Apple sắp tung ra một mẫu MacBook Pro 14.1-inch


Bạ.n khô.ng nghe nhầ.m đâ.u – sẽ có. mộ.t chiế.c MacBook Pro mớ.i vớ.i mà.n hì.nh 14.1-inch ra mắ.t trong thờ.i gian tớ.i.

Nhà. phâ.n tí.ch Ming-Chi Kuo – ngư.ờ.i thư.ờ.ng xuyê.n đư.a ra những dự. bá.o khá. chí.nh xá.c về. Apple – hô.m nay đã nó.i rằ.ng Apple sẽ ra mắ.t 6 sản phẩm mớ.i sử dụ.ng mà.n hì.nh mini-LED trong nă.m 2020 và. 2021.

Trong số. 6 sản phẩm nà.y, có. mộ.t số. đã đư.ợ.c dự. bá.o từ. trư.ớ.c, bao gồ.m chiế.c iPad Pro 12.9-inch, iMac Pro 27-inch, MacBook Pro 16-inch, và. iPad 10.2-inch.

Kuo cò.n nhắ.c đế.n chiế.c iPad Mini 7.9-inch – mộ.t điề.u khá. ngạ.c nhiê.n, như.ng cũng rấ.t thú. vị. xét việ.c khá. nhiề.u ngư.ờ.i yê.u thí.ch chiế.c tablet nhỏ gọ.n nà.y.

Vậ.y cò.n chiế.c MacBook Pro 14.1-inch thì. sao?

Đâ.y là. lầ.n đầ.u tiê.n chú.ng ta nghe về. việ.c Apple thay đổi kí.ch cỡ mà.n hì.nh của chiế.c MacBook Pro cỡ nhỏ. Nhiề.u khả nă.ng, MacBook Pro 14.1-inch sẽ có. kí.ch cỡ tư.ơ.ng đồ.ng vớ.i MacBook Pro 13-inch trư.ớ.c đâ.y, như.ng viề.n mà.n hì.nh sẽ nhỏ hơ.n, từ. đó. cho kí.ch thư.ớ.c mà.n hì.nh lớ.n hơ.n. Kí.ch thư.ớ.c của mẫu 13-inch hiệ.n tạ.i đã khá. nhỏ gọ.n và. tiệ.n lợ.i, do đó. chẳng có. lý do gì. Apple lạ.i thay đổi quá. nhiề.u thiế.t kế. của nó..

Apple sắ.p tung ra mộ.t mẫu MacBook Pro 14.1-inch - Ảnh 1.

Bê.n cạ.nh đó., Apple cũng sẽ loạ.i bỏ bà.n phí.m lẫy bư.ớ.m tai tiế.ng và. trang bị. cho MacBook Pro 14.1-inch bà.n phí.m cắ.t kéo truyề.n thố.ng, giố.ng như. những gì. họ. đã thự.c hiệ.n trê.n mẫu 16-inch.

Khi nà.o cá.c sản phẩm nó.i trê.n sẽ ra mắ.t?

Kuo đã đư.a ra mộ.t số. dự. bá.o liê.n quan vấ.n đề. nà.y.

Đầ.u tiê.n, nhà. phâ.n tí.ch nà.y khẳng đị.nh loạ.t sản phẩm trê.n khô.ng bị. ảnh hư.ởng bởi virus Corona COVID-19. Rấ.t tuyệ.t!

Kuo tin rằ.ng iMac Pro 27-inch và. iPad Pro 12.9-inch mớ.i sẽ ra mắ.t trong Quý IV/2020. Như. vậ.y là. thờ.i điểm ra mắ.t của chú.ng trễ hơ.n so vớ.i những tin đồ.n trư.ớ.c đâ.y, rằ.ng iPad sẽ đư.ợ.c cô.ng bố. tạ.i sự. kiệ.n thá.ng 3 sắ.p tớ.i của Apple.

Sản phẩm duy nhấ.t có. ngà.y ra mắ.t khá. bí. ẩn là. iPad Mini 7.9-inch, có. thể là. trong…nă.m 2020.

Cò.n đố.i vớ.i MacBook Pro 14.1-inch và. cá.c sản phẩm khá.c trong danh sá.ch, chú.ng ta sẽ phải chờ. thê.m thô.ng tin mớ.i biế.t chắ.c chắ.n đư.ợ.c.

Tham khảo: TheNextWeb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *