Hết nam thần theo đuổi, Diễm My 9x còn được soái tỉ Huyền Lizzie hỏi cưới ở Tình Yêu và Tham Vọng tập 21

Tập 21 bộ phim Tình Yêu và Tham Vọng bắt đầu bằng việc Linh (Diễm My 9x) chính thức bị

Read more

Mê bánh bèo, Bảo phủ nhận luôn tình cảm dành cho tomboiloichoi ở Những Ngày Không Quên tập 39, nghĩ tức á!

Kể tiếp câu chuyện cuối tập trước, Những Ngày Không Quên tập 39 mở đầu khi Bảo (Quang Anh) dẫn

Read more