Chuyên mục
Xem tin thời sự trong nước

Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT nhận 34 tháng cải tạo không giam giữ

[ad_1]

Đâ.y là. giai đoạ.n 2 của vụ. đá.nh bạ.c nghì.n tỷ liê.n quan đế.n Phan Sà.o Nam, Nguyễn Vă.n Dư.ơ.ng, Phan Vă.n Vĩnh và. Nguyễn Thanh Hó.a.

HĐXX tuyê.n phạ.t bị. cá.o mứ.c á.n 34 thá.ng cải tạ.o khô.ng giam giữ, cấ.m bị. cá.o đảm nhiệ.m chứ.c vụ. trong 2 nă.m.Cự.u Chá.nh Thanh tra Bộ. TT&TT nhậ.n 34 thá.ng cải tạ.o khô.ng giam giữ
Bị. cá.o Đặ.ng Anh Tuấ.n tạ.i tò.a

Theo quan điểm bà.o chữa của luậ.t sư. Giang Hồ.ng Thanh, bị. cá.o Tuấ.n khô.ng phạ.m tộ.i “Lợ.i dụ.ng chứ.c vụ., quyề.n hạ.n trong khi thi hà.nh cô.ng vụ.”.

Luậ.t sư. cho rằ.ng, đạ.i diệ.n Bộ. TT&TT khẳng đị.nh tạ.i tò.a việ.c ô.ng Tuấ.n đã là.m đú.ng thẩm quyề.n, khô.ng sai.

Nguyê.n nhâ.n cá.c đố.i tư.ợ.ng phạ.m tộ.i tổ chứ.c đá.nh bạ.c và. đá.nh bạ.c đã đư.ợ.c TAND tỉnh Phú. Thọ. và. TAND Cấ.p cao tạ.i Hà. Nộ.i xá.c đị.nh là. do hai vị. tư.ớ.ng Cô.ng an. Hậ.u quả (nế.u có.) là. do cá.c vị. nà.y gâ.y ra…

Trao đổi vớ.i VietNamNet, luậ.t sư. Thanh cho hay, ô.ng Tuấ.n bị. tạ.m giam từ. ngà.y 25/4/2019. Theo quy đị.nh của phá.p luậ.t, 1 ngà.y tạ.m giữ, tạ.m giam bằ.ng 3 ngà.y cải tạ.o khô.ng giam giữ.

Như. vậ.y, sau khi khấ.u trừ. những ngà.y bị. tạ.m giữ, tạ.m giam, ô.ng Tuấ.n chỉ cò.n phải chấ.p hà.nh hơ.n 1 thá.ng cải tạ.o khô.ng giam giữ.

 

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

Hà Nội hoãn chặng đua xe công thức 1 do dịch Covid-19

[ad_1]

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc hoãn tổ chức chặng đua xe công thức 1 (F1).

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở bàn bạc, thảo luận đồng thuận của tất cả các bên (Chủ tịch tập đoàn F1, Chủ tịch FIA, Giám đốc Công ty Việt Nam Grand Prix và Chủ tịch UBND TP) đã đi đến thống nhất: Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người dân, sự an toàn cho các thành viên của các đội đua, ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ, Ban tổ chức quyết định hoãn chặng đua tại Hà Nội theo lịch đã công bố sẽ diễn ra từ ngày 3/4 đến 5/4“, thông báo của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1, FIA và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix sẽ tiếp tục phối hợp để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, để sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm 2020.

Hà Nội hoãn chặng đua xe công thức 1 do dịch Covid-19 - 1

Chặng đua F1 ở Việt Nam bị hoãn.

Trước đó, Australia cũng công bố quyết định hoãn chặng đua F1 tại nước này do lo ngại sự lây lan của virus corona.

Chúng tôi cân nhắc tất cả nỗ lực tổ chức giải đấu của AGPC (Australia Grand Prix Corporation), Motorsport Australia hay các nhân viên, tình nguyện viên, nhưng sự an toàn của các thành viên trong gia đình F1 cùng cộng đồng, bên cạnh yếu tố công bằng của chặng đua cần được ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu được sự thất vọng của hàng nghìn CĐV khi chặng đua bị hoãn. Những ai sở hữu vé xem chặng đua sẽ được hoàn lại 100% tiền vé“, Ban tổ chức F1 thông báo.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Cậu ấy xứng đáng chơi ở một đội bóng tốt hơn Arsenal

[ad_1]

Độ.i trư.ởng ngư.ờ.i Gabon của Arsenal vẫn chư.a cam kế.t vớ.i cá.c điề.u khoản mớ.i vớ.i độ.i bó.ng phí.a bắ.c London và. đang tiế.n tớ.i 12 thá.ng cuố.i cù.ng của hợ.p đồ.ng hiệ.n tạ.i.

‘Aubameyang deserves better than Arsenal’ – Wright admits striker should be chasing down trophies - Bó.ng Đá.

 Aubameyang có. ở lạ.i Arsenal?

Aubameyang vẫn cho thấ.y sự. trung thà.nh của mì.nh vớ.i Phá.o thủ, giữa cá.c liê.n kế.t đế.n những độ.i như. Barcelona, Manchester United, và. tuyê.n bố. rằ.ng anh thự.c sự. hạ.nh phú.c tạ.i sâ.n Emirates.

Huyề.n thoạ.i Ian Wright lê.n tiế.ng: “Nế.u bạ.n tư.ởng tư.ợ.ng anh ấ.y ở mộ.t độ.i bó.ng tố.t hơ.n, anh ấ.y sẽ già.nh ngô.i vô. đị.ch Premier League và. có. tê.n trong trậ.n chung kế.t Champions League. Tô.i nghĩ anh ấ.y xứ.ng đá.ng vớ.i điề.u đó..

Bạ.n khô.ng thể thấ.y anh ấ.y chỉ trỏ, la hét trê.n sâ.n, như.ng Aubameyang vẫn cho thấ.y vai trò. lãnh đạ.o của mì.nh vớ.i những bà.n thắ.ng ghi đư.ợ.c. Nế.u bạ.n lấ.y cá.c bà.n thắ.ng của anh ấ.y ra khỏi Arsenal, thì. họ. sẽ gặ.p rắ.c rố.i lớ.n. Arsenal cầ.n thê.m mộ.t và.i cầ.u thủ đạ.t phong độ. tố.t để có. thể giú.p đỡ anh ấ.y.

Nó.i về. Aubameyang, chú.ng ta đang nó.i về. mộ.t cầ.u thủ ghi bà.n vớ.i hiệ.u suấ.t của mộ.t cầ.u thủ Champions League, mộ.t cầ.u thủ ghi bà.n đẳng cấ.p thế. giớ.i.”

Aubameyang đã ghi thê.m 20 bà.n thắ.ng cho Phá.o thủ trong mù.a bó.ng nà.y, nâ.ng tổng số. bà.n thắ.ng của anh cho câ.u lạ.c bộ. lê.n đế.n 61 bà.n chỉ sau 96 lầ.n ra sâ.n.

Xem Arteta phá.t biểu:

Minh Tuấ.n | 16:08 13/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Công viên Disney ở California, Florida và Paris sẽ đóng cửa hết tháng 3

[ad_1]

Trư.ớ.c đó. mộ.t ngà.y, cô.ng ty đã quyế.t đị.nh đó.ng cửa Disneyland ở California, đá.nh dấ.u mộ.t trong những lầ.n duy nhấ.t cô.ng viê.n nà.y đó.ng cửa. Disney Cruise Line cũng sẽ tạ.m dừ.ng cá.c chuyế.n khởi hà.nh trong phầ.n cò.n lạ.i của thá.ng 3.

Tuy nhiê.n, trong khi cá.c khá.ch sạ.n tạ.i California của Disneyland đó.ng cửa, cá.c khá.ch sạ.n ở Florida và. Paris sẽ vẫn mở. Cá.c khu bá.n lẻ và. ă.n uố.ng tạ.i cả 3 cô.ng viê.n cũng sẽ vẫn mở.

Disney cũng thô.ng bá.o rằ.ng cá.c diễn viê.n đang là.m việ.c tạ.i tấ.t cả cá.c cô.ng viê.n sẽ đư.ợ.c trả tiề.n trong thờ.i gian cô.ng viê.n bị. đó.ng cửa. Đâ.y sẽ là. mộ.t cứ.u cá.nh cho nhiề.u cô.ng nhâ.n là.m việ.c theo giờ., những ngư.ờ.i lo lắ.ng rằ.ng họ. sẽ mấ.t việ.c trong bố.i cảnh đạ.i dị.ch COVID-19.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin tức làm đẹp

Chọn đơn vị thiết kế, thi công Spa nào để đáp ứng được nhu cầu hiện tại? | Làm đẹp

[ad_1]

Hỏi:

Hiệ.n tô.i đang đị.nh mở mộ.t Spa chuyê.n về. chă.m só.c da tạ.i TP.Bì.nh Dư.ơ.ng như.ng vẫn đang loay hoay chư.a tì.m đư.ợ.c đơ.n vị. thiế.t kế., thi cô.ng Spa nà.o uy tí.n, xin chuyê.n gia cho mộ.t và.i lờ.i khuyê.n về. những lư.u ý khi chọ.n đơ.n vị. thiế.t kế., thi cô.ng sao cho hợ.p lý và. hiệ.u quả. Xin cảm ơ.n (Ngọ.c Ngâ.n – Đồ.ng Thá.p)

Trả lờ.i:

Chà.o Ngọ.c Ngâ.n,

Đầ.u tiê.n cảm ơ.n Ngâ.n đã tin tư.ởng và. gửi câ.u hỏi về. chuyê.n mụ.c Là.m Đẹp của chú.ng tô.i, về. vấ.n đề. của Ngâ.n, tô.i xin trả lờ.i như. sau:

Mở Spa là. cả mộ.t quá. trì.nh nghiê.n cứ.u, hộ.i tụ. nhiề.u yế.u tố. cầ.n và. đủ để có. thể đứ.ng ra xâ.y dự.ng mộ.t spa và. đư.a và.o hoạ.t độ.ng hiệ.u quả. Do đó., việ.c tì.m đơ.n vị. thiế.t kế., thi cô.ng chiế.m mộ.t vị. trí., vai trò. vô. cù.ng cầ.n thiế.t. Đơ.n vị. thiế.t kế. Spa chuyê.n nghiệ.p chẳng những giú.p chủ đầ.u tư. sở hữu Spa có. tí.nh thẩm mỹ cao, nét độ.c đá.o, thể hiệ.n phong cá.ch riê.ng mà. cò.n thu hú.t nhiề.u khá.ch hà.ng, nhâ.n viê.n thuậ.n tiệ.n thao tá.c, đặ.c biệ.t, có. kinh phí. đầ.u tư. hợ.p lý. Do vậ.y, khi lự.a chọ.n, bạ.n cầ.n lư.u ý cá.c tí.nh nă.ng sau:


Thiế.t kế., thi cô.ng Spa tạ.i Mai Hâ.n

Thiế.t kế., thi cô.ng Spa tạ.i Mai Hâ.n

Phải là. đơ.n vị. có. kinh nghiệ.m chuyê.n ngà.nh thiế.t kế. Spa

Cầ.n nhớ. là. khô.ng phải là.m việ.c vớ.i cô.ng ty thiế.t kế., ngay cả có. quy mô. lớ.n, mà. cầ.n là. doanh nghiệ.p có. kinh nghiệ.m thiế.t kế. cho nhiề.u đơ.n vị., loạ.i hì.nh kinh doanh Spa khá.c nhau. Cá.c đơ.n vị. thiế.t kế. Spa chuyê.n nghiệ.p sẽ trao đổi chi tiế.t cù.ng chủ đầ.u tư. để thố.ng nhấ.t mô. hì.nh kinh doanh Spa, nắ.m bắ.t đư.ợ.c những dị.ch vụ. cù.ng quy trì.nh thự.c hiệ.n, hiểu rõ đố.i tư.ợ.ng khá.ch hà.ng hư.ớ.ng đế.n, số. lư.ợ.ng khá.ch hà.ng dự. kiế.n phụ.c vụ…. cù.ng nhiề.u yế.u tố. quan trọ.ng khá.c.
Khi thu thậ.p đầ.y đủ những thô.ng tin quan trọ.ng trê.n, độ.i ngũ kiế.n trú.c sư. sẽ xá.c đị.nh số. phò.ng chứ.c nă.ng, cá.ch bố. trí. thiế.t bị. Spa, nộ.i thấ.t Spa trong cá.c phò.ng, lố.i đi cù.ng khô.ng gian… để đảm bảo khá.ch hà.ng vừ.a bị. thu hú.t bởi tí.nh thẩm mỹ của Spa, vừ.a thoải má.i khi di chuyển trong quá. trì.nh thự.c hiệ.n dị.ch vụ., đồ.ng thờ.i, giú.p nhâ.n viê.n thuậ.n tiệ.n thao tá.c, nghỉ ngơ.i, mang đế.n sự. hà.i lò.ng cho khá.ch hà.ng.

Trá.nh bị. lô.i kéo bởi những đơ.n vị. thiế.t kế. thi cô.ng kiểu khuyế.n mãi, miễn phí.

Khi đư.ợ.c doanh nghiệ.p nà.o đư.a ra ư.u đãi nà.y, bạ.n cầ.n đề. phò.ng trư.ờ.ng hợ.p trong thiế.t kế. Spa về. sau có. nhiề.u bố. trí. khô.ng cầ.n thiế.t hoặ.c sử dụ.ng vậ.t liệ.u, đồ. nộ.i thấ.t Spa đặ.c biệ.t, là.m gia tă.ng chi phí. thự.c hiệ.n giú.p doanh nghiệ.p tă.ng lợ.i nhuậ.n từ. việ.c thi cô.ng để bù. lạ.i phầ.n chi phí. thiế.t kế. Spa đã khô.ng thu.


Nộ.i thấ.t Spa trong quá. trì.nh thi cô.ng - thiế.t kế.

Nộ.i thấ.t Spa trong quá. trì.nh thi cô.ng – thiế.t kế.

Để trá.nh trư.ờ.ng hợ.p nà.y, khi nhậ.n đư.ợ.c cá.c bản vẽ thiế.t kế., bạ.n cầ.n hỏi kỹ về. ý nghĩa cù.ng chi phí. thự.c hiệ.n dự. kiế.n cho từ.ng hạ.ng mụ.c, từ.ng loạ.i vậ.t liệ.u, đồ. nộ.i thấ.t… Sau đó., phố.i hợ.p cù.ng đơ.n vị. thiế.t kế., trao đổi và. tì.m giải phá.p giú.p tiế.t kiệ.m chi phí. mà. vẫn đảm bảo tí.nh mỹ thuậ.t.

Thiế.t kế. Spa phải đảm bảo tí.nh mỹ thuậ.t và. tiế.p kiệ.m chi phí. đầ.u tư.. Do đó., khi đư.ợ.c doanh nghiệ.p thiế.t kế. ư.u đãi miễn phí. thiế.t kế. để thi cô.ng luô.n, bạ.n nê.n từ. chố.i, vì. có. thể sẽ có. gian lậ.n trong cá.ch lự.a chọ.n nộ.i thấ.t, thiế.t bị. Spa.

Hãy chọ.n Mai Hâ.n là. đơ.n vị. thiế.t kế. để kinh doanh Spa thà.nh cô.ng

Để đơ.n vị. thự.c hiệ.n khô.ng chuyê.n thự.c hiệ.n, hậ.u quả dẫn đế.n lâ.u dà.i về. sau, ảnh hư.ởng trự.c tiế.p kế.t quả kinh doanh. Bởi vì. logo sẽ gắ.n bó. lâ.u dà.i vớ.i Spa, quảng cá.o (banner, tờ. rờ.i, brochure …) ảnh hư.ởng đế.n việ.c lô.i kéo khá.ch hà.ng đế.n Spa trong suố.t mộ.t khoảng thờ.i gian. Vì. vậ.y, bạ.n cầ.n câ.n nhắ.c kỹ trư.ớ.c khi sử dụ.ng sản phẩm từ. ư.u đãi nê.u trê.n đư.a và.o hoạ.t độ.ng kinh doanh.


Thi cô.ng Spa

Vớ.i những chia sẻ trê.n, chú.ng tô.i hy vọ.ng gó.p phầ.n hỗ trợ. cá.c chủ đầ.u tư. chọ.n đư.ợ.c mộ.t đơ.n vị. thiế.t kế. Spa chuyê.n nghiệ.p để sở hữu mộ.t Spa như. ý, mang đế.n nhiề.u lợ.i nhuậ.n trong kinh doanh. Nế.u trong quá. trì.nh đầ.u tư. kinh doanh Spa, bạ.n có. bấ.t cứ. thắ.c mắ.c, phá.t sinh, hãy liê.n hệ. ngay Mai Hâ.n, chú.ng tô.i sẽ mang đế.n những lờ.i tư. vấ.n, ý kiế.n đầ.y giá. trị. giú.p bạ.n tiế.t kiệ.m kinh phí. triển khai, thu hú.t nhiề.u khá.ch hà.ng, kinh doanh hiệ.u quả.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mai Hâ.n Group – Đơ.n vị. đầ.u tiê.n tạ.i Việ.t Nam cung cấ.p giải phá.p toà.n diệ.n cho ngà.nh spa

Đị.a chỉ: 166 Đư.ờ.ng Nguyễn Vă.n Thư.ơ.ng (D1), P. 25, Q.Bì.nh Thạ.nh, TP.HCM

ĐT: 028.73058567 – – 028.66599757.


Chuyên mục
Xem tin Ô tô - Xe máy

Xe nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 3, loạt xe giá rẻ sắp ra mắt|xe nhập khẩu |xe giá rẻ nhập khẩu|xe nhập thái lan| xe indonesia|xe nhập khẩu giá rẻ|xe giá rẻ|Mitsubishi Xpander Cross|Mitsubishi Attrage 2020|Suzuki Ertiga|Suzuki XL7|Mitsubishi Xpander

[ad_1]Xe nhậ.p khẩu nguyê.n chiế.c dư.ớ.i 9 chỗ tă.ng gấ.p 3 lầ.n trong thá.ng 2. Ảnh minh họ.a: VMS

Theo thố.ng kê. từ. Tổng cụ.c Hải quan, lư.ợ.ng xe nhậ.p khẩu nguyê.n chiế.c và.o thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam đạ.t 10.261 chiê.́c, tư.ơ.ng ư.́ng đạt 222 triê.̣u USD, cao gấ.p 2,4 lầ.n so vớ.i thá.ng trư.ớ.c.

Trong khi xe nhậ.p từ. cá.c thị. trư.ờ.ng khá.c giảm xuố.ng thì.. Số. liệ.u thố.ng kê. chi tiế.t cho thấ.y, ô. tô. nguyê.n chiê.́c các loại đư.ợ.c đă.ng ký là.m thủ tụ.c hải quan nhậ.p khẩu vào Viê.̣t Nam chủ yê.́u có xuâ.́t xư.́ tư.̀ 2 thị trư.ơ.̀ng chính là. từ. Thái Lan vơ.́i 6.271 chiê.́c và. tư.̀ Indonesia vơ.́i 3.416 chiê.́c. Sô.́ xe nhâ.̣p khâ.̉u tư.̀ 2 thị trư.ơ.̀ng này chiê.́m tớ.i 94% tô.̉ng lư.ơ.̣ng xe nhâ.̣p khâ.̉u vào Viê.̣t Nam trong thá.ng.

Trong đó., xe con (từ. 9 chỗ ngồ.i trở xuố.ng) đã bắ.t đầ.u tă.ng mạ.nh vớ.i 8.191 chiế.c đư.ợ.c là.m thủ tụ.c nhậ.p khẩu và.o Việ.t Nam vớ.i trị. giá. đạ.t 163,6 triệ.u USD, chiế.m 79,8% lư.ợ.ng ô. tô. nguyê.n chiế.c cá.c loạ.i nhậ.p khẩu.

Vơ.́i kê.́t quả này, sô.́ xe ô. tô. tư.̀ 9 chô.̃ ngô.̀i trơ.̉ xuô.́ng nhâ.̣p vê.̀ Viê.̣t Nam trong thá.ng tă.ng gấ.p 3 lầ.n (tư.ơ.ng đư.ơ.ng tă.ng 5.598 chiê.́c) so vơ.́i thá.ng trư.ơ.́c.

Xe ô. tô. nguyê.n chiế.c từ. 9 chỗ ngồ.i trở xuố.ng đư.ợ.c đă.ng ký nhậ.p khẩu trong thá.ng 2/2020 chủ yế.u là. xe xuấ.t xứ. từ. Thá.i Lan vơ.́i 4.562 chiê.́c (tă.ng gấ.p 8 lầ.n) và. xe xuấ.t xứ. từ. vớ.i Indonesia vớ.i 3.316 chiế.c (tă.ng gấ.p 2 lầ.n so vớ.i thá.ng trư.ớ.c).

Cá.c doanh nghiệ.p nhậ.p khẩu xe trong nư.ớ.c rậ.m rị.ch đư.a về. thị. trư.ờ.ng loạ.t xe mớ.i cậ.p bế.n để chuẩn bị. tung ra thị. trư.ờ.ng cho mù.a bá.n hà.ng sắ.p tớ.i. Trong số. nà.y phải kể đế.n những mẫu xe giá. rẻ như. Mitsubishi Xpander Cross, Mitsubishi Attrage 2020, Suzuki Ertiga hay XL7…

Tí.nh đế.n 2/2020, lư.ợ.ng ô. tô. nguyê.n chiế.c cá.c loạ.i đạ.t 14.523 chiế.c, giảm 43,3% so vớ.i cù.ng kỳ nă.m trư.ớ.c. Trong đó., ô. tô. 9 chỗ ngồ.i trở xuố.ng là. 10.768 chiế.c, giảm 39,6%; ô. tô. vậ.n tải là. 3.425 chiế.c, giảm 53,3%.

Tì.nh hì.nh nhậ.p khẩu linh kiệ.n và. phụ. tù.ng sụ.t giảm khô.ng đá.ng kể trong thá.ng 2 vớ.i 328 triệ.u USD (thá.ng trư.ớ.c là. 329 triệ.u USD). Cá.c doanh nghiệ.p Việ.t Nam nhậ.p khẩu nhó.m hà.ng nà.y chủ yế.u từ. Hà.n Quố.c, Thá.i Lan, Nhậ.t Bản, Trung Quố.c và. Indonesia vớ.i tổng số. 265 triệ.u USD, chiế.m tỉ trọ.ng 81%.

Dù. kim ngạ.ch nhậ.p khẩu linh kiệ.n, phụ. tù.ng ô. tô. từ. Hà.n Quố.c giảm tớ.i 41% như.ng đâ.y vẫn là. quố.c gia dẫn đầ.u trong thị. trư.ờ.ng cung ứ.ng linh kiệ.n cho Việ.t Nam. Tiế.p theo là. Thá.i Lan, Nhậ.t Bản và. Trung Quố.c.

Như. vậ.y, trị. giá. nhậ.p khẩu nhó.m hà.ng linh kiệ.n & phụ. tù.ng ô. tô. trong 2 thá.ng đầ.u nă.m 2020 đạ.t 657 triệ.u USD, tă.ng nhẹ 4% so vớ.i cù.ng kỳ nă.m trư.ớ.c.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

UEFA yêu cầu Inter Milan nhường vé vào tứ kết Europa League

[ad_1]

Như. đã đư.a tin, 2 trậ.n đấ.u thuộ.c vò.ng 16 độ.i Europa League giữa Inter Milan và. Getafe, AS Roma và. Sevilla đề.u đã bị. hoãn vì. tì.nh hì.nh dị.ch COVID-19 diễn ra phứ.c tạ.p tạ.i châ.u Âu nó.i chung, và. đặ.c biệ.t là. ở Italia.

Mớ.i nhấ.t, đã có. 2 cầ.u thủ tạ.i Serie A dư.ơ.ng tí.nh vớ.i virus COVID-19. Toà.n bộ. độ.i hì.nh Juventus và. Inter Milan đã phải cá.ch ly í.t nhấ.t 14 ngà.y. Điề.u nà.y dấ.y lê.n lo ngạ.i về. nguy cơ. hủy tấ.t cả trậ.n đấ.u có. liê.n quan tớ.i 2 CLB nà.y.

UEFA yê.u cầ.u Inter Milan như.ờ.ng vé và.o tứ. kế.t Europa League - Bó.ng Đá.

 Inter Milan và. Juventus lậ.p tứ.c phải cá.ch ly y tế. sau khi mộ.t cầ.u thủ dư.ơ.ng tí.nh vớ.i COVID-19.

Trư.ớ.c đó., Chủ tị.ch Getafe – Angel Torres tuyê.n bố. độ.i nhà. sẽ khô.ng sang Ý, do e ngạ.i virus COVID-19 đang hoà.nh hà.nh ở xứ. sở mì. ố.ng. Ông khẳng đị.nh: “Chú.ng tô.i đã yê.u cầ.u UEFA thay thế. trậ.n đấ.u tổ chứ.c ở Milan. Getafe khô.ng muố.n đế.n tâ.m bão của virus COVID-19.”

Mớ.i nhấ.t, bá.o chí. Italia tiế.t lộ., phí.a UEFA đã yê.u cầ.u Inter Milan và. AS Roma tự. rú.t lui khỏi Europa League để giải đấ.u nà.y có. thể tiế.p tụ.c diễn ra theo đú.ng lị.ch trì.nh. Đá.p lạ.i, cả 2 CLB đề.u từ. chố.i vì. họ. muố.n chinh phụ.c danh hiệ.u cao quý.

Thay vì. từ. bỏ, Inter Milan và. AS Roma muố.n UEFA sớ.m ra thô.ng bá.o hoãn giải đấ.u cho tớ.i khi tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh đư.ợ.c kiểm soá.t.

Video lố.i đá. của Inter Milan:


Tiểu Lam | 05:58 13/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tin tức thời sự nóng 24h đặc biệt trên báo in Thanh Niên hôm nay ngày 13.3.2020

[ad_1]

Thê.m 5 ca nhiễm Covid-19, Bì.nh Thuậ.n phong tỏa 2 tuyế.n đư.ờ.ng


Tin tứ.c đặ.c biệ.t trê.n bá.o in ngà.y 13.3.2020 - ảnh 1


Lấ.y má.u xét nghiệ.m nhâ.n viê.n ngâ.n hà.ng là.m chung vớ.i BN số. 38

Ngay hô.m nay 13.3, Chủ tị.ch UBND TP.Phan Thiế.t (Bì.nh Thuậ.n) sẽ có. quyế.t đị.nh phong tỏa khu vự.c có. nguy cơ. lâ.y nhiễm cao để cá.ch ly, phò.ng dị.ch. (trang 2)

Đị.a phư.ơ.ng đề. nghị. đư.ợ.c cô.ng bố. ca bệ.nh Covid-19


Tin tứ.c đặ.c biệ.t trê.n bá.o in ngà.y 13.3.2020 - ảnh 2

Độ.i ngũ y tế. Tiề.n Giang luô.n trong tư. thế. sẵn sà.ng phò.ng chố.ng dị.ch Covid-19

Thự.c tế. cho thấ.y, việ.c đị.a phư.ơ.ng khô.ng có. thẩm quyề.n cô.ng bố. ca dư.ơ.ng tí.nh mớ.i đã gâ.y ra những khoảng trố.ng thô.ng tin, khiế.n dư. luậ.n hoang mang (trang 4)

“Chợ. đen” tiề.n ảo: Nguy cơ. đe dọ.a an ninh quố.c gia

Trong khi nhiề.u nư.ớ.c đã đư.a tiề.n ảo và.o diệ.n giá.m sá.t để quản lý, thì. tạ.i Việ.t Nam vẫn thả nổi. Hà.ng ngà.n tỉ đồ.ng giao dị.ch phi phá.p mỗi tuầ.n trê.n cá.c “chợ. đen” và. sà.n giao dị.ch tiề.n ảo, gâ.y nhiề.u hệ. lụ.y khó. lư.ờ.ng. (trang 13)

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh?

[ad_1]

Đã gần 2 năm kể từ khi trào lưu phim cung đấu đi qua với 2 tác phẩm “Diên Hy Công Lược” và “Hậu Cung Như Ý truyện” lần lượt phát sóng. Sau 2 năm, fanpage Việt Nam của bộ phim “Như Ý truyện” vẫn không ngừng tăng lượt theo dõi (gần chạm mốc 100.000, trong khi một fanpage khác gần 50.000), các bài post từ những fanpage này vẫn đều đặn chạm mốc nghìn like hàng ngày. 

Dù dòng phim cung đấu bị hạn chế sản xuất và cấm phát sóng đủ đường tại Trung Quốc, “Hậu Cung Chân Hoàn truyện” vẫn đang được chiếu đi chiếu lại không mệt mỏi tại đây với tần suất huyền thoại được sánh ngang với “Tây Du Ký” và “Hoàn Châu Công Chúa”, trở thành một bộ phim kinh điển của người Trung Quốc, được HBO mua lại phát sóng tại Mỹ. Chuyện đấu đá của những người phụ nữ chốn cung cấm trên màn ảnh đã vượt khỏi phạm vi một tác phẩm, một trào lưu nhất thời mà trở thành hiện tượng văn hóa đang tác động sâu sắc đến xã hội.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 1.
Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 2.

Quay ngược về bộ phim cung đấu đầu tiên, “Thâm Cung Nội Chiến” của đài truyền hình TVB ra đời 16 năm trước được thừa nhận là bộ phim đã khởi nguồn cho trào lưu phim cung đấu sau này. Ra mắt vào 2004, bộ phim phá mọi kỷ lục trong lịch sử của TVB về tỷ suất xem đài, là tác phẩm duy nhất mà toàn bộ 4 nữ chính đều được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất; gom góp mọi giải thưởng và gây tiếng vang khu vực.

Vu Chính của “Diên Hy Công Lược” không hề phủ nhận mình là một fan cứng của “Thâm Cung Nội Chiến”. Ông không chỉ mời cho bằng được nhà soạn nhạc của “Thâm Cung Nội Chiến” để làm nhạc nền “Diên Hy Công Lược”, mà còn đem về 1 trong 4 nữ chính năm xưa – Xa Thi Mạn để vào vai Kế Hoàng Hậu.

“Giống như tất cả các ván cờ khác, chơi hay không đều do mình tự chọn. Nếu đã chơi ván cờ đó thì đi đến nước nào cuối cùng cũng là mình tự làm, không thể trách người khác nửa lời”.

Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu

Rất nhiều người bất ngờ khi cảm hứng để làm ra tác phẩm kinh điển khai sinh ra cả một dòng phim cung đấu lại có ý tưởng từ những mâu thuẫn, đấu đá của chị em phụ nữ chốn công sở. Biên kịch vàng của TVB Châu Húc Minh giải thích: “Bối cảnh cung cấm trong phim chỉ là vỏ bọc để chúng tôi nói chuyện hiện tại. Câu chuyện về những cuộc “tranh quyền đoạt lợi” của phụ nữ diễn ra trong một công ty hay trong gia đình chắc chắn sẽ không thể hấp dẫn bằng đưa cuộc chiến ấy vào chốn hậu cung, nơi mà mọi mâu thuẫn có thể đẩy lên đến tận cùng”.

Nếu soi xét kỹ, những tác phẩm cung đấu đi vào lòng người nhất đều là tác phẩm mang thông điệp gần gũi với cảm xúc con người hiện đại. Hành trình của Chân Hoàn từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một thái hậu chính là mô típ “Vịt hóa thiên nga” kinh điển mà xã hội nào cũng ưa chuộng. Điểm đột phá là chúng ta không có Tấm và Lọ Lem với sự trợ giúp của Bụt và Bà Tiên đỡ đầu mà Chân Hoàn phải đơn độc sinh tồn, phải từng bước khôn ngoan, thậm chí tàn nhẫn để vượt qua hết những âm mưu hãm hại, những bất công oan ức của mình. Hành trình bước vào cung cấm của Chân Hoàn hay Anh Lạc rất đỗi thân quen với những người trẻ bước chân vào một xã hội phức tạp chồng chéo những quy luật ngầm.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 4.

Cũng như ngoài đời, trên phim hành trình của các nhân vật cung đấu có bạn, có thù; có sự ủng hộ động viên, có sự ức hiếp và có cả những thất vọng, trở mặt. Chính hành trình từng bước đi lên nhưng cũng dần đánh mất sự hồn nhiên ở mỗi nhân vật biến các bộ phim cung đấu trở thành một dạng cổ tích truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ hiện đại, thay thế những mô típ đơn giản truyền thống.

Chính vì mượn chuyện thâm cung để nói mâu thuẫn ngày nay, phim cung đấu luôn có những lời thoại, triết lý đắt giá mà người trẻ tâm đắc. 16 năm trước, cung nữ An Xuyến của Thâm Cung nội chiến đã dạy bảo lính mới thế này: “Chủ nhân giao cho em việc gấp, dù em có tài năng làm sớm trước hẹn cũng đợi đúng hẹn mới giao lại cho họ. Giao cho họ quá sớm, người ta sẽ biết em có bản lĩnh, những yêu cầu dành cho em về sau sẽ càng gấp hơn, quá đáng hơn”. Câu thoại này đến tận ngày nay vẫn đúng tâm lý của các nhân viên “Agency”, nhất là đối với mối quan hệ giữa các “Account” và “Client”. 

Hay lời thoại xót xa: “Lúc tình cảm nồng đượm thì nói không hết chuyện. Bây giờ mỗi khi mở lời chỉ sợ làm tổn thương nhau. Im lặng là tốt nhất” chẳng phải dành riêng cho Như Ý và Hoàng đế Càn Long mà đủ sức tạo đồng cảm với bất cứ ai từng đi đến giai đoạn chán nản, tuyệt vọng của mối quan hệ yêu đương, vợ chồng.

“Chủ nhân dặn dò ngươi làm việc, dù đã làm xong từ sớm, nhưng cũng phải đợi đến kỳ hạn mới trình báo, nếu không lần sau sẽ giao cho ngươi nhiều công việc hơn”.

An Xuyến

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 6.

Tác phẩm tranh của tác giả Albus119

Bên cạnh đó, phim cung đấu luôn tạo được sức hút với người xem bởi diễn viên đẹp, những tạo hình cầu kì, bối cảnh xa hoa và lộng lẫy. Dù có độ dài vài chục tập, phim cung đấu khó mà trở nên nhàm chán bởi tuyến nhân vật phong phú, sự xuất hiện của mỗi nhân vật lại đem đến một câu chuyện, một cú “twist” riêng. Một khi đã “sảy chân” vào phim cung đấu, hiếm khán giả nào chỉ xem bộ phim ấy một lần duy nhất mà thường xem đi xem lại nhiều lần để chiêm nghiệm kĩ lưỡng từng tình tiết nhỏ.

“Các tác phẩm cung đấu rất hấp dẫn người trẻ, trước hết vì nó thỏa mãn những ức chế bị ức hiếp của khán giả ngoài đời thường. Nhân vật Ngụy Anh Lạc là mẫu nhân vật có thù thì phải trả ngay, điều này rất đúng với tâm lý những người trẻ hiện nay. Các bộ phim còn mang đến cảm hứng rằng chúng ta có thể học được cách để xinh đẹp, phong thái cao sang, quyền lực. Sâu xa hơn, cung đấu còn phần nào thỏa mãn được trải nghiệm làm người ác một cách an toàn”.

Nhạc sĩ, nhà văn Hamlet Trương

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 8.

Được đón nhận cuồng nhiệt nhưng văn hóa phim cung đấu và việc giới trẻ cuồng phim cung đấu chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc – cái nôi của phim Cung đấu đã có những quy định chặt chẽ với dòng phim này như: Giới hạn số lượng phim hàng năm, giới hạn số tập, giới hạn giờ chiếu, kiểm duyệt nội dung kỹ càng, phim được đầu tư trăm tỷ cũng phải chiếu mạng…

Việc những bộ phim được yêu thích cuồng nhiệt, giới trẻ xem đi xem lại từ 60 đến 80 tập đã khiến một bộ phận khán giả quá đắm chìm, không còn phân biệt nổi giữa hư cấu và lịch sử. Thay vì phân tích và chiêm nghiệm về nhân vật trong bộ phim, nhiều khán giả đi xa đến mức mạt sát số phận lịch sử của tiền nhân, tranh cãi với nhau và nhục mạ, chì chiết những nguyên mẫu lịch sử bằng những ngôn từ khá nặng nề.

Mới đây, nhiều dữ liệu lịch sử được phân tích đã cho thấy trong lịch sử, Kế Hoàng Hậu và Lệnh Phi của Càn Long không những không ghét bỏ nhau mà còn có mối quan hệ tốt đẹp. Trong khi đó, cả “Diên Hy Công Lược” lẫn “Hậu Cung Như Ý truyện” đều xây dựng cả hai là đối thủ một mất một còn, dù một bên là Lệnh Phi thông minh lanh lợi, một bên là Lệnh Phi hèn hạ, ham hư vinh.

Thực tế lịch sử của chốn hậu cung không ai có thể biết rõ 100%. Những cạnh tranh, âm mưu chắc chắn là sẽ có ở triều đại này, đời vua kia nhưng phim cung đấu đang tạo cho giới trẻ một ấn tượng sai lầm rằng hậu cung thời nào cũng hãm hại tàn khốc, giết nhau để sinh tồn đẫm máu…

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 9.

Nguy hiểm hơn, các nhà xã hội học cho rằng thể loại cung đấu như một nhát dao đâm sau lưng xã hội hiện đại, đưa vào người trẻ những tư tưởng lệch lạc và méo mó, cho rằng chuyện hãm hại người khác, sống “ác” để đạt được mục đích là bình thường. Ngay từ 2004, “Thâm Cung Nội Chiến” đã gây sốt khắp các diễn đàn online của Hongkong. Chưa có mạng xã hội, các forum ngày ấy sôi nổi bàn tán về những tình tiết hãm hại, mưu kế, liên minh tạm thời của bộ phim hay khen ngợi sự chân thực, gần gũi với loạt mâu thuẫn thị phi trong đời chốn công sở.

“Tôi nghĩ phim cung đấu chỉ tạo ra trào lưu nhất thời chứ bản thân bộ phim chưa đủ nội hàm để gây ảnh hưởng lớn lao đến xã hội. Chẳng nhẽ người ta phát cuồng xem phim Marvel xong rồi ai cũng đòi làm siêu anh hùng? Việc nói cung đấu gây ảnh hưởng đến tâm lý có thể là sự lo xa”.

Blogger, biên tập viên điện ảnh

Trái ngược với quan điểm trên, biên kịch kiêm nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, “mẹ đẻ” của nhiều bộ phim nổi tiếng như “Grey’s Anatomy”, “How To Get Away With Murder”, “Scandal”… – Shonda Rhimes từng chia sẻ: “Đời sống của một nhân vật trên phim điện ảnh rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 2 tiếng nên sự gắn kết tâm lý của người xem với hành trình nhân vật trong phim truyền hình thân mật hơn rất nhiều. Nếu dài trên 50 tập phim thì bạn còn ở bên họ, chia sẻ cảm xúc cùng họ nhiều hơn một số bạn bè và thành viên trong gia đình”.

Vậy nên, Shonda Rhimes đã khẳng định sự ảnh hưởng của phim truyền hình dài tập lên tâm lý của khán giả là không hề nhỏ: “Khi bạn đi trên hành trình của họ, bạn học hỏi, va vấp và vui buồn cùng họ thì ảnh hưởng tâm lý từ các nhân vật trên phim truyền hình lên bạn là rất lớn, tương đương với một người bạn thân thiết”.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 11.

Theo một khảo sát trên Weibo – mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, đối tượng xem phim cung đấu và quan tâm đến các thông tin xoay quanh phim cung đấu thuộc độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi. Một giảng viên bộ môn “Tâm lý học” thuộc trường Đại học Y dược chia sẻ: “Khả năng vận hành não bộ và ghi nhớ từng chi tiết của con người sẽ đạt tối ưu vào năm 18 tuổi. Tới năm 22 tuổi, con người sẽ bắt đầu nhận diện, tiếp thu tốt nhất những câu chuyện, dữ liệu mới trong cuộc sống. Việc các bạn trẻ theo dõi phim cung đấu trong một khoảng thời gian dài, mỗi ngày đều tiếp nhận các tình tiết mới của bộ phim, dù ít dù nhiều đều có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và lối tư duy”.

“Tuỳ vào môi trường văn hoá với các sản phẩm giải trí, phương tiện thông tin đại chúng mà thế hệ trẻ tiếp xúc thì sẽ có sự tác động để hình thành thái độ, niềm tin, thói quen cư xử trong gia đình và xã hội”.

Giảng viên Đại học Y dược

Không chỉ có thế hệ trẻ tiếp xúc nhiều với phim cung đấu, “Diên Hi Công Lược”, “Hậu Cung Như Ý Truyện”… cũng là các bộ phim từng “gây sốt” trong giới nhân viên văn phòng. Một Copywriter đang làm việc tại công ty quảng cáo bình luận: “Tôi thấy rất vô lý nếu như hết lần này đến lần khác, một cung nữ nhỏ bé chỉ nhờ vào cái miệng lanh lẹ mà thoát cơn thịnh nộ của những con người quyền lực nhất triều đại phong kiến là Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu. Các cô gái công sở tuyệt đối đừng học theo Nguỵ Anh Lạc mà “cãi chày cãi cối” với sếp như vậy”.

16 năm sau, cung đấu đã đi sâu vào đời sống của khán giả trẻ. Bất cứ thị phi, tranh chấp lắt léo nào cũng được những người trẻ so sánh là “không kém cung đấu”. Nhiều fanpage còn say mê thuật lại các tranh chấp hậu trường của dàn diễn viên theo phong cách hậu cung và phân chia diễn viên này là quý phi, diễn viên kia là quý nhân đầy hăm hở. Không ít các khán giả say mê cung đấu tự gọi mình là quý phi, thường xuyên chia sẻ những mâu thuẫn đời thường của mình thành một “drama” chốn hoàng cung – nơi mình là vai chính, mọi nhân vật khác là phản diện, dơ bẩn; chửi bới những ai mình không vừa ý “bổn cung” là hạ tiện.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 13.

Dù rất cuốn hút nhưng phim cung đấu không phải không có những tình tiết gây tranh cãi về vấn đề đạo đức. Chẳng hạn như khi Chân Hoàn tự giết đứa con trong bụng rồi vu khống cho Hoàng Hậu, rõ ràng mục đích và kết quả không thể biện hộ cho chuyện vu khống. Đặt trong thời phong kiến, trong một câu chuyện hư cấu, tình tiết này có thể gây tranh cãi về đạo đức, nhưng sẽ là hoàn toàn sai trái nếu câu chuyện này diễn ra trong xã hội hiện đại. 

Vậy nên, phim cung đấu chỉ phản ánh một trong những khía cạnh của cuộc sống. Xã hội hiện đại bên cạnh những mâu thuẫn, va chạm thì ai cũng cần phải rèn luyện khả năng, học cách thích nghi và hòa nhập để đi lên. Khác với bối cảnh trong phim – nơi gia thế, nhan sắc và âm mưu chi phối, tại xã hội văn minh chúng ta phải học cách hóa giải mâu thuẫn và phát triển bản thân bằng năng lực chuyên môn trong ngành nghề của mình.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 14.

Mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn về sự tác động của phim cung đấu đến đời sống hiện đại, nhà văn, nhạc sĩ Hamlet Trương chia sẻ:“Phim cung đấu cũng giống như phim tình cảm ngôn tình, lãng mạn Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tất cả đều là những chìa khóa mở ra những cảm xúc mà con người đang có thông qua loạt câu chuyện hư cấu, đẩy mọi nhu cầu cảm xúc lên đến tận cùng. Bản thân tác phẩm không đáng trách. Tôi cũng rất thích những bài học chiêm nghiệm của cung đấu nhưng rồi ra ngoài đời tôi vẫn là tôi, cư xử bình thường. Những ai tâm lý yếu, khi xem phim rất dễ bị “lậm” theo thì dù là cung đấu hay ngôn tình họ cũng đều mê muội. Đấy không phải là lỗi của bộ phim”.

Xét cho cùng, phim cung đấu cũng là một tác phẩm nghệ thuật, gợi mở cho rất nhiều chiêm nghiệm và cảm xúc tích cực. Việc đẩy mọi mâu thuẫn lên đến tận cùng làm người ta phải đau xót, tiếc nuối và suy ngẫm cho riêng mình.

Đến cuối cùng, Như Ý về cuối đời đi qua mọi âm mưu của hậu cung đã thở dài: “Những mưu kế tranh đấu hãm hại không ngừng trong cung cấm này khiến người khác chán ghét đều là vì ân sủng, vì gia tộc, đã kéo theo biết bao nhiêu mạng người. Thật sự có đáng không? Nếu như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, Lang Hoa, Hy Nguyệt, Ngọc Nghiên, Lục Quân, còn Ý Hoan nữa, bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Lúc này họ có cùng ngồi nói chuyện thưởng trà với chúng ta không? Nói không chừng còn có Hoàng thượng nữa”.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 15.

Là tác phẩm cung đấu đầu tiên, lại vấp phải nhiều tranh cãi về việc “sống ác”, nhưng khi đến kết cục, “Thâm Cung Nội Chiến” lại được khen ngợi vì cách nhìn đầy bao dung và tình cảm cho thân phận nhân vật. Đến đoạn kết cả 4 nhân vật nữ chính đều vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của nhau; không có ai là xấu xa đáng chết mà cùng lúc đáng giận, đáng thương đáng thông cảm trong hoàn cảnh của mình ở chế độ phong kiến.

Có thể nói dù các nhân vật phải đấu tranh giữa những mâu thuẫn thì đến cuối cùng, thông điệp lõi của hầu hết các tác phẩm cung đấu không khuyến khích sống ác, không đề cao cách sống trả thù, drama hóa mâu thuẫn. Thông qua những âm mưu, các bộ phim thường lột tả sự day dứt, mất mát và bi kịch không có lựa chọn của thân phận phụ nữ. Bản thân việc cùng khai thác những nhân vật giống nhau nhưng có câu chuyện khác nhau của “Diên Hy Công Lược” và “Hậu Cung Như Ý truyện” thực chất cũng là một cách để gợi mở cho người xem có cách nhìn đa chiều hơn về mọi sự vật sự việc mà mình biết.

“Hậu Cung Như Ý truyện” nếu tạm gác câu chuyện cung đấu là một câu chuyện rất chân thực về mối quan hệ hôn nhân, về sự thất vọng đến tột cùng của phụ nữ khi chồng mình thay đổi và đánh mất tình yêu của mình. Đối với những người trưởng thành, biết đâu họ sẽ bắt gặp trải nghiệm thật của mình trong câu chuyện cuộc đời của Hoàng hậu Như Ý, giống như Hamlet Trương nhận xét: “Tôi nghĩ các bà vợ xem phim này sẽ thấy ôi trời, có khi ông chồng đang nằm ngủ kế mình chẳng khác gì Càn Long”

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 16.

Bên cạnh đó, các bộ phim cung đấu có rất nhiều lời thoại triết lý sâu sắc. Ngay cả bộ phim “Thâm cung nội chiến” đã trải qua 16 năm vẫn khiến khán giả bất ngờ vì nhiều lời thoại không hề lỗi thời: 

“Người thông minh, cũng không thông minh cả đời. Kẻ ngu ngốc, cũng không ngu ngốc cả đời”.

Hoàng hậu

“Muốn lấy lòng đàn ông, hạ sách là nuông chiều họ hết mình làm họ thấy vô vị. Tốt hơn, là vừa xa vừa gần khiến họ muốn mơ nhưng không thể chiếm”.

Nhĩ Thuần

Bên cạnh đó, những bộ phim cung đấu còn là một cánh cửa gợi ra tò mò cho công chúng về thân phận và câu chuyện lịch sử. Có một bộ phận đông đảo khán giả đã say mê tìm hiểu thêm về dữ liệu lịch sử, tìm tòi về trang phục, văn hóa, lễ nghi nhờ phim quá đỗi hấp dẫn. Thậm chí kể từ sau khi cơn sốt phim cung đấu rộ lên, những nhóm tìm hiểu về sử Việt, văn hóa trang phục Việt lại đón nhận thêm nhiều thành viên mới, cùng tìm tòi bàn luận. 

Web-drama triệu view “Nam Phi Liên Hoàn Kế” của Nam Thư đã lấy cảm hứng từ phim cung đấu để xây dựng nên những tình tiết đấu đá duyên dáng, hài hước. Hay gần đây, phim Việt Nam thời nhà Nguyễn – “Phượng Khấu” ra đời từ sự say mê phim cung đấu nói riêng và lịch sử nói chung của một ê-kíp trẻ. Trước thềm ra mắt, “Phượng Khấu” còn vướng phải những tranh cãi về trang phục xưa hay bối cảnh làm phim. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, những ý kiến trái chiều về “Phượng Khấu” cũng phần nào chứng tỏ một bộ phận giới trẻ đang hào hứng tìm hiểu lịch sử và văn hoá Việt Nam để có thể đưa ra góc nhìn riêng khi đón nhận phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam.

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 19.

“Phượng Khấu” là phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam (Tác phẩm tranh của tác giả Albus119)

Phim cung đấu: Mượn thâm cung kể triết lý sống hiện đại hay cổ vũ sống ác qua phim ảnh? - Ảnh 20.

Tác phẩm tranh của tác giả Albus119

Tạm kết

Giống như bao tác phẩm nghệ thuật khác, phim cung đấu cũng hấp dẫn và lôi cuốn với những tình tiết gây đồng cảm cho người xem. Thưởng thức một bộ phim hay cũng là để khán giả có cơ hội nắm giữ chiếc chìa khoá mở ra khía cạnh tiềm năng bên trong mình. Sẽ có người mở ra những khía cạnh nhỏ nhen, tăm tối của bản thân và cũng có những người khác hài lòng khi nhận được nhiều bài học chiêm nghiệm sâu sắc haycảm hứng tìm tòi lý thú, hoặc sự đồng điệu, rung cảm khi nhìn thấy mình qua các tuyến nhân vật.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá trong nước

Lo Covid-19, Ngoại hạng Anh có thể cấm khán giả đến sân

[ad_1]

Sau Serie A (hoãn tới ít nhất đầu tháng 4), LaLiga và Bundesliga, đến lượt Ngoại hạng Anh là giải đấu hàng đầu châu Âu tiếp theo lao đao vì Covid-19. Theo The Times, giải pháp ban đầu được tính tới là hoãn các trận trong luôn khổ Ngoại hạng Anh, nhưng có thể ban tổ chức sẽ để các trận đấu diễn ra trên sân bóng không có khán giả.

Ngoài ra, các trận đấu cũng sẽ không được phát ở các quán pub để hạn chế các CĐV tụ tập. Khán giả được khuyến khích theo dõi bóng đá tại nhà qua đài truyền hình hoặc ứng dụng xem trực tuyến, không ra đường hoặc tụ tập đông người để tránh lây lan Covid-19.

Lo Covid-19, Ngoại hạng Anh có thể cấm khán giả đến sân - 1

Trận Man City vs Arsenal bị hoãn vì Covid-19.

Dịch bệnh đang khiến các nhà chức trách tại Anh đau đầu. Số ca nhiễm Covid-19 tại đảo quốc sương mù đã vượt quá 500. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang lên phương án để giải đấu kết thúc theo đúng kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Anh để đối phó với tình trạng bệnh dịch ngày càng leo thang.

Mới đây nhất, trận đại chiến giữa Manchester City và Arsenal bị hoãn do cả đội Arsenal phải tự cách ly 14 ngày. 8 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng thành London đã tiếp xúc với ông chủ Evangelos Marinakis – người được xác định dương tính với Covid-19. Các cầu thủ West Ham, đối thủ của Arsenal vòng trước, cũng phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khoẻ.

Ở Serie A, trung vệ Daniele Rugani trở thành cầu thủ tên tuổi đầu tiên mắc Covid-19. Các cầu thủ còn lại của Juventus cùng cầu thủ ở một số đội Serie A từng tiếp xúc với Rugani cũng phải cách ly để kiểm tra. Inter Milan, đối thủ gần nhất của Juventus, phải hoãn tất cả các hoạt động thể thao để kiểm tra sức khoẻ.

Các trận đấu của Chelsea (tại Champions League) và Manchester United (tại Europa League) cũng sẽ diễn ra trên sân bóng không khán giả.