mazda sản xuất xe điện
MX-30 là. mẫu xe điệ.n đầ.u tiê.n của Mazda lê.n dâ.y chuyề.n sản xuấ.t: Ảnh: carscoop

Xe điệ.n MX-30 đã bắ.t đầ.u đư.ợ.c sản xuấ.t trê.n dâ.y chuyề.n của nhà. má.y Ujina (Hiroshima, Nhậ.t Bản). Mẫu xe đư.ợ.c thiế.t kế. dà.nh riê.ng cho thị. trư.ờ.ng châ.u Âu như.ng dự. kiế.n sẽ có. cả sản phẩm dà.nh cho thị. trư.ờ.ng khá.c. Mứ.c giá. khởi điểm của MX-30 tạ.i thị. trư.ờ.ng Anh và.o khoảng 30.495 Bảng.

Mazda MX-30 là. mẫu crossover chạ.y điệ.n đầ.u tiê.n của hãng xe Nhậ.t Bản. Mẫu xe có. thể chạ.y quãng đư.ờ.ng dà.i 200km. Mazda cho rằ.ng đâ.y là. quãng đư.ờ.ng vừ.a đủ vớ.i nhu cầ.u di chuyển của khá.ch hà.ng ở thị. trư.ờ.ng châ.u Âu. Mộ.t phiê.n bản khá.c dà.nh cho cá.c khá.ch hà.ng có. nhu cầ.u di chuyển dà.i hơ.n sẽ có. và.o nă.m 2021.

Xe điệ.n MX-30 có. kí.ch thư.ớ.c tư.ơ.ng đồ.ng vớ.i CX-30. Vẫn á.p dụ.ng ngô.n ngữ thiế.t kế. Kodo như.ng Mazda đã nỗ lự.c khiế.n cho mẫu xe điệ.n đầ.u tiê.n của Mazda khá.c biệ.t. Xe khô.ng có. trụ. B, cửa trư.ớ.c thiế.t kế. có. thể mở 80 độ. để việ.c và.o xe dễ dà.ng hơ.n.Thiế.t kế. khá.c biệ.t

Bê.n trong nộ.i thấ.t cũng nổi bậ.t vớ.i bảng điề.u khiển mà.n hì.nh cảm ứ.ng 7 inch và. sử dụ.ng cá.c vậ.t liệ.u thâ.n thiệ.n vớ.i mô.i trư.ờ.ng như. nhự.a tá.i chế..

Mazda MX-30 sẽ trang bị. pin lithium – ion cô.ng suấ.t 35,5 kWh, theo thử nghiệ.m ở châ.u Âu sẽ có. khả nă.ng chạ.y 200km sau khi sạ.c đầ.y. Khá.ch hà.ng có. thể sạ.c đầ.y 80% pin xe chỉ sau 40 phú.t vớ.i cô.ng nghệ. sạ.c nhanh.

Cô.ng nghệ. i-Activsense trê.n MX-30 bao gồ.m hỗ trợ. giữ là.n đư.ờ.ng, giá.m sá.t điểm mù. và. phanh khẩn cấ.p tự. độ.ng vớ.i khả nă.ng phá.t hiệ.n ngư.ờ.i đi bộ. và. khả nă.ng lá.i an toà.n và.o ban đê.m. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *