Cầu thủ vô danh cảm kích vì hành động đẹp của Ronaldo


VIDEO: Top 7 bà.n thắ.ng đẹp nhấ.t của Ronaldo tạ.i Juventus

Ronaldo đư.ợ.c biế.t đế.n như. 1 ngô.i sao khô.ng chỉ có. tà.i nă.ng trê.n sâ.n bó.ng, đứ.c tí.nh tậ.p luyệ.n chă.m chỉ cù.ng những việ.c là.m ý nghĩa khiế.n anh luô.n nhậ.n đư.ợ.c nhiề.u tì.nh cảm của NHM. Mớ.i đâ.y, thê.m 1 câ.u chuyệ.n ý nghĩa nữa về. Ronaldo đã đư.ợ.c tiế.t lộ..

Mộ.t cầ.u thủ í.t tê.n tuổi tạ.i Bồ. Đà.o Nha mớ.i đâ.y đã tiế.t lộ. rằ.ng anh thự.c sự. choá.ng vớ.i hà.nh độ.ng cự.c kì. ý nghĩa của Ronaldo cá.ch đâ.y í.t ngà.y.

Ronaldo, CR7, Covid-19, Juventus

Theo Filipe Goncalves, thủ mô.n í.t tê.n tuổi của CLB CD National, Ronaldo đã bấ.t ngờ. dà.nh tặ.ng 1 mó.n quà. chia tay cho anh và. đồ.ng nghiệ.p trư.ớ.c khi ngô.i sao của Juventus lê.n đư.ờ.ng trở lạ.i Italia từ. Bồ. Đà.o Nha. (CD National là. CLB nhỏ tạ.i vù.ng Madeira, quê. nhà. của Ronaldo).

“Mọ.i chuyệ.n xảy ra thậ.t bấ.t ngờ., Ronaldo là.m tô.i ngạ.c nhiê.n và. đế.n bâ.y giờ. tô.i vẫn khô.ng tin đó. là. sự. thậ.t.

Sau buổi tậ.p cuố.i cù.ng, trư.ớ.c khi Ronaldo trở lạ.i Lisbon, anh ấ.y đã đuổi theo ngư.ờ.i tậ.p luyệ.n cù.ng có. tê.n Hugo và. tặ.ng cậ.u ấ.y 1 mó.n quà.. Anh ấ.y cũng là.m điề.u tư.ơ.ng tự. đố.i vớ.i tô.i. Ronaldo muố.n cảm ơ.n chú.ng tô.i vì. đã cù.ng anh ấ.y tậ.p luyệ.n trong thờ.i gian qua.

Dù. là. 1 ngô.i sao lớ.n như.ng Ronaldo cư. xử rấ.t giản dị.. Đó. là. 1 mó.n quà. đẹp và. giá. trị.. Như.ng hơ.n cả, đư.ợ.c tậ.p luyệ.n cù.ng thầ.n tư.ợ.ng là. điề.u quý giá. nhấ.t đố.i vớ.i tô.i” – Filipe Goncalves chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *