N’Golo Kante có thể nghỉ thi đấu hết mùa


 

Cầ.u thủ là.m gì. để chố.ng dị.ch Covid-19?

Cá.ch đâ.y khô.ng lâ.u, phí.a Premier League khẳng đị.nh, mụ.c tiê.u của họ. là. hoà.n thà.nh mù.a giải 2019/20. Như. vậ.y, Ban tổ chứ.c Premier League khô.ng hề. có. ý đị.nh hủy mù.a giải, và. cá.c trậ.n đấ.u sẽ trở lạ.i theo mộ.t lị.ch trì.nh cụ. thể mộ.t khi dị.ch bệ.nh đư.ợ.c ngă.n chặ.n.

Vừ.a qua, Chí.nh phủ Anh cũng đã “bậ.t đèn xanh” để Premier League có. thể hoà.n tấ.t mù.a giải nà.y. Đư.ợ.c biế.t, Chí.nh phủ Anh đã cho phép giải Premier League có. thể khởi tranh trở lạ.i và.o thá.ng Sá.u tớ.i đâ.y.

Tuy nhiê.n, mọ.i chuyệ.n khô.ng hề. đơ.n giản như. kế. hoạ.ch. Đá.ng chú. ý, Premier League xá.c nhậ.n có. tớ.i 6 ca nhiễm Covid-19 đế.n từ. 3 độ.i bó.ng mà. họ. khô.ng cô.ng khai danh tí.nh. Kế.t quả xét nghiệ.m toà.n bộ. nà.y giá.ng đò.n mạ.nh và.o khả nă.ng Premier League khởi độ.ng trở lạ.i.

Chư.a dừ.ng lạ.i ở đâ.y, hà.ng loạ.t cầ.u thủ Premier League đã từ. chố.i tậ.p luyệ.n vì. lo sợ. sẽ mang mầ.m mố.ng dị.ch bệ.nh Covid-19 về. nhà.. Đâ.y là. nỗi lo hoà.n toà.n có. cơ. sở bởi đạ.i dị.ch Covid-19 vẫn chư.a đư.ợ.c kiểm soá.t hoà.n toà.n.

Vừ.a qua, HLV Frank Lampard đã cho phép N’Golo Kante hủy buổi tậ.p thứ. 2 vì. tiề.n vệ. ngư.ờ.i Phá.p tỏ ra khá. lo lắ.ng trư.ớ.c diễn biế.n phứ.c tạ.p của dị.ch bệ.nh. Và. mớ.i nhấ.t, theo nguồ.n tin từ. The Sun, phí.a Chelsea hoà.n toà.n có. thể để Kante nghỉ phầ.n cò.n lạ.i của mù.a giải.

Chelsea hiệ.n cò.n 9 trậ.n cầ.n thi đấ.u ở Premier League, trong đó. có. mà.n thư. hù.ng cự.c kỳ quan trọ.ng gặ.p Manchester United.

N’Golo Kante có. thể nghỉ thi đấ.u cả mù.a - Bó.ng Đá.

 Kante có. thể nghỉ thi đấ.u cả mù.a giải.

Tiểu Lam | 21:34 22/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *