Điều M.U chờ đợi từ Pogba và Fernandes đã xuất hiện


 

Tà.i nă.ng của Bruno Fernandes

Man United đã bỏ ra tớ.i 55 triệ.u euro để chiê.u mộ. Bruno Fernandes trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a Đô.ng vừ.a qua. Ngay lậ.p tứ.c, Fernandes sớ.m tạ.o nê.n tầ.m ảnh hư.ởng to lớ.n trong lố.i chơ.i của Man United tí.nh tớ.i thờ.i điểm nà.y.

Khô.ng phải ngẫu nhiê.n Fernandes đư.ợ.c bầ.u chọ.n là. “Cầ.u thủ xuấ.t sắ.c nhấ.t thá.ng Hai” của Premier League trư.ớ.c khi dị.ch Covid-19 bù.ng phá.t. Sự. có. mặ.t của Fernandes thự.c sự. khiế.n lố.i chơ.i của Man United trở nê.n tư.ơ.i sá.ng hơ.n. 

Cũng trong khoảng thờ.i gian nà.y, Paul Pogba gầ.n như. vắ.ng mặ.t hầ.u hế.t cá.c trậ.n cầ.u quan trọ.ng của độ.i chủ sâ.n Old Trafford. Do chấ.n thư.ơ.ng, tiề.n vệ. ngư.ờ.i Phá.p khô.ng có. bấ.t kỳ đó.ng gó.p gì. đá.ng kể. Đá.ng chú. ý, tư.ơ.ng lai của Pogba cò.n trở nê.n khá. khó. đoá.n.

Theo đó., nhiề.u nguồ.n tin tiế.t lộ., Pogba đã rụ.c rị.ch chia tay Man United ngay sau mù.a giải nà.y. Dù. vậ.y, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn kiê.n quyế.t giữ Pogba ở lạ.i và. tin tư.ởng, nhà. vô. đị.ch World Cup sẽ cù.ng Man United gặ.t há.i thà.nh cô.ng.

Mớ.i nhấ.t, điề.u mà. có. lẽ Man United chờ. đợ.i từ. lâ.u cũng đã xuấ.t hiệ.n. Cụ. thể, Pogba và. Fernandes đã đế.n sâ.n tậ.p cù.ng mộ.t thờ.i gian. Theo MEN, cả 2 đư.ợ.c phâ.n chia tậ.p cù.ng mộ.t nhó.m trong thờ.i điểm toà.n độ.i đang tuâ.n thủ cá.ch ly xã hộ.i.

Đâ.y chí.nh là. bư.ớ.c khởi đầ.u của sự. kế.t hợ.p giữa Pogba và. Fernandes trong tư.ơ.ng lai. Hẳn HLV Solskjaer cũng đã nó.ng lò.ng bố. trí. Fernandes đá. cạ.nh Pogba thờ.i gian tớ.i.

Manchester United players Paul Pogba and Bruno Fernandes arrive ahead of training together - Bó.ng Đá.

 Pogba và. Fernandes đế.n sâ.n tậ.p cù.ng thờ.i điểm.

Tiểu Lam | 20:12 21/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *