Serie A ấn định ngày trở lại


VIDEO: Top 7 bà.n thắ.ng đẹp nhấ.t của Ronaldo tạ.i Juventus

Ban tổ chứ.c và. cá.c CLB tạ.i Serie A cuố.i cù.ng cũng đư.a ra thờ.i hạ.n chí.nh thứ.c cho ngà.y tá.i khởi độ.ng giải đấ.u. Theo kế.t quả buổi họ.p cuố.i cù.ng và.o hô.m 13/5 vừ.a qua, Serie A chí.nh thứ.c ấ.n đị.nh thờ.i gian trở lạ.i và.o ngà.y 13/6. Trư.ớ.c đó., cá.c CLB đư.ợ.c phép luyệ.n tậ.p từ. ngà.y 18/5.

“Tô.i mớ.i nhậ.n đư.ợ.c thư. của Chủ tị.ch FIGC (LĐBĐ Ý) về. việ.c ô.ng chấ.p nhậ.n phư.ơ.ng á.n cho cá.c độ.i bó.ng trở lạ.i tậ.p luyệ.n và.o ngà.y 18/5 và. ngà.y tá.i khởi độ.ng là. 13/6” – Bộ. trư.ởng thể thao, ô.ng Spadafora lê.n tiế.ng.

Serie A, Ronaldo, Covid-19, Serie A khởi tranh

Cũng theo ô.ng Spadafora, việ.c Serie A tá.i khởi độ.ng trở lạ.i vẫn phải đảm bảo tuâ.n thủ cá.c quy đị.nh chặ.t chẽ về. y tế., đồ.ng thờ.i phải nhậ.n đư.ợ.c quyế.t đị.nh cho phép của Chí.nh phủ. Có. nghĩa là., Serie A đã chí.nh thứ.c đư.a ra thờ.i gian trở lạ.i là. ngà.y 13/6, như.ng giải đấ.u vẫn cầ.n 1 “cá.i gậ.t đầ.u” từ. chí.nh phủ để thự.c sự. tá.i khởi độ.ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *