Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Roy Keane đã phá hủy cậu ấy tại Man Utd

[ad_1]

Câ.u chuyệ.n về. Keane

Thờ.i cò.n thi đấ.u, Roy Keane nổi tiế.ng vớ.i cá. tí.nh vô. cù.ng mạ.nh mẽ. Danh thủ Cộ.ng hò.a Ireland khô.ng chỉ là. “nỗi khiế.p sợ.” vớ.i cá.c đố.i thủ, mà. cò.n khô.ng í.t lầ.n xí.ch mí.ch vớ.i cá.c đồ.ng độ.i bởi tí.nh cá.ch dữ dộ.i.

Mớ.i đâ.y qua Instagram Live, đồ.ng độ.i cũ của Keane tạ.i Mancheste United là. Rio Ferdinand đã chỉ ra 1 “nạ.n nhâ.n” của cự.u thủ quâ.n Quỷ Đỏ.

Chuyển đế.n Old Trafford từ. Lazio và.o nă.m 2001 trong thư.ơ.ng vụ. kỷ lụ.c Premier League thờ.i điểm ấ.y, như.ng Juan Sebastian Veron khô.ng thể đá.p ứ.ng kỳ vọ.ng và. sớ.m bị. thanh lý sang Chelsea chỉ sau 2 nă.m.

Rio Ferdinand reveals how Roy Keane ‘killed’ Juan Sebastian Veron’s Manchester United career  a - Bó.ng Đá.

 Veron ngà.y xư.a.

Ferdinand tin rằ.ng Keane đã có. tá.c độ.ng quá. lớ.n đế.n Veron: “Veron là. 1 cầ.u thủ phi thư.ờ.ng, 1 châ.n chuyề.n tuyệ.t vờ.i. Điề.u duy nhấ.t tô.i nghĩ đã phá. hủy cậ.u ấ.y là. Roy Keane có. lẽ là. 1 cá. tí.nh lấ.n á.p hơ.n và. lấ.y bó.ng ở cá.c vị. trí. của Veron.”

“Bạ.n phải nhớ. Veron đế.n từ. Lazio, Parma – những nơ.i cậ.u ấ.y là. nhâ.n vậ.t chí.nh, cả thế. trậ.n qua châ.n cậ.u ấ.y. 

Keane xuấ.t hiệ.n và. lấ.y bó.ng từ. cá.c hậ.u vệ., chuyề.n cho cá.c tiề.n vệ. và. cầ.u thủ tấ.n cô.ng, chạ.y chỗ và. rấ.t to tiế.ng, như. kiểu: ‘Đư.a tô.i bó.ng! Đư.a tô.i bó.ng!’

Vớ.i sự. tô.n trọ.ng, Veron chỉ nó.i: ‘Tô.i sẽ để Roy tiế.p tụ.c là.m thế.’. Dù. vậ.y Veron là. 1 tà.i nă.ng đá.ng kinh ngạ.c. Thà.nh thậ.t tô.i nghĩ khô.ng có. Roy Keane ở đó., cậ.u ấ.y có. thể thă.ng hoa trong mà.u á.o United.

Tô.i nghĩ Roy Keane là. vấ.n đề. của Veron. Đó. cũng khô.ng phải lỗi của Roy, chỉ là. cá. tí.nh của Roy lớ.n hơ.n và. á.p đảo hơ.n.”

Phụ.ng Sồ. | 08:15 25/03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *