Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất|Ford tạm ngừng sản xuất xe ở VIệt Nam|Ford Việt Nam tạm dừng sản xuất, covid – 19|dịch covid – 19|cập nhật tình hình dịch covid – 19|xe Ford lắp ráp

Ford Việ.t Nam tạ.m ngừ.ng sản xuấ.t từ. 26/3 vì. dị.ch Covid – 19 Ford Việ.t

Read more

Virus corona chủng mới sống sót đến 17 ngày trên du thuyền Diamond Princess | Thế giới

Ngà.y 23.3, Trung tâ.m Kiểm soá.t và. Phò.ng ngừ.a Dị.ch bệ.nh Mỹ (CDC) cô.ng bố. nghiê.n cứ.u cho thấ.y virus

Read more