ.i Los Blancos, đâ.y thậ.t sự. là. mộ.t vấ.n đề. lớ.n của Real mù.a nà.y. Bernabeu dư.ờ.ng như. khô.ng cò.n phá.o đà.i bấ.t khả xâ.m phạ.m. Thậ.m chí. ở những đấ.u trư.ờ.ng khá.c, Real đã thua Real Sociedad (3-4) ở Copa del Rey, gầ.n nhấ.t là. thấ.t bạ.i (1-2) trư.ớ.c Man City tạ.i Champions League, tấ.t cả đề.u diễn ra tạ.i sâ.n nhà. Bernabeu.

Dù. vậ.y tạ.i đấ.u trư.ờ.ng quố.c nộ.i, khi đố.i đầ.u những đố.i thủ khó. chị.u thì. đoà.n quâ.n của Zidane lạ.i chơ.i rấ.t hay. Real đã già.nh những chiế.n thắ.ng trư.ớ.c Sevilla (2-1), Atletico (1-0) và. gầ.n nhấ.t là. trư.ớ.c Barcelona (2-0).

Vì. thế., để vững bư.ớ.c hư.ớ.ng đế.n chứ.c vô. đị.ch La Liga mù.a nà.y, thì. nhiệ.m vụ. của Zinedine Zidane phải cải thiệ.n ngay là. giú.p Real chơ.i tố.t trư.ớ.c những độ.i bó.ng nhỏ, cù.ng vớ.i đó. là. xó.a đi nỗi sợ. hãi sâ.n nhà. của mì.nh.

Xem Real Madrid tậ.p luyệ.n:

Minh Trí. | 21:24 05/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

Everton chơi lớn, chi 100 triệu euro cạnh tranh siêu tiền vệ

[ad_1]

Tí.nh từ. thờ.i điểm chiế.n lư.ợ.c gia ngư.ờ.i Italia ngồ.i và.o chiế.c ghế. chỉ đạ.o tạ.i Goodison Park và.o ngà.y 26/12/2019, Everton thậ.t sự. đã có. mộ.t sự. chuyển mì.nh rấ.t mạ.nh mẽ cả về. lố.i chơ.i, lẫn thà.nh tí.ch. Độ.i bó.ng vù.ng Merseyside sẵn sà.ng hậ.u thuẫn về. mặ.t tà.i chí.nh để Ancelotti có. thể xâ.y dự.ng lự.c lư.ợ.ng cho Hè nà.y, phụ.c vụ. những mụ.c tiê.u lớ.n hơ.n và.o mù.a sau.

Theo nhà. bá.o Ciro Venerato của RAI Sport, Ancelotti muố.n có. sự. phụ.c vụ. của ngư.ờ.i họ.c trò. cũ – Fabian Ruiz. Thậ.m chí. để cạ.nh tranh vớ.i những độ.i bó.ng lớ.n khá.c cũng đang muố.n có. chữ ký của Ruiz, Everton sẵn sà.ng chi 100 triệ.u euro cho thư.ơ.ng vụ. nà.y.

Everton muố.n cạ.nh tranh Fabiá.n Ruiz - Bó.ng Đá.

 Ruiz nằ.m trong tầ.m ngắ.m của Everton.

Fabian Ruiz có. tư. duy nhanh nhạ.y, có. thể tung ra những đư.ờ.ng chuyề.n thuậ.n lợ.i, và. vớ.i anh, Real Madrid có. thể lấ.y lạ.i lố.i chơ.i phản cô.ng lợ.i hạ.i. Chà.ng tiề.n vệ. 23 tuổi nà.y thừ.a nhậ.n anh đã yê.u say đắ.m vớ.i bó.ng đá. nhờ. huyề.n thoạ.i Xavi của Barcelona, phong cá.ch của anh vì. vậ.y có. phầ.n tư.ơ.ng đồ.ng, thậ.m chí. cò.n hiệ.n đạ.i hơ.n cả ‘thầ.n tư.ợ.ng’.

Cự.u tiề.n vệ. Real Betis ngà.y cà.ng chứ.ng tỏ tiề.m nă.ng và. giá. trị. của bản thâ.n, anh hiệ.n là. nhâ.n tố. khô.ng thể thay thế. tạ.i Napoli. Phong độ. đỉnh cao của Ruiz đư.a anh rơ.i và.o tầ.m ngắ.m của hà.ng loạ.t ô.ng lớ.n tạ.i châ.u Âu, trong đó. có. Man Utd, Barca, Real hay Liverpool. Tuy nhiê.n Everton vẫn có. mộ.t chú.t lợ.i thế. trong thư.ơ.ng vụ. nà.y là. mố.i quan hệ. thâ.n thiế.t giữa Ancelotti và. Fabian Ruiz.

Pha xử lý đẳng cấ.p của Fabian Ruiz


Endo | 19:50 05/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

10 bộ 3 dẫn đầu danh sách ghi bàn 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện tại

[ad_1]

10 - Bó.ng Đá.

Về. thứ. 1 trong danh sá.ch nà.y là. bộ. ba mớ.i của Bayern Munich, Robert Lewandowski, Serge Gnabry và. Philippe Coutinho. Họ. đã ghi tổng cộ.ng 44 bà.n thắ.ng cho đư.ơ.ng kim vô. đị.ch Bundesliga tớ.i thờ.i điểm hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Về. thứ. 2 trong danh sá.ch nà.y là. bộ. ba của PSG, Kylian Mbappe, Icardi và. Neymar vớ.i 43 bà.n thắ.ng tớ.i thờ.i điểm hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Về. thứ. 3 trong danh sá.ch nà.y là. bộ. ba mớ.i của Lazio, Ciro Immobile, Joaquí.n Correa và. Felipe Caicedo. Họ. đã ghi tổng cộ.ng 42 bà.n thắ.ng cho độ.i nhà. tớ.i thờ.i điểm hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Bộ. 4 của Atalanta, Josip Ilicic, Luis Muriel và. Duvá.n Zapata cũng đứ.ng thứ. 4 trong danh sá.ch nà.y vớ.i 39 bà.n thắ.ng.

10 - Bó.ng Đá.

Vị. trí. thứ. 5 trong danh sá.ch nà.y cò.n thuộ.c về. tam tấ.u nổi tiế.ng của Barcelona, Messi, Suarez và. Antoine Griezmann vớ.i 37 bà.n thắ.ng tớ.i hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Bộ. ba của Man City, Sterling, Aguero và. Gabriel Jesus cũng về. thứ. 5 trong danh sá.ch nà.y khi đã bỏ tú.i số. bà.n thắ.ng lê.n đế.n con số. 37 bà.n.

10 - Bó.ng Đá.

Vị. trí. thứ. 7 trong danh sá.ch nà.y cò.n gọ.i tê.n bộ. 3 của Liverpool, Mane, Salah và. Firmino. 3 ngô.i sao đã bỏ tú.i 36 bà.n thắ.ng cho đạ.i diệ.n vù.ng Merseyside .

10 - Bó.ng Đá.

Cũng đứ.ng thứ. 7 trong danh sá.ch nà.y là. bộ. ba của RB Leipzig, Timo Werner, Marcel Sabitzer và. Patrik Schick vớ.i 36 bà.n thắ.ng tớ.i hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Đứ.ng thứ. 9 trong danh sá.ch nà.y là. bộ. 3 của Dortmund, Marco Reus, Jadon Sancho và. Haaland vớ.i 34 bà.n thắ.ng cho CLB tớ.i thờ.i điểm hiệ.n tạ.i.

10 - Bó.ng Đá.

Chố.t hạ. danh sá.ch nà.y vị. trí. thứ. 10 là. bộ. ba của Juventus, Ronaldo, Dybala và. Gonzalo Higuaí.n vớ.i 32 bà.n thắ.ng tớ.i thờ.i điểm hiệ.n tạ.i.

Video về. Lionel Messi:


Tiểu Phong | 16:35 05/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

MU, Real chú ý, cha Haaland chia sẻ bất ngờ về tương lai con trai

[ad_1]

Thị. trư.ờ.ng chuyển như.ợ.ng đang vô. cù.ng sô.i độ.ng bấ.t chấ.p phiê.n chợ. Đô.ng vừ.a đó.ng cửa. Cá.c CLB đề.u tấ.t bậ.t chuẩn bị. cho cô.ng tá.c mua sắ.m trong thờ.i gian tớ.i. Hiển nhiê.n, những bom tấ.n chấ.t lư.ợ.ng là. điề.u là.ng tú.c cầ.u quan tâ.m, đặ.c biệ.t là. những ngô.i sao trẻ.

Trong đó., cá.i tê.n đang nhậ.n đư.ợ.c sự. quan tâ.m của truyề.n thô.ng quố.c tế. là. Haaland. Phong độ. bù.ng nổ của châ.n sú.t 19 tuổi khiế.n cá.c ô.ng lớ.n châ.u Âu vô. cù.ng phá.t cuồ.ng. Manchester United cù.ng Real rấ.t khao khá.t sở hữu chữ ký ngô.i sao Na Uy.

 - Bó.ng Đá.

Cha Haaland nghĩ Tâ.y Ban Nha sẽ tố.t cho con trai. 

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng quố.c tế. tiế.p tụ.c đư.a tin mớ.i nhấ.t về. Haaland. Cụ. thể, cha tiề.n đạ.o số. 17 bấ.t ngờ. tiế.t lộ. những dự. đị.nh tư.ơ.ng lai của cậ.u con trai. Theo đó., ô.ng Alf-Inge Haaland cho rằ.ng Tâ.y Ban Nha là. bế.n đỗ lý tư.ởng của ngô.i sao 19 tuổi.

“Tô.i rấ.t hạ.nh phú.c khi nhì.n thấ.y con trai ở Dortmund. Như.ng điề.u quan trọ.ng nhấ.t vớ.i tô.i là. thằ.ng bé duy trì. đư.ợ.c phong độ. trư.ớ.c đó.. Thằ.ng bé hiệ.n nằ.m trong top những châ.n sú.t hà.ng đầ.u châ.u Âu, khô.ng những vậ.y nó. cò.n biế.t cá.ch kiế.n tạ.o cho đồ.ng độ.i. Thậ.t lò.ng mà. nó.i, tô.i rấ.t tự. hà.o về. thắ.ng bé”.

“Chú.ng tô.i có. liê.n hệ. vớ.i hơ.n 100 độ.i bó.ng, như.ng đú.ng rằ.ng Tâ.y Ban Nha là. mô.i trư.ờ.ng tố.t nhấ.t cho thằ.ng bé vớ.i hà.ng loạ.t CLB lớ.n. Chú.ng ta đề.u khô.ng biế.t đư.ợ.c Haaland có. chơ.i cho độ.i bó.ng nà.o ở Tâ.y Ban Nha hay khô.ng. Những gì. đế.n sẽ đế.n”, cha tuyển thủ số. 17 chia sẻ. 

Video về. buổi tậ.p của Real:


Tiểu Phong | 17:46 05/03/2020

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Khổng Tú Quỳnh đáp lễ cực gắt trong khi Ngô Kiến Huy đào hoa hết phần

[ad_1]

Mới đây, Khổng Tú Quỳnh chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp xuống phố với tông màu đen huyền bí nhưng không kém phần gợi cảm. Kèm theo đó, nữ ca sĩ nhắn nhủ: “Mặc đồ đen để được anh khen. Nếu anh không khen, thì em bye bye chứ không lèng èng”.

Khổng Tú Quỳnh lần hiếm hoi 'gắt' thế này khi Ngô Kiến Huy nghi có người mới 1

Khổng Tú Quỳnh lần hiếm hoi 'gắt' thế này khi Ngô Kiến Huy nghi có người mới 2Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Khổng Tú Quỳnh. Ảnh internet

Chia tay Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh ngày càng mạnh mẽ và xinh đẹp. Không chỉ vậy, sự nghiệp của nàng Dâu Tây cũng thăng hoa với MV triệu view. Kể từ khi chia tay đến nay, Khổng Tú Quỳnh chưa dính nghi vấn hẹn hò với nam nhân nào.

Tuy nhiên, Khổng Tú Quỳnh từng bị đồn theo đại gia bỏ bạn trai. Trước thông tin này, bạn thân của nữ ca sĩ đã lên tiếng minh oan. Thay vì đau buồn, thay vì oán trách người cũ, Khổng Tú Quỳnh dành thời gian ở bên gia đình, làm mới bản thân và dồn sức cho nghệ thuật

Trong khi đó, Ngô Kiến Huy thì đào hoa hết phần khi liên tục dính nghi vấn hẹn hò với không ít mỹ nhân như Sam, Kim Thành, Ribi Sachi.

Chuyên mục
Xem tin thời sự trong nước

Tìm thấy 5 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm Covid-19

[ad_1]

Sá.ng 5/3, bá.c sĩ Nguyễn Trí. Dũng, Giá.m đố.c Trung tâ.m kiểm soá.t bệ.nh tậ.t TP.HCM cho biế.t, đã xá.c minh đư.ợ.c danh tí.nh 5 hà.nh khá.ch nhậ.p cảnh và.o Việ.t Nam trê.n chuyế.n bay VN814. Cá.c hà.nh khá.ch nà.y bao gồ.m mộ.t ngư.ờ.i Việ.t Nam, ba ngư.ờ.i Phá.p, mộ.t ngư.ờ.i Australia.

Thờ.i điểm có. thô.ng tin 1 hà.nh khá.ch ngư.ờ.i Nhậ.t dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19 thì. 5 trong 6 ngư.ờ.i nhậ.p cảnh ở sâ.n bay Tâ.n Sơ.n Nhấ.t đã rờ.i đi, trong đó. có. 3 hà.nh khá.ch ngư.ờ.i Phá.p đi Bangkok (Thá.i Lan), 1 hà.nh khá.ch ngư.ờ.i Australia đã về. nư.ớ.c.

Đế.n sá.ng 5/3, hà.nh khá.ch ngư.ờ.i Việ.t cò.n lạ.i đã đư.ợ.c đư.a và.o khu cá.ch ly tậ.p trung, trong khi ngư.ờ.i nhà. thự.c hiệ.n cá.ch ly tạ.i nhà.. Đồ.ng thờ.i toà.n bộ. phi hà.nh đoà.n VN814 cũng đã và.o khu cá.ch ly.

Tì.m thấ.y 5 hà.nh khá.ch cù.ng chuyế.n bay vớ.i ngư.ờ.i Nhậ.t nhiễm Covid-19

Cũng trong sá.ng ngà.y 5/3, cơ. quan chứ.c nă.ng đã xá.c đị.nh 3 ngư.ờ.i Phá.p nhậ.p cảnh có. lư.u trú. tạ.i 1 khá.ch sạ.n ở phư.ờ.ng Phạ.m Ngũ Lão, quậ.n 1.

 

Cơ. quan chứ.c nă.ng đã đế.n khá.ch sạ.n lấ.y danh sá.ch khá.ch lư.u trú. thờ.i điểm 3 ngư.ờ.i Phá.p thuê. phò.ng. Chủ khá.ch sạ.n cho biế.t 3 du khá.ch nà.y lư.u trú. từ. đê.m 3/3 đế.n 4/3. Khá.ch sạ.n có. 20 nhâ.n viê.n, 6 ngư.ờ.i tiế.p xú.c vớ.i 3 du khá.ch. Nhâ.n viê.n y tế. đã cá.ch ly tạ.i chỗ 6 ngư.ờ.i nà.y và. đang tiế.n hà.nh khử trù.ng khá.ch sạ.n.

Bá.c sĩ Nguyễn Trí. Dũng kê.u gọ.i, những ngư.ờ.i tiế.p xú.c vớ.i 6 hà.nh khá.ch từ. chuyế.n bay VN 814 liê.n hệ. vớ.i Trung tâ.m Kiểm soá.t bệ.nh tậ.t TP.HCM qua số. điệ.n thoạ.i 08.695.77.133 để đư.ợ.c hỗ trợ. cá.c biệ.n phá.p phò.ng bệ.nh cầ.n thiế.t.

Trư.ớ.c đó., theo thô.ng tin từ. Bộ. Y tế., ngà.y 3/3, chuyế.n bay VN814 từ. Siem Reap về. TP.HCM của Vietnam Airlines vậ.n chuyển 73 hà.nh khá.ch, trong đó. có. mộ.t hà.nh khá.ch ngư.ờ.i Nhậ.t Bản chuyển tiế.p chuyế.n bay đi Nagoya. Sau khi đế.n sâ.n bay Tâ.n Sơ.n Nhấ.t, hà.nh khá.ch nà.y tiế.p tụ.c nố.i chuyển VN340 đi Nagoya (Nhậ.t Bản).

Trê.n chuyế.n bay VN814 từ. Siê.m Riệ.p (Campuchia) về. sâ.n bay Tâ.n Sơ.n Nhấ.t ngà.y 3/3, hà.nh khá.ch nhiễm bệ.nh ngồ.i số. ghế. 33D. Chuyế.n bay VN340 đi Nhậ.t Bản, ngư.ờ.i nà.y ngồ.i số. ghế. 2C.

Khi đá.p xuố.ng sâ.n bay tạ.i Nhậ.t, hà.nh khá.ch nà.y có. biểu hiệ.n số.t. Cơ. quan y tế. Nhậ.t Bản tiế.n hà.nh kiểm tra sứ.c khỏe đố.i vớ.i ngư.ờ.i nà.y. Kế.t quả, ngư.ờ.i nà.y dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid-19.