Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Diego Simeone không những đã hay lại còn quá may


Sau chuỗi trậ.n tệ. hạ.i và.o thá.ng giê.ng, Atletico Madrid đã kị.p thờ.i lấ.y lạ.i phong độ.. Thậ.m chí., Los Rojiblancos cò.n đá.nh bạ.i Liverpool vớ.i tỉ số. 2-3 ở trậ.n lư.ợ.t về. vò.ng 1/8 Champions League, qua đó. già.nh vé tham dự. vò.ng tứ. kế.t đầ.y thuyế.t phụ.c.

Tạ.i Anfield, Diego Simeone đã chọ.n tiề.n đạ.o Diego Costa xuấ.t phá.t ngay từ. đầ.u cù.ng Joao Felix. Suố.t khoảng thờ.i gian thi đấ.u trê.n sâ.n, tiề.n đạ.o 31 tuổi đã khô.ng tậ.n dụ.ng bấ.t kỳ cơ. hộ.i nà.o để ghi bà.n và. sớ.m phải rờ.i sâ.n ở đầ.u hiệ.p 2.

Khô.ng cò.n nghi ngờ. gì. nữa, dấ.u ấ.n của Costa từ. khi trở lạ.i Atletico khô.ng tư.ơ.ng xứ.ng vớ.i những gì. mà. tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha đã thể hiệ.n trong mù.a giải 2013/14. Đó. là. mù.a giải, Los Rojiblancos cù.ng vớ.i 36 bà.n thắ.ng của Costa đã già.nh chứ.c vô. đị.ch La Liga thứ. 10 trong lị.ch sử của độ.i bó.ng và. tham dự. trậ.n chung kế.t Champions League đầ.u tiê.n sau bố.n thậ.p kỷ.

El factor Costa en el Atlético - Bó.ng Đá.

 Có. thể khô.ng ghi bà.n, như.ng Diego Costa lạ.i thư.ờ.ng mang đế.n may mắ.n cho Atletico Madrid.

Tuy nhiê.n, sự. hiệ.n diệ.n của Diego Costa tiế.p tụ.c mang lạ.i mộ.t điề.u gì. đó. may mắ.n cho đoà.n quâ.n của Simeone. Los Colchoneros thư.ờ.ng ghi nhiề.u bà.n thắ.ng khi tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha thi đấ.u chí.nh thứ.c. Trung bì.nh Atletico chỉ ghi đư.ợ.c 1,23 bà.n mỗi trậ.n và. con số. đó. tă.ng lê.n 1,36 bà.n mỗi trậ.n khi Costa đư.ợ.c xuấ.t phá.t từ. đầ.u trậ.n.

Dù. sao, thì. Costa đã trở lạ.i sau 3 thá.ng điề.u trị. chấ.n thư.ơ.ng, điề.u đó. chắ.c chắ.n mang đế.n cho nhà. cầ.m quâ.n ngư.ờ.i Argentina những giải phá.p trê.n hà.ng cô.ng vố.n đang có. mộ.t mù.a giải rấ.t tồ.i.

Xem HLV Diego Simeone phá.t biểu:

Minh Trí. | 22:38 18/03/2020

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Tái diễn nạn khai thác đất trái phép trong khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô | Đời sống


Theo ghi nhậ.n của Thanh Niê.n, những ngà.y gầ.n đâ.y tì.nh trạ.ng khai thá.c đấ.t trá.i phép tá.i diễn ở khu vự.c kinh thế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. (3 xã Lộ.c Vĩnh, Lộ.c Thủy, Lộ.c Tiế.n và. TT.Lă.ng Cô., H.Phú. Lộ.c).

Chiề.u 16.3, PV đã ghi nhậ.n mộ.t mỏ đấ.t (loạ.i đấ.t nề.n san lấ.p thô.ng thư.ờ.ng) vừ.a đư.ợ.c mở ngay phí.a trư.ớ.c trạ.m trộ.n bê. tô.ng thuộ.c Cô.ng ty TNHH MTV Minh Đạ.t, bê.n cạ.nh đư.ờ.ng nộ.i bộ. Khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. thuộ.c thô.n Phư.ớ.c Lộ.c, xã Lộ.c Tiế.n.


Tá.i diễn nạ.n khai thá.c đấ.t trá.i phép trong khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. - ảnh 1

Xe ben chở đấ.t khai thá.c trá.i phép đi và.o là.ng Cảnh Dư.ơ.ng, xã Lộ.c Vĩnh, H.Phú. Lộ.c, Thừ.a Thiê.n – Huế.


Tá.i diễn nạ.n khai thá.c đấ.t trá.i phép trong khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. - ảnh 2

Xe khô.ng che chắ.n, đi trê.n đư.ờ.ng trụ.c chí.nh khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô.

Mộ.t chiế.c xe mú.c lấ.y đấ.t đư.a lê.n ô. tô. tải chở đi về. hư.ớ.ng xã Lộ.c Vĩnh. Khi phá.t hiệ.n có. ngư.ờ.i lạ. xuấ.t hiệ.n quanh khu vự.c khai thá.c đấ.t lậ.u lậ.p tứ.c có. những ngư.ờ.i cảnh giớ.i xuấ.t hiệ.n.

Cụ. thể, thanh niê.n đi xe má.y biển số. 75K1-115.84 á.p tớ.i hỏi “ngư.ờ.i lạ.” đang là.m gì., chụ.p ảnh để là.m gì.. Ngay sau đó., ở hiệ.n trư.ờ.ng chiế.c xe mú.c cũng ngừ.ng hoạ.t độ.ng rờ.i mỏ đấ.t và. chạ.y và.o trạ.m trộ.n bê. tô.ng để “ẩn ná.u”. Sự. việ.c sau đó. đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n bá.o tin cho chí.nh quyề.n đị.a phư.ơ.ng.

Trao đổi vớ.i Thanh Niê.n chiề.u 17.3, ô.ng Vư.ơ.ng Đì.nh Cẩm, Chủ tị.ch UBND xã Lộ.c Tiế.n, cho biế.t sau khi tiế.p nhậ.n tin bá.o, lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng xã đã tiế.p cậ.n hiệ.n trư.ờ.ng, ghi nhậ.n có. việ.c khai thá.c đấ.t trá.i phép tạ.i vị. trí. nê.u trê.n. Tuy nhiê.,n khi lự.c lư.ợ.ng chứ.c nă.ng đế.n nơ.i thì. khô.ng cò.n phư.ơ.ng tiệ.n khai thá.c, chiế.c xe mú.c chạ.y và.o ẩn ná.u ở trạ.m trộ.n bê. tô.ng của Cô.ng ty TNHH MTV Minh Đạ.t cũng đã chạ.y đi đâ.u khô.ng rõ.

Theo ô.ng Cẩm, mộ.t trong những khó. khă.n khi xử lý tì.nh trạ.ng khai thá.c đấ.t trá.i phép là. những ngư.ờ.i khai thá.c đấ.t trá.i phép luô.n bố. trí. mạ.ng lư.ớ.i cảnh giớ.i nhiề.u nơ.i, khi lự.c lư.ợ.ng của xã đi kiểm tra thì. những ngư.ờ.i cảnh giớ.i đã thô.ng bá.o cho những đố.i tư.ợ.ng khai thá.c đấ.t trá.i phép cù.ng phư.ơ.ng tiệ.n khai thá.c rờ.i khỏi hiệ.n trư.ờ.ng.


Tá.i diễn nạ.n khai thá.c đấ.t trá.i phép trong khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. - ảnh 3

Chiế.c xe mú.c rờ.i hiệ.n trư.ờ.ng chạ.y và.o trạ.m trộ.n bê. tô.ng tư.ơ.i của Cô.ng ty TNHH MTV Minh Đạ.t khi phá.t hiệ.n có. ngư.ờ.i lạ. ghi hì.nh


Tá.i diễn nạ.n khai thá.c đấ.t trá.i phép trong khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. - ảnh 4

Trê.n xe in số. điệ.n thoạ.i dị.ch vụ. mú.c, ủi, lu


Tá.i diễn nạ.n khai thá.c đấ.t trá.i phép trong khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô. - ảnh 5

Ngư.ờ.i thanh niê.n đi xe má.y 75K1-115.84 luô.n bá.m theo và. á.p sá.t hỏi thô.ng tin những ngư.ờ.i lạ. mặ.t đế.n gầ.n mỏ đấ.t lậ.u ở trư.ớ.c trạ.m bê. tô.ng Cô.ng ty Minh Đạ.t, tuy nhiê.n anh ta phủ nhậ.n việ.c liê.n quan đế.n khai thá.c đấ.t lậ.u

Đá.ng chú. ý đâ.y khô.ng phải là. lầ.n đầ.u tì.nh trạ.ng khai thá.c đấ.t trá.i phép diễn ra ở khu kinh tế. Châ.n Mâ.y – Lă.ng Cô.. Bá.o chí., trong đó. có. Thanh Niê.n đã nhiề.u lầ.n phản á.nh thự.c trạ.ng nà.y như.ng vẫn cứ. tá.i diễn.


Chuyên mục
Xem tin giải trí

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19?


Vợ chồng Đình Bảo (cựu thành viên của nhóm nhạc AC&M) hiện đang sống ở Mỹ. Hồi tháng 2/2020, anh về Việt Nam tham dự đám cưới của ca sĩ Tóc Tiên. Sau khi trở lại Mỹ, anh gửi con gái sang nhà bố mẹ vợ, còn mình tự cách ly để đề phòng lây nhiễm Covid-19.

Nam ca sĩ cho hay, anh tự nguyện cách ly 14 ngày vì mới di chuyển bằng máy bay trong một khoảng cách dài, đến nhiều nơi công cộng. Đó là cách để anh bảo vệ sức khỏe của người thân cũng như cộng đồng nơi anh đang sinh sống.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 1

Vợ chồng ca sĩ Đình Bảo và con gái.

Nữ diễn viên Hồng Đào đang tự cách ly tại nhà ở Mỹ. Cô cho biết: “Về nhà sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng, mẹ tôi mừng như trúng số nhưng gia đình vẫn chuyển đi tạm thời cho chắc ăn, để lại tôi một mình với cái tủ lạnh đầy thức ăn”.

Ngôi sao phim Phượng Khấu chia sẻ: “Giữa lúc này nơi trú chân an toàn nhất vẫn là gia đình”. Hồng Đào cũng thể hiện tinh thần lạc quan khi động viên mọi người cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 2

Nữ diễn viên Hồng Đào đang tự cách ly tại nhà ở Mỹ.

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên cùng người bạn đời và hai con hiện đang sống ở Rome (Italy). Người đẹp từng chia sẻ trên truyền thông vì dịch Covid-19 gia đình Ngô Mỹ Uyên ở nhà, hạn chế ra ngoài.

Hai con gái của Ngô Mỹ Uyên được nghỉ học. Các bé sẽ được học online. Cô và chồng sẽ giúp con học đọc, học viết. Cùng với các phụ huynh khác, Ngô Mỹ Uyên cho con tham gia vào các nhóm chat trên điện thoại để các con được trò chuyện với các bạn hàng ngày.

Vì dịch bệnh nên giúp việc nghỉ, Ngô Mỹ Uyên phải tự tay chăm lo cho ngôi nhà và chăm sóc các con. Tuy nhiên, người đẹp không thấy công việc đó vất vả.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 3

Gia đình hoa hậu Ngô Mỹ Uyên.

Nam diễn viên Hoàng Anh của phim Gạo nếp Gạo tẻ đang sống tại California (Mỹ) cùng vợ và con gái. Anh chia sẻ, cuộc sống của người dân ở đây cũng bị xáo trộn nhiều vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, vợ chồng anh vẫn cố gắng giữ nhịp sinh hoạt bình thường.

Hàng ngày, Hoàng Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và trưa cho vợ con trước khi tới trung tâm thương mại mua hàng theo yêu cầu của khách. Công việc của anh là bán hàng online nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 4

Gia đình diễn viên Hoàng Anh.

Cựu người mẫu Ngọc Quyên đang sống cùng con trai ở Santa Ana, bang California, Mỹ. Cô cho biết, vì dịch Covid-19 nên con trai được nghỉ học, hai mẹ con chủ yếu ở nhà, hạn chế ra ngoài. “Nhờ thế hai mẹ con bày trò ra chơi. Em khoái quá cười giòn tan. Thôi mùa Covid-19, hai mẹ con xem như chậm lại để yêu thương nhau hơn” – Cựu người mẫu viết.

Ngọc Quyên cũng cho biết thêm, ngoài thời gian chơi với con, cô tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 5

Ngọc Quyên và con trai.

Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung vừa chia sẻ, cô bị hoãn một show chỉ trước giờ diễn khoảng hai tiếng vì Covid-19.
Thời gian này, Nguyễn Hồng Nhung chủ yếu ở nhà, chăm sóc hai con. Cô viết: “Tình hình dịch bệnh thế này thì chỉ có ở nhà với con cho thư giãn. Cầu xin cho mọi người bình an vượt qua khó khăn khủng hoảng”.

Sao Việt ở nước ngoài đối phó thế nào với dịch Covid-19? - 6

Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và hai con.

Video: Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Ighalo và giấc mơ có thật của một chân sút từ Lục địa đen


Marcus Rashford phải ngồ.i ngoà.i vì. mộ.t chấ.n thư.ơ.ng lư.ng, buộ.c Manchester United phải tì.m gấ.p mộ.t phư.ơ.ng á.n dự. bị. cho Anthony Martial. Mộ.t loạ.t cá.i tê.n đư.ợ.c Man Utd câ.n nhắ.c như. Mario Mandzukic, Josh King và. trư.ớ.c đó. là. cả Zlatan Ibrahimovic. Để khi đế.n sá.t giờ. đó.ng cửa thị. trư.ờ.ng chuyển như.ợ.ng, Odion Ighalo mớ.i là. cá.i tê.n cậ.p bế.n Man Utd vớ.i mộ.t bản hợ.p đồ.ng cho mư.ợ.n có. thờ.i hạ.n 6 thá.ng.

Rấ.t nhiề.u nghi ngờ. về. nă.ng lự.c thậ.t sự. cù.ng vớ.i khả nă.ng thà.nh cô.ng của Ighalo tạ.i sâ.n Old Trafford. Đặ.c biệ.t, khi tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Nigeria lạ.i tớ.i từ. giải VĐQG Trung Quố.c, đồ.ng thờ.i cũng chẳng có. thà.nh tí.ch gì. nổi bậ.t trư.ớ.c đó. khi thi đấ.u tạ.i giải Ngoạ.i Hạ.ng Anh.

Sau 6 tuầ.n vớ.i 8 trậ.n đấ.u, chỉ 2 trậ.n trong số. đó. Ighalo thi đấ.u trọ.n vẹn 90 phú.t. Tuy nhiê.n, tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Nigeria đã ghi đế.n 4 bà.n thắ.ng, mộ.t sự. hoà. nhậ.p nhanh đế.n kinh ngạ.c.

Odion Ighalo Is Proving Sceptics Wrong At Man United And Could Sign Permanently - Bó.ng Đá.

 Odion Ighalo toả sá.ng ngoà.i dự. kiế.n NHM Man Utd.

Thậ.m chí., trong trậ.n đấ.u gầ.n nhấ.t tạ.i Europa League, Ighalo cò.n ghi mộ.t siê.u phẩm. Sau khi nhậ.n bó.ng từ. Bruno Fernandes, vớ.i 4 nhị.p khố.ng chế. bó.ng bằ.ng cả hai châ.n, Ighalo đã tung cú. volley châ.n trá.i từ. sá.t vạ.ch 16m50. Bó.ng đi dộ.i mép dư.ớ.i xà. ngang rồ.i nằ.m trong lư.ớ.i trư.ớ.c sự. ngạ.c nhiê.n của tấ.t cả.

Mà.n trì.nh diễn ấ.n tư.ợ.ng của cự.u tiề.n đạ.o Watford đang khiế.n độ.i chủ sâ.n Old Trafford câ.n nhắ.c mua đứ.t Ighalo. Nế.u điề.u đó. thà.nh sự. thậ.t thì. giấ.c mơ. của cầ.u thủ Nigeria đầ.u tiê.n chơ.i cho Man Utd sẽ đư.ợ.c kéo dà.i lâ.u hơ.n nữa.

Xem Ole Solskjaer phá.t biểu:

Minh Trí. | 21:55 18/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Đức phản đối vì ông Trump muốn giành độc quyền vắc xin COVID-19 ‘riêng cho nước Mỹ’ | Thế giới


Bộ. trư.ởng Nộ.i vụ. Đứ.c Horst Seehofer cho biế.t ủy ban xử lý khủng hoảng Covid-19 của nư.ớ.c nà.y bà.n bạ.c vấ.n đề. nà.y và.o ngà.y 16.3: “Tô.i chỉ có. thể nó.i là. tô.i đã nghe nhiề.u lầ.n từ. nhiề.u ngư.ờ.i có. liê.n quan trong hô.m nay. Chú.ng tô.i sẽ bà.n bạ.c về. việ.c nà.y trong cuộ.c họ.p khủng hoảng ngà.y mai”.


Đứ.c phản đố.i vì. ô.ng Trump muố.n già.nh độ.c quyề.n vắ.c xin COVID-19 'riê.ng cho nư.ớ.c Mỹ' - ảnh 1

Nhiề.u quan chứ.c Đứ.c khá.c đã lê.n tiế.ng phản đố.i ý đồ. già.nh cô.ng ty điề.u chế. vắ.c xin Covid-19 của Mỹ.

Ông nó.i trong mộ.t cuộ.c phỏng vấ.n vớ.i tậ.p đoà.n truyề.n thô.ng Funke rằ.ng: “Những nhà. nghiê.n cứ.u Đứ.c đó.ng vai trò. dẫn đầ.u trong việ.c phá.t triển thuố.c và. vắ.c xin, và. chú.ng tô.i khô.ng thể để ngư.ờ.i khá.c già.nh độ.c quyề.n kế.t quả”.
Trư.ớ.c đó., tờ. bá.o Die Welt của Đứ.c đư.a tin Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump đã đề. nghị. chi ngâ.n sá.ch để “dụ. dỗ” CureVac chuyển đế.n Mỹ. Tờ. bá.o Đứ.c dẫn nguồ.n tin chí.nh phủ Đứ.c giấ.u tê.n cho biế.t ô.ng Trump đang cố. thuyế.t cá.c nhà. khoa họ.c là.m việ.c độ.c quyề.n và. là.m mọ.i việ.c để có. vắ.c xin “chỉ cho nư.ớ.c Mỹ”.


Đứ.c phản đố.i vì. ô.ng Trump muố.n già.nh độ.c quyề.n vắ.c xin COVID-19 'riê.ng cho nư.ớ.c Mỹ' - ảnh 2

Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump đư.ợ.c cho là. đã đề. nghị. chi ngâ.n sá.ch để “dụ. dỗ” CureVac chuyển đế.n Mỹ.

Bộ. trư.ởng Kinh tế. Peter Altmeier tuyê.n bố. dứ.t khoá.t: “Nư.ớ.c Đứ.c khô.ng phải để bá.n”. Chí.nh phủ Đứ.c cũng đư.a ra nhiề.u đề. nghị. để thuyế.t phụ.c cô.ng ty ở lạ.i.

Đạ.i sứ. Mỹ tạ.i Đứ.c Richard Grenell phản hồ.i thô.ng tin nà.y trê.n Twitter cá. nhâ.n là. “Bà.i bá.o của Welt sai rồ.i”. 

Ngà.y 15.3, CureVac đư.a ra tuyê.n bố. nộ.i dung: “Cô.ng ty bá.c bỏ cá.c tin đồ.n hiệ.n tạ.i về. việ.c mua lạ.i cô.ng ty”.

Chuyên mục
Xem tin tức đời sống

Hương vị quê hương: Ốc đinh miền sơn cước | Đời sống


Ốc đinh có. kí.ch thư.ớ.c nhỏ, thâ.n hì.nh quắ.n như. những chiế.c đinh ví.t, số.ng ở nơ.i khí. hậ.u trong là.nh, bá.m và.o hố.c đá., chỉ ă.n rê.u đá. nê.n thị.t ngọ.t, béo lạ.i đảm bảo sạ.ch sẽ.

Độ. thá.ng ba, thá.ng tư., nư.ớ.c cá.c con sô.ng, con suố.i bắ.t đầ.u ấ.m dầ.n, là. thờ.i điểm ố.c đinh và.o mù.a. Muố.n bắ.t đư.ợ.c ố.c đinh vớ.i số. lư.ợ.ng lớ.n, phải đi hà.ng chụ.c câ.y số., và.o sâ.u trong rừ.ng, nơ.i dò.ng suố.i có. nhiề.u đá. bá.m rê.u. Những con ố.c số.ng ở vù.ng cà.ng sâ.u cà.ng xa trong nú.i sẽ cà.ng sạ.ch sẽ, lớ.n con, thị.t thơ.m và. béo ngọ.t. Ta chỉ cầ.n hấ.t nhẹ đá.m rê.u xanh trong hố.c đá. là. tha hồ. lư.ợ.m ố.c và.o giỏ, mang về. là.m thứ.c ă.n. Những nă.m đư.ợ.c mù.a ố.c, lộ.i mò. dư.ớ.i suố.i khoảng chừ.ng hai tiế.ng đồ.ng hồ., mộ.t ngư.ờ.i có. thể mang về. cả chụ.c ký ố.c.
Ốc đinh chế. biế.n đư.ợ.c nhiề.u mó.n lạ. ngon như. um, nấ.u chá.o… Để lạ. miệ.ng thì. nấ.u canh, í.t tố.n kém cả tiề.n lẫn thờ.i gian lạ.i ngon và. bổ dư.ỡng. Ốc đinh thư.ờ.ng nấ.u canh vớ.i mí.t non, đu đủ xanh, lá. tí.a tô.. Đư.ợ.c ư.a nhấ.t vẫn là. ố.c xà.o. Mộ.t đĩa đầ.y ố.c đinh xà.o có. thể vừ.a ă.n chơ.i hoặ.c ă.n no kèm bá.nh trá.ng, bá.nh mì. hoặ.c bú.n trắ.ng đư.ợ.c chan từ. nư.ớ.c ố.c xà.o.

Ở miề.n sơ.n cư.ớ.c xứ. Quảng, khô.ng chỉ xuấ.t hiệ.n trong mâ.m cơ.m, ố.c đinh xà.o cò.n là. mó.n để cá.c anh lai rai đư.a cay lú.c xế. chiề.u, cá.c chị. nhâ.m nhi như. mó.n quà. vặ.t lú.c rảnh rỗi chuyệ.n nư.ơ.ng rẫy. Để có. nồ.i ố.c ngon, ố.c mua hoặ.c bắ.t về. trư.ớ.c hế.t phải tẩy sạ.ch chấ.t nhờ.n, bù.n đấ.t bằ.ng cá.ch ngâ.m nư.ớ.c vo gạ.o trong nửa ngà.y. Sau khi ngâ.m, rửa sạ.ch mớ. ố.c lầ.n nữa, dù.ng dao chặ.t bỏ chó.p nhọ.n (phầ.n đuô.i) từ.ng con để khi dù.ng dễ lấ.y ruộ.t ố.c hơ.n.

Cũng như. “duyê.n nợ.” lá. lố.t xà.o thị.t bò., khổ qua xà.o trứ.ng… thì. ố.c đinh xà.o khô.ng thể thiế.u mù.i vị. của sả, ớ.t, lá. chanh. Trong lú.c đợ.i ố.c rá.o nư.ớ.c, ra vư.ờ.n há.i nắ.m lá. chanh, bụ.i sả, và.i trá.i ớ.t tư.ơ.i, tép gừ.ng. Sả tư.ớ.c bỏ cọ.ng cứ.ng, cắ.t khú.c ngắ.n, dù.ng đầ.u cá.n dao đậ.p giậ.p, ớ.t quả và. cá.c thứ. lá. chanh, gừ.ng cắ.t nhỏ.

Tấ.t cả trộ.n đề.u cù.ng mớ. ố.c vớ.i gia vị.. Tiế.p theo đun nó.ng dầ.u ă.n, phi tỏi thơ.m, cho mớ. ố.c đã trộ.n cá.c thứ. lá. và. gia vị. và.o đảo nhanh tay. Thê.m lư.ợ.ng nư.ớ.c phù. hợ.p (muố.n ngon hơ.n nữa thì. cho mộ.t í.t nư.ớ.c dừ.a và.o), chờ. nồ.i ố.c sô.i lê.n và.i dạ.o chừ.ng mư.ơ.i phú.t, ố.c chí.n hò.a trong nư.ớ.c số.t sề.n sệ.t là. đư.ợ.c.

Ốc đinh xà.o nó.ng hổi, thí.ch nhấ.t là. “khâ.u” khề.u thị.t ố.c ra, khô.ng cầ.n quệ.t qua tí. nư.ớ.c chấ.m nà.o mà. bỏ luô.n và.o miệ.ng. Ôi, thấ.m thí.a!

Chuyên mục
Xem tin giải trí

Đàm Vĩnh Hưng, Khắc Việt thay dân tình đá xéo nhóm khách thượng đẳng


Mới đây, trong diễn biến hết sức phức tạp của Covid-19, khá nhiều gia đình đều muốn cho người thân của mình về nước.

Tuy nhiên việc một lượng hành khách lớn đổ về từ Châu Âu sẽ dẫn đến tình trạng quá tải với hàng nghìn người xếp hàng nhập cảnh, khiến công tác kiểm tra sức khoẻ diễn ra chậm.

Trên MXH mới đây xôn xao với việc một nữ hành khách từ Balan về nước tránh dịch nhưng lại trách móc bánh mì Việt Nam dở khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Đàm Vĩnh Hưng, Khắc Việt thay dân tình 'đá xéo' nhóm hành khách làm loạn Nội Bài 1Dòng trạng thái của Khắc Việt. Ảnh: Facebook

Ngay lập tức trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Khắc Việt đã chia sẻ một đoạn status khá dài ‘đá xéo’ những Việt Kiều này khi về nước tránh dịch Covid-19 nhưng lại có thái độ trịch thượng, tự cao gây huyên náo tại sân bay.

Dòng trạng thái có nội dung “Ở quê em làm Nông, sang nước ngoài em làm Neo, Nail, em thành Việt Kiều.

Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài.

Dịch đến cả thế giới, bên tây thì em chả biết gọi số nào để kiềm tra y tế, nếu có bị thì cũng sợ không dám báo, vì chữa đắt quá.

Bên Ta thì chữa chả mất tiền, ho 1 cái có người đến bế luôn đi chăm luôn, đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này.
Thế là em mò về Tổ Quốc, để nhỡ có bị sao thì rút cho an toàn, ngày đi phải nhớ đến ngày về…

Câu chuyện luyên thuyên, nhưng lại là câu chuyện thật ….

Tổ Quốc luôn chào đón, những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế, vẫn luôn hiện diện, tại đất nước, nhỏ bé nhưng rất phi thường và vẫn luôn đầy tình người này…”.

Ngay khi dòng trạng thái này được chia sẻ đã nhận được vô vàn lời ủng hộ nhiệt tình của dân tình.

Chung quan điểm với Khắc Việt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng thẳng thắn khi kêu gọi mọi người nên có ý thức tự giác.

Đàm Vĩnh Hưng, Khắc Việt thay dân tình 'đá xéo' nhóm hành khách làm loạn Nội Bài 2Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng. Ảnh: Facebook

“Mong và rất mong ai ai cũng ý thức và cảm thông cho bao nhiu con nguời đang phục tùng ngoài sân bay.

Họ đã đối diện với quá nhiều căng thẳng rồi, cũng vì muốn góp phần bảo vệ cho người dân phía bên trong này được an toàn và dễ kiểm soát hơn, họ đã phải chấp nhận đưa mặt ra để đối diện với biết bao nhiêu sự rủi ro ngoài đó! Nhiêu đó là cũng đủ dễ nổi cáu hoặc stress rồi! Xin đừng có ai làm khó va gây náo loạn thêm ngoài sân bay nữa! Họ điên mất! Hãy ngoan va dễ thương bạn ơi!

Đã từng có rất rất nhìu ca rồi! Chửi bới, gây gỗ, cắn xé, ăn vạ…

Đàm Vĩnh Hưng, Khắc Việt thay dân tình 'đá xéo' nhóm hành khách làm loạn Nội Bài 3Dòng bình luận và đồng tình của dân mạng. Ảnh: Facebook

Chưa bao giờ có một ca nào thành công.

Chưa bao giờ thôi bị xã hội lên án.

Chưa bao giờ bạn sẽ là người chiến thắng.

Hãy tin mình”.

Ở nước ngoài các sân bay luôn có một đội ngũ “được đào tạo chuyên nghiệp” để gặp bạn trong phòng riêng khi mà bạn có vấn đề tại sân bay. Họ có thể khiến bạn xanh mặt và đái trong quần ngay tại chỗ mà không cần một giây phút vũ lực nào! Việt Nam mình quá tốt, quá hiền và lịch sự”.

Những động thái mới này của hai ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi của showbiz Việt như nói hộ lời dân tình, giải toả những bức xúc của dư luận trước tình trạng nhiều người từ nước ngoài về cách ly nhưng không có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng, trịch thượng…

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Premier League phán quyết số phận mùa giải, đoạn kết ‘hành xác’ đã định


Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Dị.ch Corona đang tà.n phá. là.ng tú.c cầ.u mộ.t cá.ch nặ.ng nề.. Liê.n tiế.p 5 giải VĐQG hà.ng đầ.u Châ.u Âu là. Serie A, La Liga, Ligue 1, Premier League và. Bundesliga đã phải ra quyế.t đị.nh tạ.m hoãn mù.a giải.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Cú. số.c đế.n và.o đú.ng giai đoạ.n cuố.i của mọ.i giải đấ.u rõ rà.ng gâ.y khô.ng í.t khó. chị.u cho ngư.ờ.i hâ.m mộ..

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

Tạ.i Premier League, chuyệ.n cũng khô.ng phải ngoạ.i lệ.. Nế.u như. Liverpool dù. chỉ cầ.n 6 điểm sẽ lầ.n đầ.u đem về. phò.ng truyề.n thố.ng chiế.c cú.p ao ư.ớ.c bấ.t ngờ. bị. chặ.n đứ.ng trư.ớ.c ngư.ỡng cửa thiê.n đư.ờ.ng…

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

…thì. kế.t quả cá.c cuộ.c đua già.nh vé dự. Champions League hay cuộ.c chiế.n xuố.ng hạ.ng cũng phải giá.n đoạ.n khi bư.ớ.c và.o lú.c cam go nhấ.t.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Tuy vậ.y theo thô.ng tin từ. The Sun, giải đấ.u hấ.p dẫn nhấ.t hà.nh tinh đã tì.m ra giải phá.p.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

Theo đó., toà.n bộ. 92 trậ.n đấ.u cò.n lạ.i của Premier League sẽ đề.u đư.ợ.c tổ chứ.c, như.ng trong điề.u kiệ.n khô.ng có. khá.n giả.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Cá.c trậ.n cầ.u sẽ diễn ra ở đị.a điểm trung lậ.p và. đư.ợ.c trự.c tiế.p qua só.ng TV. Những sâ.n đấ.u đư.ợ.c lự.a chọ.n có. thể tổ chứ.c nhiề.u hơ.n 1 trậ.n cầ.u/ngà.y, cù.ng tầ.n suấ.t “hà.nh xá.c” 3 ngà.y/trậ.n vớ.i cá.c CLB, nhằ.m có. thể hoà.n tấ.t sớ.m lị.ch thi đấ.u bậ.n rộ.n.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Bằ.ng cá.ch tổ chứ.c ở đị.a điểm trung lậ.p, BTC Premier League có. ý đị.nh giảm số. lư.ợ.ng nhâ.n viê.n y tế. cù.ng cảnh sá.t cầ.n thiế.t cho 1 trậ.n đấ.u. 

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

 Cá.c CLB thi đấ.u ở sâ.n trung lậ.p cũng sẽ giảm việ.c CĐV độ.i chủ nhà. tụ. tậ.p bê.n ngoà.i thá.nh đị.a khi cá.c thà.nh viê.n độ.i bó.ng con cư.ng đế.n sâ.n.

Premier League đá. kí.n toà.n bộ. cá.c trậ.n cò.n lạ.i - Bó.ng Đá.

Kế. hoạ.ch trê.n đi và.o thự.c tế. đồ.ng nghĩa The Kop sẽ cơ. hộ.i kế.t thú.c chiế.n dị.ch và. trở thà.nh nhà. vô. đị.ch, như.ng khó. lò.ng tậ.n hư.ởng niề.m vui trọ.n vẹn khi phải ă.n mừ.ng trong SVĐ khô.ng khá.n giả.

Xem bầ.u khô.ng khí. cuồ.ng nhiệ.t của Anfield:

Phụ.ng Sồ. | 20:54 18/03/2020

Chuyên mục
Xem tin thời sự ngoài nước

Lệnh phong tỏa 15 ngày tại Pháp bắt đầu có hiệu lực


Đạ.i lộ. Champ Elyses, Khải Hoà.n Mô.n và. nhiề.u đị.a danh nổi tiế.ng của kinh đô. á.nh sá.ng Paris vắ.ng lặ.ng. Hà.ng loạ.t cá.c cửa hà.ng, cửa hiệ.u, quá.n cà. phê. đó.ng cửa. Ngư.ờ.i dâ.n đư.ợ.c yê.u cầ.u ở trong nhà. và. chỉ đư.ợ.c ra ngoà.i trong trư.ờ.ng hợ.p mua cá.c nhu yế.u phẩm.

100.000 cảnh sá.t đư.ợ.c huy độ.ng để kiểm soá.t. Cò.n ngư.ờ.i dâ.n Phá.p cũng nhanh chó.ng thí.ch ứ.ng vớ.i tì.nh hì.nh.

Toà.n bộ. nư.ớ.c Phá.p đang bư.ớ.c và.o mộ.t cuộ.c chiế.n cam go. Cá.c bá.c sỹ đư.ợ.c kê.u gọ.i chia lửa cù.ng bệ.nh việ.n. Chí.nh phủ, ngư.ờ.i dâ.n cũng sá.t cá.nh cù.ng cá.c y bá.c sĩ là. tinh thầ.n của những tuầ.n tớ.i trong nư.ớ.c Phá.p. Và. trê.n những ban cô.ng tạ.i Phá.p, ngư.ờ.i dâ.n cũng đang hô. vang những khẩu hiệ.u cổ vũ cho những nhâ.n viê.n y tế. ở tuyế.n đầ.u chố.ng dị.ch.

Đoà.n kế.t – sứ.c mạ.nh tinh thầ.n to lớ.n – đang đư.ợ.c thể hiệ.n rõ nét trư.ớ.c cuộ.c chiế.n vớ.i “kẻ thù.” mang tê.n “COVID-19”.

* Mờ.i quý độ.c giả theo dõi cá.c chư.ơ.ng trì.nh đã phá.t só.ng của Đà.i Truyề.n hì.nh Việ.t Nam trê.n TV Online!

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Diego Simeone không những hay lại còn quá may


Sau chuỗi trậ.n tệ. hạ.i và.o thá.ng giê.ng, Atletico Madrid đã kị.p thờ.i lấ.y lạ.i phong độ.. Thậ.m chí., Los Rojiblancos cò.n đá.nh bạ.i Liverpool vớ.i tỉ số. 2-3 ở trậ.n lư.ợ.t về. vò.ng 1/8 Champions League, qua đó. già.nh vé tham dự. vò.ng tứ. kế.t đầ.y thuyế.t phụ.c.

Tạ.i Anfield, Diego Simeone đã chọ.n tiề.n đạ.o Diego Costa xuấ.t phá.t ngay từ. đầ.u cù.ng Joao Felix. Suố.t khoảng thờ.i gian thi đấ.u trê.n sâ.n, tiề.n đạ.o 31 tuổi đã khô.ng tậ.n dụ.ng bấ.t kỳ cơ. hộ.i nà.o để ghi bà.n và. sớ.m phải rờ.i sâ.n ở đầ.u hiệ.p 2.

Khô.ng cò.n nghi ngờ. gì. nữa, dấ.u ấ.n của Costa từ. khi trở lạ.i Atletico khô.ng tư.ơ.ng xứ.ng vớ.i những gì. mà. tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha đã thể hiệ.n trong mù.a giải 2013/14. Đó. là. mù.a giải, Los Rojiblancos cù.ng vớ.i 36 bà.n thắ.ng của Costa đã già.nh chứ.c vô. đị.ch La Liga thứ. 10 trong lị.ch sử của độ.i bó.ng và. tham dự. trậ.n chung kế.t Champions League đầ.u tiê.n sau bố.n thậ.p kỷ.

El factor Costa en el Atlético - Bó.ng Đá.

 Có. thể khô.ng ghi bà.n, như.ng Diego Costa lạ.i thư.ờ.ng mang đế.n may mắ.n cho Atletico Madrid.

Tuy nhiê.n, sự. hiệ.n diệ.n của Diego Costa tiế.p tụ.c mang lạ.i mộ.t điề.u gì. đó. may mắ.n cho đoà.n quâ.n của Simeone. Los Colchoneros thư.ờ.ng ghi nhiề.u bà.n thắ.ng khi tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha thi đấ.u chí.nh thứ.c. Trung bì.nh Atletico chỉ ghi đư.ợ.c 1,23 bà.n mỗi trậ.n và. con số. đó. tă.ng lê.n 1,36 bà.n mỗi trậ.n khi Costa đư.ợ.c xuấ.t phá.t từ. đầ.u trậ.n.

Dù. sao, thì. Costa đã trở lạ.i sau 3 thá.ng điề.u trị. chấ.n thư.ơ.ng, điề.u đó. chắ.c chắ.n mang đế.n cho nhà. cầ.m quâ.n ngư.ờ.i Argentina những giải phá.p trê.n hà.ng cô.ng vố.n đang có. mộ.t mù.a giải rấ.t tồ.i.

Xem HLV Diego Simeone phá.t biểu:

Minh Trí. | 19:50 18/03/2020