Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Man United và khúc cua định mệnh

[ad_1]

Trư.ớ.c tiê.n là. trậ.n derby vớ.i Manchester City và.o ngà.y Chủ nhậ.t 8/3. Và.o thờ.i điểm nà.y, quậ.t ngã đoà.n quâ.n của Pep Guardiola trê.n sâ.n nhà. Old Trafford cò.n quan trọ.ng hơ.n giá. trị. 1 trậ.n thắ.ng. Kém Chelsea vỏn vẹn 3 điểm trê.n BXH Ngoạ.i hạ.ng Anh, Quỷ đỏ sẽ mở toang cơ. hộ.i và.o Top 4 nế.u bỏ tú.i trọ.n vẹn 3 điểm ở trậ.n derby thà.nh phố. Manchester. Mạ.ch 9 trậ.n bấ.t bạ.i gầ.n đâ.y, trong đó. có. 6 trậ.n thắ.ng mang đế.n niề.m tin vững chắ.c cho thầ.y trò. HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Sau trậ.n derby Manchester, Quỷ đỏ cò.n “vư.ợ.t dố.c” mộ.t lầ.n nữa trong chuyế.n hà.nh quâ.n đế.n London chạ.m trá.n Tottenham và.o ngà.y 15/3. Luậ.n về. phong độ. và. lự.c lư.ợ.ng, ư.u thế. thuộ.c về. Man United. Chỉ cầ.n duy trì. sự. tậ.p trung và. quyế.t đoá.n, M.U sẽ đả bạ.i Spurs tạ.o bư.ớ.c ngoặ.t trong cuộ.c chiế.n và.o Top 4 Premiership. Sở dĩ nó.i là. khú.c cua quyế.t đị.nh vì. những đố.i thủ cò.n lạ.i như. Norwich, Sheffield United, Southampton…đề.u vừ.a tầ.m vớ.i nửa đỏ thà.nh Manchester.

 - Bó.ng Đá.

 Man United đang thă.ng hoa và. hồ.i sinh mạ.nh mẽ.

Tấ.t nhiê.n Man United vẫn cò.n cơ. hộ.i đá. Champions League mù.a tớ.i nế.u vô. đị.ch Europa League. Xen giữa 2 trậ.n đấ.u Premiership là. đấ.u trư.ờ.ng cú.p châ.u Âu nơ.i Quỷ đỏ sẽ gặ.p LASK (Áo). Tuy nhiê.n, trư.ờ.ng hợ.p tí.nh đế.n phư.ơ.ng á.n nà.y Solsa có. thể bị. phâ.n tâ.m giữa 2 mụ.c tiê.u Premiership và. Europa League và. dễ rơ.i và.o tì.nh trạ.ng “xô.i hỏng bỏng khô.ng”. Vì. vậ.y, sự. câ.n bằ.ng và. hư.ng phấ.n về. lự.c lư.ợ.ng, chiế.n thuậ.t sẽ đó.ng vai trò. cự.c kỳ quan trọ.ng đố.i vớ.i M.U trong 3 trậ.n đấ.u sắ.p tớ.i.

Trậ.n thắ.ng Derby County trong khuô.n khổ cú.p FA tá.i khẳng đị.nh mộ.t điề.u. Đó. là. Quỷ đỏ đang hồ.i sinh vô. cù.ng mạ.nh mẽ. Điề.u ấ.n tư.ợ.ng hơ.n cả là. sau Bruno Fernandes, đế.n lư.ợ.t mộ.t tâ.n binh khá.c là. Odion Ighalo thể hiệ.n sự. hò.a nhậ.p đá.ng kinh ngạ.c bằ.ng cú. đú.p bà.n thắ.ng xé tan mà.nh lư.ớ.i Derby. Fernandes mang đế.n sự. sá.ng tạ.o, thổi hồ.n và.o lố.i chơ.i tấ.n cô.ng trong khi Ighalo chứ.ng tỏ duyê.n ghi bà.n. Khô.ng ngoa nế.u nó.i Man United đang “và.o phom” ở giai đoạ.n quyế.t đị.nh mù.a giải nă.m nay. Đó. là. chư.a kể Luke Shaw, Fred, Scott McTominay…thể hiệ.n phong độ. ấ.n tư.ợ.ng.

 - Bó.ng Đá.

 Solsa đã tì.m ra cô.ng thứ.c chiế.n thắ.ng cho Quỷ đỏ.

Hợ.p đồ.ng vớ.i Adidas có. điề.u khoản trừ. 30% mứ.c phí. tà.i trợ. nế.u Man United khô.ng thể già.nh vé dự. Champions League trong 2 nă.m liê.n tiế.p. Sẽ là. mộ.t thổn thấ.t to lớ.n về. tà.i chí.nh, chuyê.n mô.n nế.u Quỷ đỏ mộ.t lầ.n nữa đứ.ng bê.n lề. UEFA Champions League. Mộ.t tuầ.n sắ.p tớ.i khô.ng chỉ đị.nh đoạ.t thà.nh bạ.i mù.a giải nă.m nay mà. cò.n ảnh hư.ởng đế.n tư.ơ.ng lai Manchester United trong và.i nă.m tớ.i. Cho nê.n mớ.i nó.i gặ.p Man City, Spurs là. khú.c cua đị.nh mệ.nh của thầ.y trò. HLV Solskjaer là. như. vậ.y.

Tiểu Phư.ơ.ng | 22:49 06/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Dịch COVID-19 lan rộng tại châu Âu

[ad_1]

Nhà. thờ. Duomo ở thà.nh phố. Milan mở cửa trở lạ.i lầ.n đầ.u tiê.n kể từ. khi dị.ch COVID-19 bù.ng phá.t ở phí.a bắ.c Italy. (Ảnh: Reuters)

Danh sá.ch cá.c quố.c gia và. vù.ng lãnh thổ xá.c nhậ.n ca nhiễm COVID-19 đầ.u tiê.n tiế.p tụ.c dà.i thê.m. Tí.nh đế.n thờ.i điểm hiệ.n tạ.i, COVID-19 đã lâ.y lan trê.n 89 quố.c gia, vù.ng lãnh thổ trê.n thế. giớ.i. Nam Phi, Butan đã ghi nhậ.n trư.ờ.ng hợ.p đầ.u tiê.n nhiễm virus COVID-19. Như. vậ.y, thế. giớ.i đã ghi nhậ.n hơ.n 98.000 ngư.ờ.i mắ.c COVID-19 và. hơ.n 3.300 ngư.ờ.i tử vong.

Italy ghi nhậ.n số. ca nhiễm và. tử vong do COVID-19 cò.n cao hơ.n cả Trung Quố.c. Tí.nh đế.n đầ.u giờ. chiề.u 6/3, nư.ớ.c nà.y có. thê.m 590 trư.ờ.ng hợ.p nhiễm mớ.i và. 41 ca tử vong, nâ.ng tổng số. ca tử vong do COVID-19 tạ.i Italy lê.n con số. 148. Trong khi đó., số. ca nhiễm tạ.i Phá.p, Đứ.c cũng tă.ng mạ.nh. Đứ.c đã ghi nhậ.n tổng số. 545 ca nhiễm. Tạ.i Phá.p, con số. nà.y là. 423. Cò.n tạ.i Anh cũng ghi nhậ.n ca tử vong đầ.u tiê.n do COVID-19.

Tạ.i châ.u Á, tổng số. ca nhiễm ở Hà.n Quố.c đã lê.n đế.n 6.953 ca, số. ca tử vong là. 42 ngư.ờ.i. Hà.n Quố.c đư.a thê.m thà.nh phố. Gyeongsan, miề.n Đô.ng Nam, là. khu vự.c quan tâ.m đặ.c biệ.t. Trong khi đó., số. ca nhiễm tạ.i Iran hiệ.n ở mứ.c 3.513 trư.ờ.ng hợ.p, số. ca tử vong là. 108 trư.ờ.ng hợ.p. Cá.c nư.ớ.c khu vự.c Trung Đô.ng và. Nam Á cũng ghi nhậ.n thê.m cá.c ca nhiễm mớ.i.

Dị.ch COVID-19 cũng đang tiế.p tụ.c lan rộ.ng tạ.i châ.u Mỹ. Mỹ ghi nhậ.n 14 ca tử vong do COVID-19. Trong khi đó., tạ.i Nam Mỹ, Brazil, Argentina và. Chile thô.ng bá.o thê.m cá.c ca nhiễm mớ.i. 

Trư.ớ.c tì.nh hì.nh trê.n, Tổ chứ.c Y tế. Thế. giớ.i (WHO) cảnh bá.o có. quá. nhiề.u quố.c gia chư.a triển khai tấ.t cả những biệ.n phá.p cầ.n thiế.t để ngă.n chặ.n sự. lâ.y lan của COVID-19. Tổ chứ.c nà.y cho biế.t sẽ phá.t độ.ng mộ.t chiế.n dị.ch truyề.n thô.ng xã hộ.i mớ.i, kê.u gọ.i đảm bảo mọ.i ngư.ờ.i dâ.n đề.u đư.ợ.c an toà.n, đư.ợ.c hư.ởng cá.c biệ.n phá.p phò.ng ngừ.a linh hoạ.t và. đư.ợ.c thô.ng tin đầ.y đủ về. dị.ch bệ.nh.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Setien mắc sai lầm, Barca đối diện viễn cảnh đánh mất “báu vật”

[ad_1]

Đã có. thờ.i, La Masia là. bệ. phó.ng lý tư.ởng cho cá.c tà.i nă.ng trẻ. Tuy nhiê.n, trong 3 nă.m trở lạ.i đâ.y, chỉ duy nhấ.t mộ.t cự.u thà.nh viê.n La Masia là. Sergi Roberto có. đư.ợ.c vị. trí. trong độ.i hì.nh chí.nh của Barcelona.

Mọ.i chuyệ.n có. chuyển biế.n hơ.n, khi giai đoạ.n độ.i trư.ởng Lionel Messi dí.nh chấ.n thư.ơ.ng ở đầ.u mù.a, cá.i tê.n Ansu Fati đã đư.ợ.c HLV Ernesto Valverde đô.n từ. Barca B lê.n độ.i 1. Tiề.n đạ.o 17 tuổi nhanh chó.ng tạ.o dấ.u ấ.n rấ.t tố.t khi ghi 4 bà.n ở La Liga và. có. 1 đư.ờ.ng chuyề.n thà.nh bà.n.

Trư.ớ.c mà.n trì.nh diễn đó., gã khổng lồ. xứ. Catalan đã nhanh chó.ng gia hạ.n hợ.p đồ.ng vớ.i Fati đế.n nă.m 2022, vớ.i điề.u khoản giải phó.ng hợ.p đồ.ng đư.ợ.c nâ.ng lê.n 170 triệ.u euro và. sẽ tă.ng lê.n thà.nh 400 triệ.u euro khi Fati trò.n 18 tuổi.

barcelona concern on development strategy for ansu fati - Bó.ng Đá.

 Ansu Fati phải đư.ợ.c thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n hơ.n.

Tuy nhiê.n, kể từ. khi Quique Setien ngồ.i và.o chiế.c ghế. nó.ng tạ.i Barca, ngô.i sao tấ.n cô.ng tuổi teen đang khô.ng đư.ợ.c thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n. Tiề.n đạ.o 17 tuổi chỉ đư.ợ.c chơ.i vỏn vẹn 98 phú.t trong 5 trậ.n đấ.u gầ.n nhấ.t.

Sự. xuấ.t hiệ.n của Martin Braithwaite, cà.ng khiế.n thờ.i gian đư.ợ.c thi đấ.u của Fati giảm mạ.nh, vớ.i chỉ 9 phú.t tạ.i trậ.n siê.u kinh điển, 3 phú.t trư.ớ.c Napoli và. khô.ng mộ.t giâ.y nà.o trư.ớ.c Eibar.

Việ.c khô.ng đư.ợ.c thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n sẽ ảnh hư.ởng rấ.t lớ.n đế.n mộ.t cầ.u thủ trẻ vẫn đang ở giai đoạ.n phá.t triển. Ansu Fati phải đư.ợ.c thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n hơ.n, nế.u khô.ng thể là.m đư.ợ.c điề.u nà.y tạ.i Barca thì. tiề.n đạ.o 17 tuổi nê.n đư.ợ.c chơ.i cho Barca B. Khô.ng tí.nh toá.n hợ.p lý, rấ.t có. thể Barcelona sẽ mấ.t đi tư.ơ.ng lai của.

Xem Ansu Fati phá.t biểu:

Minh Trí. | 20:13 06/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Lars Stindl: Nỗ lực tuổi 30

[ad_1]

Lars Stindl khô.ng phải là. cá.i tê.n quá. nổi bậ.t tạ.i Bundesliga. Chà.ng tiề.n đạ.o sinh nă.m 1988 nà.y chỉ khoá.c á.o những độ.i bó.ng trung bì.nh khá. như. Karlsruher SC, Hanover 96 và. giờ. là. Monchengladbach. Anh cũng từ.ng có. 11 lầ.n đư.ợ.c khoá.c á.o ĐTQG Đứ.c, như.ng vớ.i kinh nghiệ.m của mì.nh, Stindl vẫn có. quyề.n hy vọ.ng anh sẽ là. nhâ.n tố. bổ sung bê.n cạ.nh dò.ng má.u trẻ trong cá.c giải đấ.u tớ.i của Những cỗ xe tă.ng.

Ở những mù.a bó.ng trư.ớ.c, vị. trí. của Stindl trong mà.u á.o của cá.c CLB của anh cũng khô.ng hề. tồ.i. Là. tiề.n đạ.o chủ lự.c của Hanover 96 và. Monchengladbach trong nhiề.u nă.m, Stindl cũng đã đó.ng gó.p 49 bà.n thắ.ng sau 259 trậ.n đấ.u tạ.i Bundesliga. Tuy nhiê.n, từ. nửa cuố.i mù.a giải nă.m ngoá.i, vớ.i sự. trẻ hó.a mạ.nh mẽ của Monchengladbach, vị. trí. của Stindl đã bị. lung lay nghiê.m trọ.ng. Ngoà.i ngô.i sao Thorgan Hazard thì. sự. gó.p mặ.t của tà.i nă.ng trẻ ngư.ờ.i Phá.p là. Alassane Plea đã tư.ớ.c dầ.n vị. trí. của Stindl.

 - Bó.ng Đá.

 Stindl mù.a nà.y là. chỗ dự.a cho cá.c đà.n em.

Thà.nh cô.ng của Monchengladbach trong mù.a giải nă.m ngoá.i khi kế.t thú.c ở vị. trí. thứ. 5 cù.ng suấ.t dự. Europe League đã tiế.p tụ.c thú.c đẩy quá. trì.nh thay má.u nà.y. Sự. gó.p mặ.t của Embolo và. Marcus Thuram và.o mù.a hè vừ.a qua ở sâ.n Borussia Park cà.ng là.m cho cơ. hộ.i ra sâ.n của Stindl nhỏ lạ.i. Suố.t giai đoạ.n lư.ợ.t đi của mù.a bó.ng nà.y, tiề.n đạ.o 32 tuổi chỉ đư.ợ.c và.o sâ.n có. 9 lầ.n ở Bundesliga, trong đó. 7 lầ.n là. từ. bă.ng ghế. dự. bị.. Phong độ. cao của những nhâ.n tố. mớ.i cũng giữ cho độ.i bó.ng của HLV Marco Rose tiế.p tụ.c bay cao. Những tư.ởng tư.ơ.ng lai của Lars Stindl tạ.i Monchengladbach đã khép lạ.i.

Như.ng Stindl khô.ng nghĩ thế.. So vớ.i những châ.n sú.t trẻ như. Embolo, Plea hay Thuram thì. Stindl khô.ng có. ư.u thế. về. tố.c độ., sứ.c mạ.nh bằ.ng. Tuy nhiê.n anh có. kinh nghiệ.m, sự. tinh quá.i và. sự. bề.n bỉ của mì.nh. Những nỗ lự.c hò.a nhậ.p và.o hệ. thố.ng tấ.n cô.ng vớ.i 3 tiề.n đạ.o mớ.i của Marco Rose đã dầ.n thu đư.ợ.c kế.t quả. Kể từ. đầ.u giai đoạ.n lư.ợ.t về., Stindl đã thư.ờ.ng xuyê.n đư.ợ.c ô.ng Rose sử dụ.ng như. mộ.t tiề.n đạ.o lù.i sâ.u trong độ.i hì.nh tấ.n cô.ng của Monchengladbach.

 - Bó.ng Đá.

 Stindl là. tiề.n đạ.o lù.i rấ.t nguy hiểm.

Sự. hồ.i sinh của Stindl trong vai trò. mớ.i nà.y chẳng khá.c nà.o mộ.t quâ.n bà.i mớ.i của Monchengladbach khi những quâ.n bà.i cũ đã dầ.n bị. bắ.t bà.i. Sự. tỏa sá.ng kị.p lú.c của Stindl đã đem đế.n 4 bà.n thắ.ng trong 4 trậ.n đá. chí.nh liê.n tiế.p gầ.n đâ.y đem đế.n kế.t quả tí.ch cự.c cho Monchengladbach. Vớ.i 11 điểm có. đư.ợ.c trong 5 vò.ng đấ.u gầ.n nhấ.t, Monchengladbach đang giữ vững đư.ợ.c vị. trí. thứ. tư. của mì.nh trê.n bảng xế.p hạ.ng Bundesliga lú.c nà.y trư.ớ.c sự. bá.m đuổi quyế.t liệ.t của Leverkusen. Phong độ. của Stindl trong giai đoạ.n vừ.a qua là. rấ.t thuyế.t phụ.c, mộ.t sự. trở lạ.i đú.ng lú.c và. đầ.y nỗ lự.c của tiề.n đạ.o nă.m nay đã 32 tuổi.

Bản thâ.n Monchengladbach khô.ng phải là. độ.i bó.ng có. chiề.u sâ.u lự.c lư.ợ.ng tố.t so vớ.i cá.c đố.i thủ khá.c trong top 4. Những ngô.i sao của họ. như. Thuram, Plea, Florian Neuhaus hay Embolo cũng đề.u cò.n trẻ và. khô.ng phải lú.c nà.o cũng giữ đư.ợ.c sự. ổn đị.nh. Chí.nh vì. vậ.y họ. luô.n cầ.n đế.n những cự.u binh như. Stindl để có. thể lấ.p đầ.y những khoảng trố.ng trong độ.i hì.nh của mì.nh. Mộ.t cầ.u thủ như. thế. sẽ là. tấ.m gư.ơ.ng tố.t cho những cầ.u thủ trẻ noi theo, họ.c hỏi và. trư.ởng thà.nh.

Hơ.n thế. nữa, tham vọ.ng của Bầ.y ngự.a mù.a nà.y rõ rà.ng là. vị. trí. trong Top 4 để già.nh vé dự. Champions League mù.a tớ.i, nê.n họ. sẽ cầ.n tấ.t cả những nguồ.n sứ.c mạ.nh mà. mì.nh có.. Bê.n cạ.nh những mũi nhọ.n trẻ tuổi kể trê.n, kinh nghiệ.m và. độ. quá.i của Stindl sẽ như. thứ. vũ khí. bí. mậ.t của HLV Rose trong lú.c cầ.n kí.p. “Gừ.ng cà.ng già. cà.ng cay”, đó. chí.nh là. giá. trị. của Lars Stindl tạ.i Mochengladbach.


Long Win | 21:43 06/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Người Nhật làm bánh mì Việt biến tấu tưởng không ngon mà ngon không tưởng | Đời sống

[ad_1]

Vừ.a đặ.t châ.n đế.n Việ.t Nam mớ.i 3 thá.ng, anh đầ.u bế.p Nhậ.t Bản trẻ tuổi Shimada Ryosuke đã sớ.m phải lò.ng mó.n bá.nh mì. Việ.t Nam. Mong muố.n kế.t hợ.p bá.nh mì. Việ.t vớ.i hư.ơ.ng vị. Nhậ.t Bản, Shimada đã giớ.i thiệ.u mó.n bá.nh mì. mớ.i toanh cho chủ quá.n Oni Oni – nơ.i anh đang là.m việ.c để đư.a mó.n bá.nh mì. và.o thự.c đơ.n phụ.c vụ..
Bá.nh mì. của anh mang phong cá.ch Fusion – phong cá.ch ẩm thự.c kế.t hợ.p nhiề.u yế.u tố. về. nguyê.n liệ.u và. cá.ch chế. biế.n giữa nhiề.u quố.c gia, nhiề.u nề.n ẩm thự.c khá.c nhau. Cá.c thự.c khá.ch từ. ngư.ờ.i Việ.t, ngư.ờ.i Nhậ.t đế.n khá.ch Tâ.y bư.ớ.c và.o quá.n Oni-Oni (Q.Bì.nh Thạ.nh, TP.HCM), phầ.n lớ.n đề.u hứ.ng thú. gọ.i: “Cho mộ.t bá.nh mì.!”


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng - ảnh 1

Anh Shimada Ryosuke – bế.p trư.ởng quá.n ă.n Oni Oni và. chị. Thủy Tiê.n, phiê.n dị.ch viê.n của anh.

Oni Oni nằ.m khuấ.t trong khu phố. nhỏ, đư.ợ.c quản lý bởi anh Shimada và. chị. Phạ.m Thị. Thủy Tiê.n – vừ.a là. bạ.n, vừ.a là. phiê.n dị.ch viê.n của Shimada. Dù. khô.ng biế.t tiế.ng Việ.t, Shimada rấ.t hồ. hởi khi chia sẻ về. mó.n bá.nh mì. của mì.nh: “Ở Nhậ.t chú.ng tô.i cũng có. ă.n bá.nh mì., như.ng tô.i rấ.t thí.ch thú. vớ.i cá.ch ă.n của ngư.ờ.i Việ.t Nam, xẻ đô.i bá.nh mì. và. cho và.o đó. cá.c loạ.i nhâ.n thậ.t đa đạ.ng.

Vì. vậ.y khi về. đâ.y là.m việ.c, tô.i nghĩ quá.n bá.n cho ngư.ờ.i Việ.t lẫn ngư.ờ.i Nhậ.t, phải có. mó.n gì. đó. độ.c đá.o mà. vẫn trung hò.a đư.ợ.c khẩu vị. và. sở thí.ch ẩm thự.c của cả hai đố.i tư.ợ.ng thự.c khá.ch. Quá.n ă.n của chú.ng tô.i hư.ớ.ng đế.n phong cá.ch dâ.n dã, thâ.n thiệ.n. Vì. thế., tô.i nghĩ ngay đế.n bá.nh mì..”


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng

Anh Shimada nư.ớ.ng bá.nh trê.n lò. than để lớ.p vỏ nó.ng giò.n

Quá.n ă.n anh Shimada là.m bế.p trư.ởng phụ.c vụ. 4 loạ.i bá.nh mì. theo phong cá.ch Fusion. Bá.nh mì. có. 4 loạ.i nhâ.n: gà. nư.ớ.ng, gà. chiê.n, gà. cố.t-lế.t và. korokke (bá.nh khoai tâ.y kiểu Nhậ.t). Bá.nh có. vỏ ngoà.i giò.n, xố.p như.ng bê.n trong vẫn giữ đư.ợ.c độ. ẩm vừ.a phải từ. nư.ớ.c số.t.

Đặ.c biệ.t, thị.t gà. đư.ợ.c nấ.u chí.n tớ.i nê.n mề.m và. mọ.ng nư.ớ.c. Mỗi chiế.c bá.nh mì. có. giá. từ. 18.000đ -28.000 đồ.ng. Bê.n cạ.nh đó., quá.n cò.n phụ.c vụ. đa dạ.ng cá.c mó.n ă.n bì.nh dâ.n kiểu Nhậ.t.

Anh Shimada chia sẻ tấ.t cả cá.c nguyê.n liệ.u đề.u là. của Việ.t Nam, chỉ có. số.t tư.ơ.ng đậ.u là. phải nhậ.p từ. Nhậ.t. Anh Shimada cò.n rấ.t chú. ý đế.n cá.ch thư.ởng thứ.c thứ.c ă.n của ngư.ờ.i Việ.t: “Khi khá.m phá. ẩm thự.c Việ.t Nam, điề.u tô.i thí.ch nhấ.t là. mọ.i ngư.ờ.i có. thể tự. do, thỏa thí.ch nê.m nế.m thê.m cho mó.n ă.n của mì.nh bằ.ng nhiề.u loạ.i gia vị. để sẵn trê.n bà.n, nhấ.t là. nê.m tư.ơ.ng ớ.t. Vì. vậ.y ở đâ.y, trê.n bà.n ă.n của khá.ch luô.n để sẵn chai tư.ơ.ng ớ.t.”


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng

Mộ.t chiế.c bá.nh mì. vớ.i giá. chư.a đế.n 30.000 đồ.ng

Theo chia sẻ của chị. Thủy Tiê.n, quá.n ă.n chỉ mớ.i khai trư.ơ.ng đư.ợ.c 3 thá.ng, lạ.i và.o thờ.i điểm dị.ch Covid-19 bù.ng phá.t như.ng lạ.i may mắ.n đư.ợ.c thự.c khá.ch ủng hộ. khá. nhiề.u.

Anh Shimada lạ.i luô.n lạ.c quan, khi đư.ợ.c hỏi về. tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh, anh nó.i: “Khi đế.n TP.HCM là.m việ.c, tô.i khô.ng lo nghĩ gì. cả vì. biế.t ở đâ.y rấ.t an toà.n. Quê. tô.i ở Kobe, tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh cũng đang đư.ợ.c kiểm soá.t rấ.t tố.t. Nê.n cứ. bì.nh tĩnh thì. mọ.i thứ. sẽ ổn. Tô.i cò.n đang rấ.t mong chờ. để đư.ợ.c đi vò.ng quanh và. trải nghiệ.m thê.m nhiề.u mó.n ă.n Việ.t Nam nữa”.


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng - ảnh 4

Quá.n có. phong cá.ch gầ.n gũi, ấ.m cú.ng


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng - ảnh 5


Ngư.ờ.i Nhậ.t là.m bá.nh mì. Việ.t biế.n tấ.u tư.ởng khô.ng ngon mà. ngon khô.ng tư.ởng - ảnh 6

Trê.n tư.ờ.ng có. treo rấ.t nhiề.u đồ. chơ.i để phá.t miễn phí. cho cá.c bé nhỏ đế.n ă.n cù.ng gia đì.nh

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự!

[ad_1]

Sau nguyên tuần chờ đợi, tập 11 Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) đã chính thức lên sóng đáp lại kì vọng của khán giả. Bên cạnh những diễn biến đầy hấp dẫn về cuộc chiến quyền lực, tình yêu, việc “điên nữ” Jo Yi Seo (Kim Da Mi) lại chủ động phá đám Oh Soo Ah (Kwon Nara) khi đang khoác tay ông chủ Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) lại rơi vào tầm ngắm. Trái với sự ủng hộ nhiệt liệt giống như khi Jo Yi Seo tay không bịt miệng Oh Soo Ah, ngăn tình địch hôn “crush”, tình huống này bắt đầu xuất hiện một số ý kiến không đồng tình với hành động của Jo Yi Seo.

Hành động gây tranh cãi của Jo Yi Seo?

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 2.
Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 3.

Bắt đầu xuất hiện những ý kiến cho rằng Jo Yi Seo vô duyên khi hành động như vậy.

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 4.

Fan của Jo Yi Seo thậm chí cũng lo rằng nữ chính sẽ lại bị chỉ trích.

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 5.

Và cũng là căn nguyên cho việc Park Sae Ro Yi nói rằng Jo Yi Seo trẻ con.

Tuy nhiên, các fan vẫn bênh vực cho Jo Yi Seo khi vốn dĩ cô nàng đã mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hơn nữa, tình huống trong phim cũng vô cùng hài và không thực sự khiến ai khó chịu, trước đó còn là lời khẳng định hai năm nữa sẽ giành được ông chủ với cậu bạn thân Jang Geun Soo (Kim Dong Hee). Jo Yi Seo đã không còn hành động không suy nghĩ như những tập đầu tiên.

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 6.

Rõ ràng là Jo Yi Seo nhẫn nhịn nhé, chỉ là hành động kiểu hài hước thôi nha.

Từ đầu phim cho đến giờ, Jo Yi Seo đã không ít lần hành động như vậy. Hơn nữa, việc Park Sae Ro Yi vẫn liên tiếp ngó lơ tình cảm của Jo Yi Seo dành cho mình dù đã tiến tới tập 11, càng khiến cộng đồng fan nổi máu bênh vực “điên nữ” hơn là nàng tình đầu đã “ỡm ờ” hơn cả thập kỉ với ông chủ Dan Bam. Chưa dừng lại ở đó, nhân vật được khán giả chú ý hơn nữa chính là cậu chàng Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) xuất hiện phía sau và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Các “thuyền” cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang gây hoang mang cực mạnh cho khán giả.

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 7.
Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 8.
Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 9.
Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 10.
Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 11.

Tầng Lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Điên nữ Jo Yi Seo lại phá đám Oh Soo Ah ở tập 11 Tầng Lớp Itaewon, netizen Việt trở mặt: Ai ủng hộ chứ tôi thấy vô duyên thật sự - Ảnh 12.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Ai thành công, ai thất bại?

[ad_1]

Khi Maurizio Sarri đế.n Chelsea thì. ô.ng mang theo Jorginho vì. anh nà.y là. hạ.t nhâ.n trong lố.i chơ.i “Sarri ball” vố.n đã khá. thà.nh cô.ng tạ.i Napoli. Tư.ơ.ng tự. tiki-taka của Pep Guardiola luô.n cầ.n mộ.t thủ mô.n chơ.i châ.n tố.t nê.n ô.ng chèo kéo ngư.ờ.i trò. cũ Claudio Bravo khi đế.n Man City. Đó. là. xu hư.ớ.ng chung của nhiề.u HLV. Vậ.y thì. những ngư.ờ.i kế. nhiệ.m ghế. nó.ng tạ.i Old Trafford đã mang ai về. đầ.u tiê.n và. họ. đã thà.nh cô.ng hay thấ.t bạ.i?

Marouane Fellaini

Kế. thừ.a độ.i hì.nh vừ.a già.nh chứ.c vô. đị.ch Anh lầ.n thứ. 20 cho Man United từ. tay Sir Alex Ferguson nê.n dễ hiểu vì. sao David Moyes khô.ng mua thê.m nhiề.u ngô.i sao (hay chí.nh xá.c hơ.n ô.ng khô.ng đư.ợ.c phép mua nhiề.u). Và. cầ.u thủ đầ.u tiê.n ô.ng chọ.n chí.nh là. Marouane Fellaini – họ.c trò. cũ của David Moyes lú.c ô.ng cò.n dẫn dắ.t Everton (dù. Guillermo Varela – 20 tuổi – mớ.i là. cầ.u thủ đầ.u tiê.n ký hợ.p đồ.ng gia nhậ.p Man United thờ.i David Moyes như.ng Fellaini mớ.i là. cá.i tê.n đá.ng chú. ý đầ.u tiê.n). Lú.c ấ.y tiề.n vệ. ngư.ờ.i Bỉ là. ngô.i sao có. số. má. tạ.i Premier League vớ.i khả nă.ng khô.ng chiế.n tố.t, chuyề.n banh giỏi và. ghi bà.n khá. nhiề.u. Đá.ng tiế.c anh đã khô.ng đem những phẩm chấ.t tố.t đó. đế.n vớ.i Man United. Tuy nhiê.n trải qua thê.m hai đờ.i HLV nữa thì. anh vẫn có. vị. trí. khá. an toà.n tạ.i Old Trafford.

Mứ.c độ. thà.nh cô.ng : 6/10

 - Bó.ng Đá.

 Marouane Fellaini

Ander Herrera

Ngô.i sao đầ.u tiê.n Louis van Gaal mua về. khi ô.ng đế.n vớ.i Man United và.o 2014 sau kỳ World Cup rấ.t thà.nh cô.ng cù.ng tuyển Hà. Lan chí.nh là. Ander Herrera. Ban đầ.u Herrera đư.ợ.c kỳ vọ.ng là. mộ.t số. 10 xuấ.t sắ.c như.ng dầ.n dà. anh đư.ợ.c tin dù.ng ở vị. trí. đá.nh chặ.n nhiề.u hơ.n nhờ. và.o kô.i chơ.i nhiệ.t tì.nh, má.u lửa. Cho tớ.i khi chuyển sang PSG cuố.i mù.a giải trư.ớ.c thì. Herrera luô.n đư.ợ.c CĐV Quỷ đỏ yê.u mế.n.

Mứ.c độ. thà.nh cô.ng : 8/10.

 - Bó.ng Đá.

 Ander Herrera

Eric Bailly

Vớ.i triế.t lý bó.ng đá. ư.a sự. an toà.n nê.n khô.ng khó. hiểu khi Jose Mourinho mua về. đầ.u tiê.n là. mộ.t trung vệ.. Khỏe mạ.nh, nhanh và. quyế.t liệ.t, Eric Bailly đư.ợ.c xem là. Quá.i thú. ở mù.a giải đầ.u tiê.n đá. cho Man United. Như.ng những chấ.n thứ.ng đã khiế.n anh khô.ng duy trì. đư.ợ.c phong độ. của mì.nh. Giờ. đâ.y Bailly đang trở lạ.i vớ.i những tí.n hiệ.u khá. lạ.c quan khi anh vẫn thể hiệ.n đư.ợ.c những phẩm chấ.t của mộ.t chố.t chặ.n an toà.n trư.ớ.c khung thà.nh độ.i nhà.. CĐV Quỷ đỏ hy vọ.ng anh cù.ng vớ.i Harry Maguire sẽ tạ.o thà.nh cặ.p trung vệ. thép mớ.i cho Man United.

Mứ.c độ. thà.nh cô.ng : 7/10.

 - Bó.ng Đá.

 Eric Bailly

Daniel James

Ole Gunnar Solskjaer xâ.y dự.ng cho Man United lố.i đá. phò.ng ngự. phản cô.ng nê.n ô.ng cầ.n mộ.t tiề.n vệ. cá.nh chạ.y nhanh như. Daniel James. Những mà.n ra mắ.t đầ.u tiê.n của anh là. khá. hoà.n hảo. Tuy nhiê.n dầ.n dầ.n ngô.i sao ngư.ờ.i xứ. Wales bị. cá.c đố.i thủ bắ.t bà.i và. anh giờ. chỉ là. má.y chạ.y đơ.n thuầ.n. Nế.u khô.ng có. sự. nhiệ.t tì.nh có. lẽ ngư.ờ.i ta cũng quê.n anh mấ.t rồ.i.

Mứ.c độ. thà.nh cô.ng : 6/10.

 - Bó.ng Đá.

 Daniel James

Man United vẫn đang trê.n đư.ờ.ng tì.m lạ.i chí.nh mì.nh. Và. điề.u mà. CĐV Quỷ đỏ mong nhấ.t chí.nh là. sự. hò.a nhậ.p tố.t của cá.c tâ.n binh bởi họ. sẽ đó.ng vai trò. số.ng cò.n trong cô.ng cuộ.c phụ.c hư.ng nà.y.

Cá.t Tư.ờ.ng | 21:10 06/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Thổ Nhĩ Kỳ, Nga kí thỏa thuận ngưng bắn khẩn cấp | Thế giới

[ad_1]

Cá.c tà.u chiế.n Nga vừ.a đi ngang qua Istanbul, trong sự. theo dõi của lự.c lư.ợ.ng tuầ.n duyê.n Thổ Nhĩ Kỳ, trê.n đư.ờ.ng đế.n Syria để yểm trợ. cá.c lự.c lư.ợ.ng Nga tạ.i đâ.y.
Hì.nh ảnh nà.y cũng ấ.n tư.ợ.ng như. hì.nh ảnh cá.ch đó. hà.ng ngà.n dặ.m tạ.i Moscow, hai tổng thố.ng Nga và. Thổ Nhĩ Kỳ đồ.ng ý thỏa thuậ.n ngừ.ng bắ.n trong cuộ.c chiế.n tạ.i Syria, nơ.i họ. ở 2 phe đố.i lậ.p. Thỏa thuậ.n bắ.t đầ.u có. hiệ.u lự.c từ. ngà.y 6.3.

Tì.nh hì.nh că.ng thẳng đế.n mứ.c Tổng thố.ng Nga Vladimir Putin trong ngà.y 5.3 khẳng đị.nh phải có. cuộ.c họ.p trự.c tiế.p.


Thổ Nhĩ Kỳ, Nga kí. thỏa thuậ.n ngư.ng bắ.n khẩn cấ.p - ảnh 1

Tổng thố.ng Nga Vladimir Putin gặ.p Tổng thố.ng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tạ.i Moscow.

Nhiề.u binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệ.t mạ.ng tạ.i tỉnh Idlib hồ.i thá.ng 2.2020. Trong số. đó., 34 ngư.ờ.i tử trậ.n trong cuộ.c khô.ng kí.ch của quâ.n độ.i Syria đư.ợ.c Nga hỗ trợ., đẩy Moscow và. Ankara và.o thế. đố.i đầ.u trự.c tiế.p. Hiệ.n vẫn chư.a rõ thiệ.t hạ.i của mỗi bê.n.
Như.ng Thổ Nhĩ Kỳ cho biế.t đã diệ.t 16 xe phá.o binh, xe tă.ng và. nhiề.u phư.ơ.ng tiệ.n khá.c của Syria trong chỉ 24 giờ..
Nga và. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuầ.n tra chung tạ.i tỉnh Idlib theo nộ.i dung thỏa thuậ.n ngừ.ng bắ.n. Tuy nhiê.n, đâ.y khô.ng phải lầ.n đầ.u hai nư.ớ.c thự.c hiệ.n tuầ.n tra chung ở đó.. Syria cũng từ.ng đư.ợ.c đặ.t dư.ớ.i nhiề.u lệ.nh ngừ.ng bắ.n, như.ng tấ.t cả đề.u thấ.t bạ.i.
Ông Putin chia buồ.n vì. thư.ơ.ng vong của cá.c binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ như.ng 2 bê.n lê.n á.n nhau đã khô.ng chị.u phố.i hợ.p để ngă.n chặ.n cá.c sự. cố. như. vậ.y.
Tổng thố.ng Erdogan khẳng đị.nh Thổ Nhĩ Kỳ có. quyề.n đá.p trả lạ.i cá.c cuộ.c tấ.n cô.ng do quâ.n độ.i Syria gâ.y ra như.ng ô.ng nó.i Thổ Nhĩ Kỳ và. Nga sẽ hợ.p tá.c để cứ.u trợ. nhâ.n đạ.o.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

HLV Simeone nói 1 điều về Joao Felix khiến CĐV Atletico phát sốt

[ad_1]

Trậ.n đấ.u vớ.i Sevilla tạ.i Wanda Metropolitano và.o cuố.i tuầ.n nà.y rấ.t quan trọ.ng, nó. ảnh hư.ởng trự.c tiế.p đế.n mộ.t vị. trí. già.nh chiế.c vé dự. Champions League và.o mù.a tớ.i của Atletico Madrid.

Trư.ớ.c Espanyol và.o cuố.i tuầ.n qua, Diego Simeone đã cấ.t giữ Joao Felix trê.n ghế. dự. bị. và. trao cho Yannick Carrasco cơ. hộ.i đá. chí.nh. Tuy nhiê.n, mà.n trì.nh diễn của cầ.u thủ ngư.ờ.i Bỉ thể hiệ.n là. rấ.t thấ.t vọ.ng.

Vớ.i tí.nh chấ.t quan trọ.ng của trậ.n đấ.u gặ.p Sevilla, HLV Simeone chắ.c chắ.n sẽ điề.n tê.n Felix trở lạ.i độ.i hì.nh chí.nh thứ.c. Đó. cũng là. bà.i kiểm tra chấ.t lư.ợ.ng cho ngô.i sao ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha sau khi bì.nh phụ.c chấ.n thư.ơ.ng. Lầ.n cuố.i cù.ng Felix đá. chí.nh là. hơ.n mộ.t thá.ng trư.ớ.c, ở trậ.n đấ.u trư.ớ.c Leganes và.o ngà.y 26/1.

Simeone: “Joao Félix va llegar tan lejos como quiera” - Bó.ng Đá.

 HLV Diego Simeone vẫn luô.n tin tư.ởng và.o Joao Felix.

Từ. ngà.y chuyển đế.n Los Rojiblancos, Felix đã thi đấ.u đư.ợ.c 26 trậ.n đấ.u tư.ơ.ng ứ.ng vớ.i đó. là. 1.929 phú.t, 22 trậ.n trong số. đó. là. thi đấ.u chí.nh thứ.c.Tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha đã có. đư.ợ.c 5 bà.n thắ.ng và. 2 pha kiế.n tạ.o cho đồ.ng độ.i.

Những con số. thậ.t khiê.m tố.n khi so sá.nh vớ.i số. tiề.n 126 triệ.u euro mà. Atletico Madrid phải bỏ ra để mang Felix về. sâ.n Wanda Metropolitano. Dù. vậ.y, HLV Simeone vẫn luô.n tin tư.ởng và.o Felix, khi nhà. cầ.m quâ.n ngư.ờ.i Argentina đã chia sẻ rằ.ng: “Vớ.i những phẩm chấ.t hiệ.n có., Joao Felix sẽ đi rấ.t xa như. mong muố.n của cậ.u ấ.y”.

Xem Diego Simeone phá.t biểu:

Minh Trí. | 20:47 06/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tử vi hàng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 7.3.2020 | Đời sống

[ad_1]

Dâ.n mạ.ng hà.i hư.ớ.c "chọ.c" đâ.y là. đá.m cư.ớ.i “xa nhấ.t quả đấ.t” phải cầ.n đế.n bảng chỉ đư.ờ.ng /// Ảnh: NVCC

Mớ.i đâ.y, mạ.ng xã hộ.i lan truyề.n hì.nh ảnh về. mộ.t đá.m cư.ớ.i có. nhà. nam
và. nhà. nữ đố.i diệ.n nhau và. dù.ng chung hì.nh đá.m cư.ớ.i ở giữa hai rạ.p khiế.n
dâ.n mạ.ng thí.ch thú.: “Thế. nà.y hà.ng xó.m đi ă.n cư.ớ.i hai lầ.n”, ă.n bê.n nhà. nà.o đâ.y?

Thẻ lê.n má.y bay của anh Nguyễn Tiế.n Dũng trong chuyế.n bay đi Nhậ.t có. hà.nh khá.ch nhiễm Covid-19  /// Ảnh: NVCC

Sau khi biế.t tin đã bay cù.ng chuyế.n vớ.i ngư.ờ.i đà.n ô.ng Nhậ.t nhiễm Covid-19 đế.n Nhậ.t Bản, anh Nguyễn Tiế.n Dũng lậ.p tứ.c liê.n hệ. cá.c trung tâ.m y tế. trong khu
vự.c và. nhậ.n đư.ợ.c khuyế.n cá.o tự. cá.ch ly tạ.i nhà..

Hai că.n nhà. sá.t nhau trê.n đư.ờ.ng Phan Xí.ch Long đề.u că.ng bă.ng rô.n cho thuê. mặ.t bằ.ng /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Đư.ờ.ng Phan Xí.ch Long (Q.Phú. Nhuậ.n) là. phố. ă.n uố.ng sầ.m uấ.t của TP.HCM vớ.i nhiề.u quá.n ă.n nằ.m sá.t nhau. Ngư.ờ.i Sà.i Gò.n mấ.y ngà.y qua rấ.t bấ.t ngờ. khi trong mù.a dị.ch Covid-19, hà.ng loạ.t nhà. hà.ng, quá.n ă.n trả mặ.t bằ.ng.

Sở GTVT lắ.p thô.ng bá.o tuyế.n đư.ờ.ng xử phạ.t qua camera giá.m sá.t /// Ảnh: H.Đ

Từ. ngà.y 10.3, Sở GTVT TP.HCM sẽ triển khai ghi hì.nh xử phạ.t vi phạ.m hà.nh chí.nh (hay cò.n gọ.i ‘phạ.t nguộ.i’) thô.ng qua hệ. thố.ng camera giá.m sá.t giao thô.ng cố. đị.nh trê.n 14 tuyế.n đư.ờ.ng ở khu vự.c trung tâ.m.

Huấ.n Hoa Hồ.ng lạ.i chuẩn bị. đư.ợ.c đư.a đi cai nghiệ.n /// Ảnh: MXH

Mạ.ng xã hộ.i đang chia sẻ tấ.m ảnh Bù.i Xuâ.n Huấ.n (tứ.c Huấ.n ‘hoa hồ.ng’) cầ.m tờ. giấ.y ghi cá.c thô.ng tin trư.ớ.c ngự.c vớ.i thô.ng tin vừ.a bị. cô.ng an bắ.t. Dâ.n mạ.ng lạ.i thở dà.i bởi thê.m mộ.t ‘giang hồ. mạ.ng’ lạ.i vi phạ.m phá.p luậ.t, khá.c xa vớ.i những lờ.i rao giảng hay hà.nh độ.ng nghĩa hiệ.p thư.ờ.ng đư.ợ.c livestream của mì.nh. 

Hai cha con nhạ.c sĩ Trư.ơ.ng Anh Quâ.n - Anna Trư.ơ.ng khi là.m sản xuấ.t cho ca sĩ Mỹ Linh /// Ảnh: NVCC

“Bố. bảo con say mê. thì. cứ. là.m thô.i. Khô.ng có. gì. mà. phá.i nữ khô.ng là.m đư.ợ.c, phải khô.ng Bố.? Con chỉ là. mộ.t con cá. nhỏ trong biển rộ.ng. Bố. mãi là. ngư.ờ.i Thầ.y của con…”, Anna Trư.ơ.ng xú.c độ.ng viế.t về. bố. mì.nh.

Cá.c nhâ.n viê.n y tế. Bệ.nh việ.n Phổi vớ.i suấ.t cơ.m “đạ.m bạ.c” giữa mù.a chố.ng dị.ch Covid-19 /// Ảnh: An Dy

Phò.ng cá.ch ly của mẹ con chị. Bí.ch /// Ảnh: NVCC

Ngư.ờ.i vợ. Việ.t trở về. từ. Hà.n Quố.c cù.ng cậ.u con trai 3 tuổi đã gọ.i 14 ngà.y là. cá.ch ly là. kỳ nghỉ dư.ỡng đặ.c biệ.t. Ngà.y 8.3 sắ.p tớ.i, chị. mong đư.ợ.c cù.ng chồ.ng ă.n mộ.t mó.n ngon ở sâ.n của khu cá.ch ly.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Sá.u 6.3.2020

Xem kế.t quả xổ số. (KQXS) miề.n Bắ.c (XSMB), kế.t quả xổ số. miề.n Nam (XSMN), kế.t quả xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n hô.m nay thứ. Sá.u ngà.y 6.3.2020. KQXS Vĩnh Long, KQXS Bì.nh Dư.ơ.ng, KQXS Trà. Vinh, KQXS Ninh Thuậ.n…

Đã qua 16 nă.m, 24 hộ. dâ.n vẫn chư.a đư.ợ.c cấ.p sổ đỏ ở khu tá.i đị.nh cư.	 /// Ảnh: Mạ.nh Cư.ờ.ng

Hà.ng chụ.c hộ. dâ.n ở Quảng Nam dù. đã đư.ợ.c chuyển về. khu dâ.n cư. mớ.i, đã ở 16 nă.m như.ng đế.n nay đấ.t vẫn chư.a đư.ợ.c cấ.p sổ đỏ, gâ.y ra nhiề.u bấ.t cậ.p và. khó. khă.n.

MC John Oliver khen ngợ.i bà.i há.t Ghen Cô. Vy và. vũ điệ.u rửa tay trê.n só.ng chư.ơ.ng trì.nh Last Week Tonight 	  /// Ảnh chụ.p mà.n hì.nh