Tài năng trẻ của bóng đá Ý qua đời ở tuổi 19


Andrea Rinaldi hiệ.n đang đư.ợ.c cho mư.ợ.n ở câ.u lạ.c bộ. Legnano ở Serie D. Anh đã ngã bệ.nh và.o thứ. Sá.u tuầ.n trư.ớ.c và. đư.ợ.c đư.a đế.n bệ.nh việ.n ở Varese, nơ.i anh trú.t hơ.i thở cuố.i cù.ng do bị. phì.nh độ.ng mạ.ch não.

Câ.u lạ.c bộ. Legnano đã xá.c nhậ.n tin tứ.c trê.n trang web chí.nh thứ.c của câ.u lạ.c bộ., trong đó. họ. mô. tả Rinaldi là. “mộ.t cậ.u bé và.ng, gư.ơ.ng mẫu trong sâ.n cỏ lẫn ngoà.i đờ.i”.

Bó.ng đá. Ý, Atalanta, Andrea Rinaldi, cầ.u thủ qua đờ.i, chế.t

Tuyê.n bố. cho biế.t: “AC Legnano, thà.nh phố. nà.y và. toà.n bộ. là.ng bó.ng đá., ở mọ.i cấ.p độ., vừ.a phải nhậ.n mộ.t tin buồ.n nhấ.t. Andrea Rinaldi, chiế.n binh của chú.ng tô.i, đã rờ.i bỏ chú.ng tô.i.

Biế.n chứ.ng phì.nh độ.ng mạ.ch não đã cư.ớ.p mấ.t cậ.u ấ.y khỏi cuộ.c đờ.i, vớ.i mộ.t cuộ.c số.ng phí.a trư.ớ.c và. vớ.i mộ.t sự. nghiệ.p hứ.a hẹn những mụ.c tiê.u tư.ơ.i sá.ng. Mộ.t bi kị.ch bấ.t ngờ. và. gâ.y số.c, thậ.m chí. khô.ng thể tư.ởng tư.ợ.ng đư.ợ.c”.

Rinaldi gia nhậ.p họ.c việ.n của Atalanta khi mớ.i 13 tuổi. Trư.ớ.c đâ.y, anh từ.ng giú.p độ.i U17 của câ.u lạ.c bộ. già.nh đư.ợ.c Scudetto và. Supercoppa Italiana.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *