Ronaldo nhận quyền lợi đặc biệt từ Juventus


VIDEO: Top 7 bà.n thắ.ng đẹp nhấ.t của Ronaldo tạ.i Juventus

Sau dị.ch COVID-19, Juventus đã quyế.t đị.nh ra điề.u luậ.t mớ.i về. mứ.c lư.ơ.ng trầ.n cho cá.c nhâ.n sự. tạ.i CLB. Tuy nhiê.n, mứ.c lư.ơ.ng của Ronaldo thì. khô.ng hề. thay đổi.

Theo bá.o chí. tạ.i Ý, Juventus sẽ chố.t mứ.c lư.ơ.ng 9 triệ.u euro/nă.m (khoảng 173.000 euro/tuầ.n) cho bấ.t cứ. ngô.i sao nà.o cậ.p bế.n Allianz trong thờ.i gian tớ.i. Điề.u nà.y đồ.ng nghĩa vớ.i việ.c những ngô.i sao tầ.m cỡ như. Paul Pogba sẽ khô.ng đế.n CLB, vì. khô.ng cò.n đư.ợ.c hư.ởng mứ.c đãi ngộ. cao nữa.

ronaldo, Juventus, covid-19

Vớ.i những bản hợ.p đồ.ng mớ.i là. như. vậ.y, như.ng vớ.i Ronaldo – ngư.ờ.i đang hư.ởng mứ.c lư.ơ.ng 600.000 euro/tuầ.n (Vư.ợ.t mứ.c sà.n khoảng 427.000 euro/tuầ.n thì. sẽ khô.ng có. nhiề.u thay đổi).

Đú.ng hơ.n, khô.ng chỉ Ronaldo, mà. mộ.t số. ngô.i sao khá.c như. Higuain, Ramsey, Rabiot, Dybala cũng sẽ khô.ng bị. thay đổi cấ.u trú.c lư.ơ.ng bởi luậ.t mớ.i của “Lão bà. thà.nh Turin” sẽ á.p dụ.ng cho những tâ.n binh của CLB.

ronaldo, Juventus, covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *