Giảm 50% phí trước bạ sẽ tác động đến thị trường ô tô ra sao?|phí trước bạ|phí trước bạ ô tô| giảm phí trước bạ ô tô|lệ phí trước bạ xe ô tô|phí trước bạ ô tô tại các tỉnh|phí trước bạ ô tô các tỉnh|xe lắp ráp|xe nào được giám phí trước bạ?
Xe lắ.p rá.p sẽ có. ư.u thế. khi phí. trư.ớ.c bạ. giảm 50% trong nă.m 2020. Ảnh: Phú.c Vinh

Thủ tư.ớ.ng Chí.nh phủ đồ.ng ý giảm 50% lệ. phí. trư.ớ.c bạ. cho ô. tô. sản xuấ.t hoặ.c lắ.p rá.p trong nư.ớ.c, đế.n hế.t nă.m 2020 nhằ.m kí.ch thí.ch tiê.u dù.ng trong nư.ớ.c. Hiệ.n chỉ cò.n chờ. cá.c cơ. quan quản lý thự.c thi chí.nh sá.ch nà.y. Thô.ng tin phí. trư.ớ.c bạ. của cá.c xe lắ.p rá.p trong nư.ớ.c giảm mộ.t nửa tá.c độ.ng lớ.n đế.n tâ.m lý ngư.ờ.i mua xe hiệ.n nay.

Hiệ.n tạ.i, lệ. phí. trư.ớ.c bạ. đố.i vớ.i ô. tô. con đư.ợ.c tí.nh từ. 10 – 12 % giá. xe. Cụ. thể: 8 đị.a phư.ơ.ng có. mứ.c lệ. phí. trư.ớ.c bạ. 12% gồ.m: Hà. Nộ.i, Là.o Cai, Cao Bằ.ng, Lạ.ng Sơ.n, Sơ.n La, Quảng Ninh, Hải Phò.ng, Cầ.n Thơ. là. 12%; Hà. Tĩnh có. mứ.c phí. trư.ớ.c bạ. là. 11%; TP Hồ. Chí. Minh và. cá.c khu vự.c cò.n lạ.i chỉ á.p dụ.ng mứ.c lệ. phí. trư.ớ.c bạ. 10%.

Mứ.c giảm 50% phí. trư.ớ.c bạ. cho cá.c dò.ng xe trong nư.ớ.c sẽ giú.p ngư.ờ.i tiê.u dù.ng giảm đư.ợ.c mộ.t khoản tiề.n khô.ng nhỏ và. theo dự. đoá.n, phâ.n khú.c sô.i độ.ng nhấ.t tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam hiệ.n nay là. SUV/CUV và. MPV sẽ có. nhiề.u biế.n độ.ng nhấ.t.

Vớ.i chí.nh sá.ch mớ.i, cá.c doanh nghiệ.p có. nhiề.u mẫu xe sản xuấ.t, lắ.p rá.p trong nư.ớ.c như. Thaco (Trư.ờ.ng Hải), Thà.nh Cô.ng, VinFast, Toyota, Mercedes-Benz,.. sẽ đư.ợ.c hư.ởng lợ.i. Trong khi đó., mhiề.u hãng xe sẽ phải “tí.nh toá.n” lạ.i chiế.n lư.ợ.c kinh doanh tạ.i Việ.t Nam.

Phâ.n khú.c xe cỡ nhỏ (A,B): khô.ng quá. nhiề.u biế.n độ.ng

Ngư.ờ.i mua có. thể tiế.t kiệ.m 15 – 30 triệ.u đồ.ng vớ.i mua cá.c mẫu xe lắ.p rá.p trong tầ.m giá. từ. 300 – dư.ớ.i 600 triệ.u đồ.ng khi chí.nh sá.ch giảm phí. trư.ớ.c bạ. đư.ợ.c thự.c thi. Dù. vậ.y, theo nhậ.n đị.nh phâ.n khú.c nà.y hiệ.n nay sẽ khô.ng có. quá. nhiề.u biế.n độ.ng.

Phâ.n khú.c xe cỡ nhỏ (A,B) hiệ.n nay đang là. “cuộ.c chơ.i” của cá.c mẫu xe lắ.p rá.p trong nư.ớ.c như. VinFast Fadil, Kia Morning, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent, Toyota Vios…khi chiế.m doanh số. chủ yế.u.

Trong khi đó., cá.c mẫu xe nhậ.p khẩu trong phâ.n khú.c nà.y như. Honda Brio, Jazz; Toyota Wigo, Yaris,…vố.n đã kém xa về. doanh số. nay sẽ gầ.n như. mấ.t hoà.n toà.n ư.u thế. trư.ớ.c cá.c đố.i thủ đang đư.ợ.c lắ.p rá.p trong nư.ớ.c.

Phâ.n khú.c SUV/CUV

Trong khi đó. ở phâ.n khú.c xe SUV/CUV, cuộ.c chiế.n diễn ra sẽ khố.c liệ.t hơ.n. Tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam đâ.y hiệ.n đang là. phâ.n khú.c sô.i độ.ng nhấ.t vớ.i nhiề.u sản phẩm cạ.nh tranh. Rấ.t nhiề.u mẫu xe nhậ.p khẩu chiế.m ư.u thế. ở phâ.n khú.c nà.y như. Honda CR-V, Toyota Fortuner (bản nhậ.p khẩu), Ford Everest… khi có. doanh số. bá.n ra tố.t. Khi chí.nh sá.ch giảm 50% phí. trư.ớ.c bạ. đư.ợ.c á.p dụ.ng thì. ở phâ.n khú.c xe tầ.m giá. 1 tỷ đồ.ng, ngư.ờ.i mua có. thể tiế.t kiệ.m khoảng 50 – 60 triệ.u đồ.ng. “Chí.nh sá.ch giảm nửa phí. trư.ớ.c bạ. sẽ khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i mua xe phải “câ.n nhắ.c” lạ.i”, mộ.t nhâ.n viê.n bá.n hà.ng chia sẻ.

Lấ.y ví. dụ. Toyota Fortuner hiệ.n có. 4 phiê.n bản đư.ợ.c lắ.p rá.p trong nư.ớ.c và. 2 phiê.n bản nhậ.p khẩu nguyê.n chiế.c. Mẫu xe có. giá. bá.n 1 tỷ – 1,3 tỷ đồ.ng. Nế.u chọ.n phiê.n bản lắ.p rá.p, khá.ch hà.ng có. thể tiế.t kiệ.m đư.ợ.c tớ.i triệ.u đồ.ng. Tư.ơ.ng tự. vớ.i cá.c thư.ơ.ng hiệ.u khá.c nhau, ư.u thế. giảm phí. trư.ớ.c bạ. cũng sẽ khiế.n ngư.ờ.i mua phải tí.nh toá.n lạ.i sự. lự.a chọ.n giữa cá.c dò.ng xe khi có. thể tiế.t kiệ.m số. tiề.n khá. lớ.n.

Ở phâ.n khú.c hiệ.n nay, Mazda CX-5, CX-8, Hyundai Tucson, Santa Fe, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, VinFast Lux SA 2.0… đang đư.ợ.c lắ.p rá.p trong nư.ớ.c. Trong khi đó. cá.c mẫu xe Honda CR-V, Nissan Terra, Ford Everest 2020, Mitsubishi Pajero Sport …đang đư.ợ.c nhậ.p khẩu.

Phâ.n khú.c xe sang: Mercedes-Benz có. ư.u thế. lớ.n

Mercedes-Benz hiệ.n là. thư.ơ.ng hiệ.u xe sang nắ.m giữ thị. phầ.n lớ.n nhấ.t tạ.i Việ.t Nam. Đâ.y cũng là. thư.ơ.ng hiệ.u xe sang duy nhấ.t đang lắ.p rá.p ở trong nư.ớ.c.

Nhà. má.y lắ.p rá.p tạ.i Việ.t Nam của thư.ơ.ng hiệ.u “Ngô.i sao 3 cá.nh” đang lắ.p rá.p hầ.u hế.t cá.c sản phẩm chủ lự.c của hãng tạ.i thị. trư.ờ.ng Việ.t Nam như. C – Class, E – Class, GLC hay sản phẩm cao cấ.p như. S450…Chí.nh sá.ch giảm 50% phí. trư.ớ.c bạ. đố.i vớ.i cá.c dò.ng xe lắ.p rá.p rõ rà.ng sẽ tă.ng thê.m ư.u thế. cho Mercedes-Benz trong cuộ.c chiế.n vớ.i cá.c đố.i thủ khi chi phí. lă.n bá.nh mộ.t mẫu xe “Mẹc” giảm khá. lớ.n so vớ.i cá.c thư.ơ.ng hiệ.u khá.c như. Audi, Lexus, BMW…

Lấ.y ví. dụ. mẫu xe giá. rẻ nhấ.t của hãng là. C 180 có. giá. 1,399 tỷ đồ.ng sẽ đư.ợ.c giảm 70- 80 triệ.u đồ.ng; E 180 có. giá. 2,05 tỷ đồ.ng sẽ đư.ợ.c giảm 100 – 120 triệ.u đồ.ng. Mẫu Mercedes-Benz S450 Luxury có. giá. bá.n 4,869 tỷ đồ.ng sẽ đư.ợ.c hư.ởng mứ.c ư.u đãi cao nhấ.t, từ. 243 – 292 triệ.u đồ.ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *