Tử vi hàng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 23.5.2020 | Đời sống


Những ngư.ờ.i ngồ.i trong ô. tô. chĩa sú.ng bắ.n gụ.c con mèo /// ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mạ.ng xã hộ.i xô.n xao lan truyề.n mộ.t đoạ.n clip ghi lạ.i hì.nh ảnh nhó.m ngư.ờ.i đi xe ô. tô. Mercedes bắ.n mèo rồ.i trộ.m ở Hà. Nộ.i. Camera an ninh ghi lạ.i hà.nh vi của nhó.m ngư.ờ.i bắ.t trộ.m mèo cù.ng biển số. xe 30F-322.XX.

Giấ.y chứ.ng nhậ.n bảo hiểm bắ.t buộ.c trá.ch nhiệ.m dâ.n sự. của chủ xe moto - xe má.y có. giá. 66.000 đồ.ng /// Ảnh: Dư.ơ.ng Lan

Nhâ.n viê.n tổng đà.i bảo hiểm xe má.y nó.i chỉ tư. vấ.n chung. Nế.u có. bảo hiểm xe má.y, khi xảy ra tai nạ.n muố.n biế.t tiề.n bồ.i thư.ờ.ng là. bao nhiê.u thì. khi tai nạ.n gọ.i tổng đà.i bá.o cá.o, lú.c đó. mớ.i rõ cụ. thể. Thủ tụ.c bồ.i thư.ờ.ng bắ.t buộ.c có. kế.t luậ.n của cô.ng an, giấ.y bệ.nh việ.n…

 

Trong mộ.t tiệ.m là.m nail của bạ.n tô.i ở Ohio trong ngà.y đầ.u mở cửa trở lạ.i. Khá.ch và. thợ. phải đeo khẩu trang, bà.n nail cho kí.nh ngă.n cá.ch.

Đế. chế. nail mấ.y mư.ơ.i tỉ đô. ở Mỹ, đặ.c biệ.t là. California – nơ.i tậ.p trung ngư.ờ.i gố.c Việ.t đã ‘rung chuyển’ khi thố.ng đố.c bang cho rằ.ng trư.ờ.ng hợ.p lâ.y nhiễm Covid-19 trong cộ.ng đồ.ng đầ.u tiê.n tạ.i California xuấ.t phá.t từ. mộ.t tiệ.m là.m mó.ng.

Ông Cư.ờ.ng đang đư.ợ.c điề.u trị. tạ.i bệ.nh việ.n

 /// Ảnh: Lê. Lang

Những ngư.ờ.i chạ.y xe cà. tà.ng thư.ờ.ng vi phạ.m hà.ng loạ.t lỗi  /// Ảnh: Vũ Phư.ợ.ng

Hà.ng loạ.t xe cà. tà.ng khô.ng gư.ơ.ng, khô.ng đèn chiế.u sá.ng, khô.ng có. bộ. vỏ nhự.a chỉ cò.n trơ. khung sắ.t chạ.y tà.nh tạ.ch ầ.m ĩ trê.n đạ.i lộ. Võ Vă.n Kiệ.t (Q.5, TP.HCM) đã bị. CSGT thổi phạ.t và. giam xe vì. vi phạ.m rấ.t nhiề.u lỗi. Đá.ng nó.i là. mứ.c phạ.t cho cả chủ xe và. ngư.ờ.i lá.i cò.n cao hơ.n giá. trị. 1 chiế.c xe. 

 

Chuyệ.n chư.a kể của những ngư.ờ.i chọ.n đi và.o ‘tâ.m bão’

Cơ.n bão Covid-19 đang suy yế.u dầ.n và. tì.nh hì.nh đã đư.ợ.c kiểm soá.t sau nhiề.u thá.ng hoà.nh hà.nh dữ dộ.i. Trong những ngà.y bão nổi, có. rấ.t nhiề.u “anh hù.ng” đã chọ.n xô.ng pha lê.n tuyế.n đầ.u, đi và.o “tâ.m bão”.

Trầ.n Võ Duy Cư.ờ.ng đang điề.u trj tạ.i bệ.nh việ.n /// ẢNH: LÊ LANG

Trong khi bé gá.i nghi bị. dâ.m ô. đã đư.ợ.c cô.ng an đư.a đi giá.m đị.nh thì. ngư.ờ.i đà.n ô.ng bị. đá.nh đậ.p, livestream trê.n mạ.ng xã hộ.i và. ngư.ờ.i đá.nh đề.u khô.ng hợ.p tá.c vớ.i cơ. quan điề.u tra.

Sau 1 tuầ.n tổng kiểm soá.t, CSGT TP.HCM đã phá.t hiệ.n hơ.n 7.000 trư.ờ.ng hợ.p vi phạ.m luậ.t giao thô.ng /// Ảnh minh họ.a: Độ.c Lậ.p

Phò.ng CSGT TP.HCM đư.ờ.ng bộ. – đư.ờ.ng sắ.t (PC08, Cô.ng an TP.HCM) cho hay, sau 1 tuầ.n ra quâ.n tổng kiểm soá.t, CSGT đã dừ.ng 13.937 phư.ơ.ng tiệ.n kiểm tra, trong đó. có. 54,5% vi phạ.m, cò.n lạ.i khô.ng phá.t hiệ.n lỗi vi phạ.m.

Kế.t quả xổ số. - KQXS trự.c tiế.p nhanh nhấ.t hô.m nay thứ. Sá.u 22.5.2020

Nhiề.u gia đì.nh đi cù.ng con nhỏ đế.n tham gia cá.c trò. chơ.i vậ.n độ.ng dư.ớ.i nư.ớ.c giữa thờ.i tiế.t nắ.ng nó.ng /// Ảnh: Dư.ơ.ng Lan

Thờ.i tiế.t Hà. Nộ.i nắ.ng nó.ng gay gắ.t, nhiề.u ngư.ờ.i dâ.n đổ xô. đế.n cô.ng viê.n nư.ớ.c để trá.nh nắ.ng và. giải nhiệ.t.

106 hộ. dâ.n ở bản Huồ.i Muồ.ng, xã Tiề.n Phong khô.ng có. đấ.t ruộ.ng là.m ă.n, trong khi phư.ơ.ng á.n bồ.i thư.ờ.ng đang tranh cãi  /// K.HOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *