Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

Lukaku đi bước đầu tiên trong sự nghiệp HLV

[ad_1]

VIDEO: Romelu Lukaku – Vua mớ.i của Milan

Cự.u tiề.n đạ.o của Manchester United, Romelu Lukaku vố.n đang thể hiệ.n mộ.t phong độ. ổn đị.nh trong mà.u á.o Inter Milan trư.ớ.c khi Serie A bị. hoãn vì. dị.ch Covid-19. Trong lú.c nhà.n rỗi, anh và. mộ.t số. cầ.u thủ khá.c đã giế.t thờ.i gian mộ.t cá.ch rấ.t bổ í.ch.

Lukaku đã quyế.t đị.nh tham gia lớ.p họ.c HLV online do UEFA tổ chứ.c. Cầ.u thủ ngư.ờ.i Bỉ đă.ng ký họ.c cù.ng vớ.i những ngư.ờ.i đồ.ng độ.i ở ĐTQG như. Axel Witsel, Kevin De Bruyne. Đư.ợ.c biế.t, Lukaku tham gia lớ.p họ.c HLV online sau cuộ.c trò. chuyệ.n vớ.i Vincent Kompany, ngư.ờ.i đang đó.ng vai trò. HLV kiê.m cầ.u thủ của CLB Anderlecht.

Romelu Lukaku, Manchester United, Inter Milan

Lukaku là. mộ.t cầ.u thủ rấ.t tuâ.n thủ việ.c cá.ch ly, thậ.m chí. anh đã từ. bỏ việ.c về. thă.m mẹ bị. tiểu đư.ờ.ng để đảm bảo an toà.n ở mứ.c cao nhấ.t. Trư.ớ.c đó., trong cuộ.c nó.i chuyệ.n vớ.i huyề.n thoạ.i Arsenal Ian Wright, Lukaku đã chia sẻ anh cảm thấ.y buồ.n chá.n và. nhớ. cuộ.c số.ng đờ.i thư.ờ.ng khi phải tiế.n hà.nh tự. cá.ch ly.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Roy Keane đã phá hủy cậu ấy tại Man Utd

[ad_1]

Câ.u chuyệ.n về. Keane

Thờ.i cò.n thi đấ.u, Roy Keane nổi tiế.ng vớ.i cá. tí.nh vô. cù.ng mạ.nh mẽ. Danh thủ Cộ.ng hò.a Ireland khô.ng chỉ là. “nỗi khiế.p sợ.” vớ.i cá.c đố.i thủ, mà. cò.n khô.ng í.t lầ.n xí.ch mí.ch vớ.i cá.c đồ.ng độ.i bởi tí.nh cá.ch dữ dộ.i.

Mớ.i đâ.y qua Instagram Live, đồ.ng độ.i cũ của Keane tạ.i Mancheste United là. Rio Ferdinand đã chỉ ra 1 “nạ.n nhâ.n” của cự.u thủ quâ.n Quỷ Đỏ.

Chuyển đế.n Old Trafford từ. Lazio và.o nă.m 2001 trong thư.ơ.ng vụ. kỷ lụ.c Premier League thờ.i điểm ấ.y, như.ng Juan Sebastian Veron khô.ng thể đá.p ứ.ng kỳ vọ.ng và. sớ.m bị. thanh lý sang Chelsea chỉ sau 2 nă.m.

Rio Ferdinand reveals how Roy Keane ‘killed’ Juan Sebastian Veron’s Manchester United career  a - Bó.ng Đá.

 Veron ngà.y xư.a.

Ferdinand tin rằ.ng Keane đã có. tá.c độ.ng quá. lớ.n đế.n Veron: “Veron là. 1 cầ.u thủ phi thư.ờ.ng, 1 châ.n chuyề.n tuyệ.t vờ.i. Điề.u duy nhấ.t tô.i nghĩ đã phá. hủy cậ.u ấ.y là. Roy Keane có. lẽ là. 1 cá. tí.nh lấ.n á.p hơ.n và. lấ.y bó.ng ở cá.c vị. trí. của Veron.”

“Bạ.n phải nhớ. Veron đế.n từ. Lazio, Parma – những nơ.i cậ.u ấ.y là. nhâ.n vậ.t chí.nh, cả thế. trậ.n qua châ.n cậ.u ấ.y. 

Keane xuấ.t hiệ.n và. lấ.y bó.ng từ. cá.c hậ.u vệ., chuyề.n cho cá.c tiề.n vệ. và. cầ.u thủ tấ.n cô.ng, chạ.y chỗ và. rấ.t to tiế.ng, như. kiểu: ‘Đư.a tô.i bó.ng! Đư.a tô.i bó.ng!’

Vớ.i sự. tô.n trọ.ng, Veron chỉ nó.i: ‘Tô.i sẽ để Roy tiế.p tụ.c là.m thế.’. Dù. vậ.y Veron là. 1 tà.i nă.ng đá.ng kinh ngạ.c. Thà.nh thậ.t tô.i nghĩ khô.ng có. Roy Keane ở đó., cậ.u ấ.y có. thể thă.ng hoa trong mà.u á.o United.

Tô.i nghĩ Roy Keane là. vấ.n đề. của Veron. Đó. cũng khô.ng phải lỗi của Roy, chỉ là. cá. tí.nh của Roy lớ.n hơ.n và. á.p đảo hơ.n.”

Phụ.ng Sồ. | 08:15 25/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

La Liga không hẹn ngày trở lại

[ad_1]

VIDEO: Real Madrid và. 5 chứ.c vô. đị.ch châ.u Âu đầ.u tiê.n

Chủ tị.ch La Liga, ô.ng Javier Tebas vố.n dĩ rấ.t cư.ơ.ng quyế.t muố.n giải đấ.u diễn ra và. hoà.n thà.nh theo đú.ng kế. hoạ.ch, vớ.i ý đị.nh giải VĐQG sẽ đư.ợ.c tiế.p tụ.c và. kế.t thú.c và.o trư.ớ.c 30 thá.ng 6. Tuy nhiê.n, tì.nh hì.nh đạ.i dị.ch Covid-19 ở Tâ.y Ban Nha đang diễn biế.n rấ.t phứ.c tạ.p, và. buộ.c lò.ng BTC giải đấ.u cấ.p cao nhấ.t xứ. bò. tó.t phải đư.a ra mộ.t lệ.nh đì.nh chỉ mớ.i vô. thờ.i hạ.n.

Theo đó., La Liga sẽ phải dừ.ng thi đấ.u cho đế.n khi Chí.nh phủ Tâ.y Ban Nha đư.a ra quyế.t đị.nh. Trư.ớ.c đó., La Liga chỉ quyế.t đị.nh hoãn 2 vò.ng đấ.u và. kỳ vọ.ng đế.n ngà.y 23/4 có. thể trở lạ.i thi đấ.u.

La Liga, Covid-19, La Liga hoãn vô. thờ.i hạ.n

Liê.n đoà.n bó.ng đá. Tâ.y Ban Nha chí.nh thứ.c thô.ng bá.o: “Liê.n đoà.n và. Ban tổ chứ.c La Liga đồ.ng ý đì.nh chỉ cá.c giải bó.ng đá. chuyê.n nghiệ.p cho đế.n khi cơ. quan có. thẩm quyề.n xá.c nhậ.n có. thể thi đấ.u trở lạ.i và. khô.ng cò.n nguy hiểm cho sứ.c khỏe cộ.ng đồ.ng”.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

Napoli chốt tương lai “khao khát của Liverpool”

[ad_1]

Tà.i nă.ng của Piotr Zielinski

Piotr Zielinski chuyển đế.n Napoli từ. Udinese và.o nă.m 2016 vớ.i giá. 16 triệ.u euro sau khi gâ.y ấ.n tư.ợ.ng mạ.nh mẽ trong thờ.i gian cho mư.ợ.n tạ.i Empoli. Khô.ng mấ.t nhiề.u thờ.i gian để hò.a nhậ.p, tiề.n vệ. ngư.ờ.i Ba Lan đã trở thà.nh quâ.n bà.i vô. cù.ng quan trọ.ng trong tay HLV Maurizio Sarri.

Sang đế.n mù.a giải nà.y, Piotr Zielinski cà.ng chơ.i xuấ.t sắ.c hơ.n. Tổng cộ.ng, chà.ng trai 25 tuổi đã ra sâ.n 35 trậ.n trê.n mọ.i đấ.u trư.ờ.ng cho Napoli và. ghi đư.ợ.c 2 bà.n thắ.ng và. có. 5 pha kiế.n tạ.o. Tiề.n vệ. ngư.ờ.i Ba Lan có. thể chơ.i ở vị. trí. tiề.n vệ. trung tâ.m, tiề.n vệ. cá.nh trá.i, tiề.n vệ. cô.ng. Nhậ.n thấ.y tà.i nă.ng của Piotr Zielinski, Liverpool và. Arsenal từ.ng có. ý đị.nh đư.a anh sang Premier League. Ngoà.i ra, HLV Maurizio Sarri cũng muố.n mờ.i cậ.u họ.c trò. cũ của mì.nh đế.n Juventus. Theo Transfermarkt, giá. trị. của tiề.n vệ. ngư.ờ.i Ba Lan rơ.i và.o khoảng 40 triệ.u euro.

Napoli gia hạ.n hợ.p đồ.ng vớ.i Zielinski - Bó.ng Đá.

 Piotr Zielinski trong mà.u á.o Napoli.

Con số. nà.y khô.ng thể là.m khó. 2 “ô.ng lớ.n” ở xứ. sở sư.ơ.ng mù.. Tuy nhiê.n, phí.a Napoli đang tì.m cá.ch để chấ.m dứ.t sự. ve vãn dà.nh cho Piotr Zielinski. Theo La Gazzetta dello Sport, sau khi kế.t thú.c quãng thờ.i gian nghỉ vì. dị.ch COVID-19, Chủ tị.ch Aurelio De Laurentiis sẽ mờ.i tiề.n vệ. ngư.ờ.i Ba Lan kí. và.o bản hợ.p đồ.ng mớ.i có. thờ.i hạ.n đế.n nă.m 2024, kèm theo mứ.c lư.ơ.ng 2,5 triệ.u euro mỗi mù.a. Đâ.y là. phầ.n thư.ởng xứ.ng đá.ng cho những nỗ lự.c của chà.ng trai 25 tuổi.


Faro | 12:28 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

MU muốn sao Chelsea, Mourinho hành động ý nghĩa giữa COVID-19

[ad_1]

Man Utd ủ mư.u cư.ớ.p “thầ.n đồ.ng” của Chelsea khỏi tâ.y London. Kỳ chuyển như.ợ.ng Hè tớ.i, Quỷ đỏ rấ.t muố.n tă.ng cư.ờ.ng sứ.c mạ.nh tấ.n cô.ng bằ.ng mộ.t cầ.u thủ đá. cá.nh tố.t. Jadon Sancho là. mụ.c tiê.u số. mộ.t của họ., thế. như.ng rõ rà.ng độ. khó. của thư.ơ.ng vụ. nà.y là. cự.c kỳ cao. Chí.nh vì. thế. theo Manchester Evening News, thư.ợ.ng tầ.ng Old Trafford đã đư.a thê.m mộ.t cá.i tê.n khá.c và.o danh sá.ch mụ.c tiê.u, đó. là. Callum Hudson-Odoi.

Tư.ơ.ng lai của Ighalo đư.ợ.c chố.t. Như. đã biế.t, thờ.i gian qua khô.ng chỉ Bruno Fernandes tỏa sá.ng rự.c rỡ, mà. Odion Ighalo cũng mang tớ.i những mà.n trì.nh diễn vư.ợ.t qua kỳ vọ.ng của rấ.t nhiề.u CĐV. Và. mớ.i đâ.y tờ. Daily Mail khẳng đị.nh, Man United sẽ bỏ ra 15 triệ.u bảng, đú.ng như. mứ.c giá. mà. Shanghai Shenhua yê.u cầ.u để mua đứ.t Ighalo.

 - Bó.ng Đá.

Tư.ơ.ng lai của Ighalo đã đư.ợ.c chố.t.

Bryan Robson lý giải vì. sao Bruno Fernandes tỏa sá.ng. Nó.i về. sự. bù.ng nổ của Bruno Fernandes, ô.ng chia sẻ vớ.i Daily Mail: 

“Tô.i nghĩ Bruno Fernandes thi đấ.u thà.nh cô.ng tạ.i Man Utd mộ.t phầ.n nhờ. và.o việ.c cậ.u ấ.y từ.ng là. độ.i trư.ởng ở Sporting Lisbon. Những phẩm chấ.t bẩm sinh của 1 ngư.ờ.i thủ lĩnh đã cho Bruno nhiề.u thứ..”

Anthony Martial “xuố.ng tó.c”. Tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Phá.p tiế.p tụ.c khiế.n cá.c CĐV Quỷ Đỏ dà.nh sự. quan tâ.m cho mì.nh sau khi đă.ng tải bứ.c ảnh trê.n Instagram chụ.p lạ.i khoảnh khắ.c anh đư.ợ.c vợ. tạ.o cho kiểu đầ.u “trọ.c ló.c”.

Giroud từ. chố.i đề. nghị. của Chelsea. Tờ. Calciomercato cho biế.t, trong bố.i cảnh Inter Milan đang quan tâ.m đế.n Giroud, The Blues quyế.t đị.nh giữ tiề.n đạ.o nà.y thê.m mộ.t nă.m. Tuy nhiê.n về. phí.a cầ.u thủ ngư.ờ.i Phá.p, anh muố.n mộ.t thỏa thuậ.n có. thờ.i hạ.n 2 nă.m.

 - Bó.ng Đá.

Giroud muố.n ở Chelsea thê.m 2 nă.m.

Chelsea “cầ.m pole” vụ. Coutinho. Vừ.a qua tờ. The Mirror cho hay ở Premier League, Chelsea đang dẫn đầ.u trong việ.c chiê.u mộ. ngô.i sao Brazil. Chư.a hế.t, ấ.n phẩm xứ. sư.ơ.ng mù. cò.n khẳng đị.nh đạ.i diệ.n của tiề.n vệ. nà.y sẽ gửi cá.c yê.u cầ.u từ. thâ.n chủ đế.n Stamford Bridge.

Bị. Leicester “hét giá.”, Chelsea gặ.p khó. trong việ.c chiê.u mộ. Ben Chilwell? Trong bố.i cảnh Marcos Alonso cù.ng Emerson Palmieri nhiề.u khả nă.ng sẽ rờ.i đi, Chelsea đang rấ.t quyế.t tâ.m có. đư.ợ.c ngô.i sao của Bầ.y cá.o. Dù. vậ.y theo giớ.i chuyê.n mô.n dự. đoá.n, Leicester City nhiề.u khả nă.ng sẽ khô.ng để Ben Chilwell ra đi vớ.i số. tiề.n nhỏ, nhấ.t là. khi họ. từ.ng nhậ.n về. tớ.i 80 triệ.u bảng mớ.i để Man Utd có. đư.ợ.c Harry Maguire.

Lampard muố.n có. “Kante phiê.n bản da trắ.ng” thay Jorginho. Nguồ.n tin từ. Sky Sports cho biế.t, nhà. đư.ơ.ng kim vô. đị.ch Europa League có. ý đị.nh chiê.u mộ. Declan Rice từ. West Ham United. Và. nế.u điề.u nà.y trở thà.nh sự. thậ.t, nhiề.u khả nă.ng Jorginho sẽ rờ.i tâ.y London.

 - Bó.ng Đá.

Chelsea muố.n chiê.u mộ. Declan Rice.

Tin vui về. Callum Hudson-Odoi giữa đạ.i dị.ch COVID-19. Mớ.i đâ.y, theo cậ.p nhậ.t mớ.i nhấ.t từ. CLB thà.nh London, Hudson-Odoi đang ở trong trạ.ng thá.i rấ.t ổn đị.nh:

“Chú.ng tô.i rấ.t vui mừ.ng khi biế.t đư.ợ.c rằ.ng Hudson-Odoi đang rấ.t khoẻ. Anh đang hoà.n tấ.t quá. trì.nh cá.ch ly sau khi dư.ơ.ng tí.nh vớ.i COVID-19. Ngoà.i ra, anh ấ.y khô.ng quê.n duy trì. tậ.p luyệ.n tạ.i nhà. để duy trì. thể trạ.ng.”

Arsenal ra lệ.nh cấ.m quan trọ.ng trong bố.i cảnh COVID-19 diễn biế.n phứ.c tạ.p. Theo The Sun, độ.i chủ sâ.n Emirates đã đư.a ra mộ.t lệ.nh cấ.m quan trọ.ng đế.n tấ.t cả cá.c cầ.u thủ. Cụ. thể, bấ.t kỳ ai cũng khô.ng đư.ợ.c di chuyển về. quê. nhà. bằ.ng má.y bay trong thờ.i điểm dị.ch bệ.nh chư.a đư.ợ.c khố.ng chế. an toà.n.

Napoli chố.t tư.ơ.ng lai “khao khá.t của Liverpool”. The Kop đư.ợ.c cho là. muố.n có. Piotr Zielinski ở kỳ chuyển như.ợ.ng Hè tớ.i. Tuy nhiê.n, thá.i độ. của Napoli trong thư.ơ.ng vụ. nà.y là. rấ.t cứ.ng rắ.n. Cụ. thể, La Gazzetta dello Sport cho biế.t sau khi kế.t thú.c quãng thờ.i gian nghỉ vì. dị.ch COVID-19, Chủ tị.ch Aurelio De Laurentiis sẽ mờ.i tiề.n vệ. ngư.ờ.i Ba Lan kí. và.o bản hợ.p đồ.ng mớ.i có. thờ.i hạ.n đế.n nă.m 2024, kèm theo mứ.c lư.ơ.ng 2,5 triệ.u euro mỗi mù.a.

 - Bó.ng Đá.

Trent Alexander-Arnold khẳng đị.nh ngoà.i Liverpool, Barca là. độ.i bó.ng anh yê.u thí.ch.

Trent Alexander-Arnold khẳng đị.nh ngoà.i Liverpool, anh cò.n yê.u thí.ch Barcelona. Anh chia sẻ vớ.i GQ:

“Khi cò.n nhỏ, tô.i đế.n từ. Celtic. Như.ng hiệ.n tạ.i, vì. mố.i quan hệ. vớ.i Gerrard, tô.i thi đấ.u cho Liverpool. Tô.i muố.n nó.i rằ.ng, CLB yê.u thí.ch khá.c của tô.i chí.nh là. Barcelona. Tô.i cảm thấ.y họ. có. cù.ng giá. trị. và. niề.m tin mãnh liệ.t vớ.i Liverpool”

Jose Mourinho và. hà.nh độ.ng ý nghĩa giữa đạ.i dị.ch. Dù. là. mộ.t nhâ.n vậ.t đầ.y “tai tiế.ng” trong giớ.i bó.ng đá., tuy nhiê.n nhà. cầ.m quâ.n 57 tuổi đã chứ.ng minh mì.nh số.ng vô. cù.ng tì.nh cảm. Theo đó. câ.y viế.t Simon Peach cho biế.t, cự.u thuyề.n trư.ởng M.U đã tự. tay giao nhu yế.u phẩm cho những ngư.ờ.i già. đang gặ.p khó. khă.n vì. COVID-19 tạ.i Enfield.

 - Bó.ng Đá.

Mourinho đã có. hà.nh độ.ng ý nghĩa giữa đạ.i dị.ch COVID-19.

Tottenham muố.n có. “siê.u hậ.u vệ.”. Theo Marca, HLV Mourinho đang đặ.c biệ.t để mắ.t đế.n hậ.u vệ. trá.i Alex Grimaldo của Benfica. Đâ.y cũng là. ngô.i sao luô.n đứ.ng đầ.u trong cá.c ư.u tiê.n của Mourinho trê.n thị. trư.ờ.ng chuyển như.ợ.ng.

Man City xá.c đị.nh “kẻ thay thế. Silva”. Tờ. Don Balon cho hay, thư.ợ.ng tầ.ng The Citizens muố.n chiê.u mộ. mộ.t bản hợ.p đồ.ng thay thế. David Silva. Và. cá.i tê.n mà. họ. nhắ.m tớ.i, đó. là. James Rodriguez.

Mộ.t buổi tậ.p của cá.c cầ.u thủ Arsenal tạ.i Emirates diễn ra thế. nà.o:

Anh Tú. | 18:53 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

CHOÁNG! CLB Bundesliga trở lại tập luyện giữa tâm dịch

[ad_1]

Sau quãng thờ.i gian đầ.u của đợ.t dị.ch í.t đư.ợ.c nhắ.c tê.n, Đứ.c đã “vư.ơ.n lê.n”, trở thà.nh nư.ớ.c có. số. ca nhiễm corona lớ.n thứ. 5 thế. giớ.i. Đế.n trư.a ngà.y 24/3, nư.ớ.c nà.y đã có. gầ.n 25 nghì.n ca nhiễm, gầ.n 100 ngư.ờ.i chế.t. Tấ.t cả mọ.i hoạ.t độ.ng thể thao, bao gồ.m Bundesliga, đã đư.ợ.c hoãn lạ.i cho đế.n í.t nhấ.t ngà.y 3/4.

Thậ.m chí. mớ.i đâ.y, chuyê.n gia về. virus ngư.ờ.i Đứ.c, Jonas Schmidt-Chanasit cho rằ.ng cá.c trậ.n đấ.u sẽ khó. có. thể đư.ợ.c tổ chứ.c trở lạ.i trong nă.m 2020, sẽ chỉ có. thể bắ.t đầ.u nó.i chuyệ.n về. bó.ng đá. từ. nă.m tớ.i. Ông cũng cho rằ.ng mù.a giải 2019/2020 khó. lò.ng có. thể hoà.n thà.nh như. dự. tí.nh của cá.c liê.n đoà.n bó.ng đá..

Wolfsburg resume training - Bó.ng Đá.

 Cầ.u thủ Wolfsburg đã tậ.p luyệ.n trở lạ.i.

Giữa tì.nh hì.nh dị.ch bệ.nh că.ng thẳng đó., mớ.i đâ.y CLB Wolfsburg lạ.i gâ.y bấ.t ngờ. khi cho biế.t cá.c cầ.u thủ của mì.nh đã trở lạ.i tậ.p luyệ.n. Trang chủ của CLB cho biế.t cá.c cầ.u thủ sẽ tậ.p luyệ.n trong mộ.t điề.u kiệ.n đặ.c biệ.t, cá.c biệ.n phá.p vệ. sinh đư.ợ.c tuâ.n thủ nghiê.m ngặ.t. Cá.c cầ.u thủ cũng sẽ tậ.p thà.nh nhó.m nhỏ, thờ.i gian tậ.p so le và. chỉ tậ.p trong phò.ng cho đế.n khi có. thô.ng bá.o mớ.i.

Trư.ớ.c đó., ở Serie A, 2 CLB Lazio và. Napoli cũng đã lê.n kế. hoạ.ch tậ.p luyệ.n trở lạ.i, tuy nhiê.n đã phải hoãn lị.ch sau khi vấ.p phải sự. chỉ trí.ch từ. nhiề.u phí.a.

Cá.c cầ.u thủ tậ.p luyệ.n ở nhà. thờ.i gian nghỉ thi đấ.u: 


Hoà.i Thu | 13:24 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Thoi thóp vì bão chấn thương, Barca nhanh tay giữ lấy thần đồng

[ad_1]

Barcelona vẫn đang thự.c hiệ.n cô.ng cuộ.c phụ.c hư.ng dư.ớ.i thờ.i HLV Quique Setien. Độ.i chủ sâ.n Camp Nou hiểu rõ tì.nh cảnh hiệ.n tạ.i là. khó. khă.n như. thế. nà.o, khi mà. bấ.t kỳ mộ.t thay đổi nà.o trê.n bă.ng ghế. huấ.n luyệ.n cũng cầ.n thờ.i gian để thí.ch nghi và. điề.u chỉnh độ.i bó.ng theo mộ.t guồ.ng hoạ.t độ.ng như. mong muố.n. Quique Setien cũng thế., chiế.n lư.ợ.c gia 61 tuổi cầ.n thê.m thờ.i gian để chứ.ng tỏ bản thâ.n.

Mộ.t trong những vấ.n đề. đau đầ.u nhấ.t vớ.i nhà. cầ.m quâ.n ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha là. tì.nh hì.nh nhâ.n sự. Barcelona. Bởi lẽ, trư.ớ.c khi phiê.n chợ. hè 2020 diễn ra, hà.ng cô.ng độ.i chủ sâ.n Camp Nou đang tan hoang. 2 ngô.i sao tấ.n cô.ng là. Luis Suarez và. Ousmane Dembele thì. chấ.n thư.ơ.ng chư.a rõ ngà.y trở lạ.i, Antoine Griezmann chỉ là. cá.i bó.ng của chí.nh mì.nh, Martin Braithwaite là. giải phá.p tì.nh thế. và. mọ.i gá.nh nặ.ng đề.u đè lê.n vai Lionel Messi.

Hiểu rõ điề.u nà.y, Setien sẽ phải ngay lậ.p tứ.c có. những kế. hoạ.ch bổ sung nhâ.n sự. hà.ng cô.ng lẫn mang về. ngô.i sao chấ.t lư.ợ.ng cho Blaugrana thờ.i gian tớ.i. Trư.ớ.c viễn cảnh đó., theo Marca, Barca chuẩn bị. mờ.i tà.i nă.ng trẻ Alex Collado ký và.o bản hợ.p đồ.ng mớ.i vớ.i mứ.c lư.ơ.ng đư.ợ.c tă.ng so vớ.i hiệ.n tạ.i.

Barcelona to offer promising attacker a pay-rise with new contract - Bó.ng Đá.

Barca giữ châ.n sao trẻ Collado bằ.ng mọ.i giá..

Alex Collado là. cá.i tê.n đang chơ.i rấ.t hay ở Barcelona B, ngư.ờ.i đư.ợ.c HLV Setien nhắ.m đế.n sẽ đư.a lê.n độ.i 1 thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n hơ.n từ. sau mù.a hè 2020. Mù.a nà.y, khi thi đấ.u cho độ.i B của Blaugrana, sau 24 lầ.n ra sâ.n, Collado đó.ng gó.p 5 bà.n thắ.ng và. 5 pha kiế.n tạ.o.

Virus Corona ảnh hư.ởng đế.n Barcelona như. thế. nà.o?

Minh Trí. | 05:57 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Đức

Matthaus cho rằng Gotze không còn đủ sức thi đấu cho đội bóng lớn

[ad_1]

Video Gotze ghi bà.n và.o lư.ớ.i Hoffenheim

Mario Gotze nổi lê.n trong mà.u á.o Borussia Dortmund và. từ.ng đư.ợ.c đá.nh giá. là. 1 trong những tà.i nă.ng lớ.n của bó.ng đá. Đứ.c và.o giai đoạ.n đó.. Tạ.o ấ.n tư.ợ.ng mạ.nh ở Dortmund, ngô.i sao sinh nă.m 1992 đầ.u quâ.n cho Bayern Munich. Tạ.i Allianz Arena, Gotze khô.ng thể tì.m đư.ợ.c suấ.t đá. chí.nh thư.ờ.ng xuyê.n nê.n anh chấ.p nhậ.n quay về. Signal Iduna Park và.o nă.m 2016. 

Từ. đó. đế.n nay, tiề.n vệ. 27 tuổi có. thờ.i lư.ợ.ng ra sâ.n hạ.n chế. vớ.i thà.nh tí.ch 14 bà.n thắ.ng sau 98 trậ.n. Riê.ng mù.a giải nă.m nay, số. 10 chỉ đư.ợ.c điề.n tê.n và.o độ.i hì.nh xuấ.t phá.t 5 lầ.n tạ.i Bundesliga. Dù. “thầ.n đồ.ng” 1 thờ.i của bó.ng đá. Đứ.c mớ.i 27 tuổi như.ng sự. nghiệ.p bắ.t đầ.u tụ.t dố.c.

'I can't see Gotze joining a top club' - World Cup winner must 'step down' after Dortmund, says Matthaus - Bó.ng Đá.

 Gotze khô.ng cò.n là. chí.nh mì.nh ở tuổi 27.

Mù.a hè nà.y, Gotze nhiề.u khả nă.ng trở thà.nh cầ.u thủ tự. do bởi Dortmund chư.a có. độ.ng thá.i gia hạ.n hợ.p đồ.ng. Nế.u trư.ờ.ng hợ.p đó. xảy ra, cự.u danh thủ bó.ng đá. Đứ.c là. Lothar Matthaus cho rằ.ng Gotze khó. lò.ng gia nhậ.p mộ.t độ.i bó.ng hà.ng đầ.u khá.c sau khi rờ.i Signal Iduna Park. Nó.i về. điề.u nà.y, Matthaus bà.y tỏ:

Tô.i chẳng nhì.n thấ.y đư.ợ.c viễn cảnh Gotze sẽ gia nhậ.p độ.i bó.ng lớ.n khá.c. Cậ.u ta đã già.nh đư.ợ.c nhiề.u danh hiệ.u và. giú.p chú.ng tô.i vô. đị.ch World Cup 2014. Cậ.u ta từ.ng có. nhiề.u khoảnh khắ.c tố.t đẹp tạ.i Dortmund lẫn Bayern như.ng bạ.n cầ.n phải tự. hỏi mẫu cầ.u thủ như. Gotze đư.ợ.c yê.u cầ.u điề.u gì.? Cậ.u ta cầ.n có. bư.ớ.c lù.i trong sự. nghiệ.p khô.ng chỉ vì. vị. thế. của câ.u lạ.c bộ. mà. cò.n cả vấ.n đề. tiề.n lư.ơ.ng.”


Lữ Phong | 09:29 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Anh

Rio Ferdinand tiết lộ đối thủ lớn nhất của Van Nistelrooy khi khoác áo MU

[ad_1]

Đẳng cấ.p của Van Nistelrooy

Cự.u danh thủ Man United, Rio Ferdinand cho rằ.ng, Ruud van Nistelrooy luô.n bị. á.m ảnh bởi những con số. thố.ng kê. ghi bà.n của Thierry Henry xuyê.n suố.t giai đoạ.n khoá.c á.o Quỷ đỏ. Châ.n sú.t ngư.ờ.i Hà. Lan trải qua 5 mù.a giải cù.ng nửa đỏ thà.nh Manchester, trở thà.nh nhâ.n tố. quan trọ.ng trê.n hà.ng cô.ng độ.i nhà..

Mặ.c dù. vậ.y, Van Nistelrooy chỉ già.nh đư.ợ.c 1 danh hiệ.u Premier League trong mà.u á.o độ.i chủ sâ.n Old Trafford. Rio tiế.t lộ. rằ.ng, ngư.ờ.i đồ.ng độ.i của mì.nh cảm thấ.y “buồ.n” mỗi khi Thierry Henry lậ.p cô.ng. Điề.u đó. có. thể lý giải khi Henry là. đố.i trọ.ng số. 1 của Van Nistelrooy trong cá.c cuộ.c bầ.u chọ.n Vua phá. lư.ớ.i EPL.

Rio Ferdinand reveals how Thierry Henry made Ruud van Nistelrooy ‘sad’ at Manchester United - Bó.ng Đá.

Van Nistelrooy trong mà.u á.o Man United. 

Henry già.nh 4 giải thư.ởng Vua phá. lư.ớ.i EPL trê.n tổng số. 5 mù.a giải mà. Van Nistelrooy thi đấ.u cho Man United. Rio chia sẻ vấ.n đề. nà.y trê.n truyề.n thô.ng:

Những ngô.i sao xuấ.t sắ.c cầ.n những cuộ.c đua tranh xuấ.t sắ.c. Họ. rấ.t cầ.n nó., họ. cầ.n thi thố. vớ.i nhau. Van Nistelrooy thư.ờ.ng đế.n phò.ng thay đồ. sau mỗi trậ.n đấ.u. Chú.ng tô.i có. thể thắ.ng 3-1 hoặ.c 4-1, Van Nistelrooy có. thể ghi đư.ợ.c 1 hoặ.c 2 bà.n như.ng anh ấ.y vẫn buồ.n bã khi biế.t rằ.ng Henry ghi nhiề.u bà.n hơ.n mì.nh,””.

Van Nistelrooy gia nhậ.p Real Madrid và.o nă.m 2006 sau khi bấ.t hò.a vớ.i HLV Sir Alex Ferguson. Tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Hà. Lan ngay lậ.p tứ.c chứ.ng minh giá. trị. của mì.nh. Anh gó.p cô.ng lớ.n giú.p Los Blancos đoạ.t danh hiệ.u La Liga ở mù.a giải đầ.u tiê.n cậ.p bế.n Santiago Bernabeu. 

Anh Nguyễn | 07:09 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Ý

Nếu rời Napoli thì đâu là những CLB tốt nhất cho Koulibaly?

[ad_1]

Đư.ợ.c xem là. mộ.t trong những trung vệ. hà.ng đầ.u Châ.u Âu như.ng CLB Napoli của Kalidou Koulibaly lạ.i khô.ng thi đấ.u thà.nh cô.ng ở mù.a giải nà.y, thậ.m chí. chiế.c vé dự. Champions League mù.a sau cũng khó. có. thể đạ.t đư.ợ.c. Khi đã 28 tuổi thì. khô.ng khó. hiểu khi ngô.i sao ngư.ờ.i Senegal muố.n ra đi để tì.m kiế.m vinh quang cho mì.nh. Như.ng nế.u rờ.i Napoli thì. đâ.u là. nơ.i thí.ch hợ.p để Koulibaly thự.c hiệ.n tham vọ.ng của mì.nh?

Paris Saint-Germain

Độ.i bó.ng nư.ớ.c Phá.p luô.n đặ.t tham vọ.ng cao tạ.i đấ.u trư.ờ.ng Châ.u Âu từ. nhiề.u nă.m nay. Vì. điề.u đó. nê.n họ. khô.ng ngừ.ng mang về. sâ.n Cô.ng viê.n cá.c hoà.ng tử những ngô.i sao hà.ng đầ.u. Và. chắ.c chắ.n Kalidou Koulibaly sẽ nằ.m trong số. đó. bởi trung vệ. ngư.ờ.i Senegal có. thể giú.p PSG nâ.ng cấ.p hà.ng thủ mộ.t cá.ch rõ rà.ng. Trong độ.i hì.nh PSG bâ.y giờ. họ. đã mộ.t hà.ng cô.ng siê.u mạ.nh vớ.i những châ.n sú.t mà. bấ.t cứ. độ.i bó.ng nà.o cũng mơ. ư.ớ.c như. Neymar, Mbappe, Icardi, Cavani, Di Maria… nê.n họ. cầ.n mẫu hậ.u vệ. xuấ.t sắ.c như. Koulibaly để hoà.n hảo hơ.n và. đủ sứ.c cạ.nh tranh tạ.i Champions League.

 - Bó.ng Đá.

PSG có. nhiề.u ngô.i sao hà.ng đầ.u.

Man United

Sau những mù.a giải khó. khă.n thì. Quỷ đỏ nư.ớ.c Anh đang dầ.n ổn đị.nh độ.i hì.nh có. thể cạ.nh tranh cá.c danh hiệ.u. Ở vị. trí. trung vệ., độ.i trư.ởng Harry Maguire luô.n tạ.o đư.ợ.c sự. an tâ.m trong khi mộ.t Victor Lindelof hay phậ.p phù., mộ.t Eric Bailly vừ.a trở lạ.i sau chấ.n thư.ơ.ng hay mộ.t Axel Tuanzebe cò.n thiế.u kinh nghiệ.m sẽ khô.ng khiế.n CĐV hà.i lò.ng cũng như. tin tư.ởng tuyệ.t đố.i. Đó. là. lý do vì. sao có. tin đồ.n Man United sẽ chi ra hơ.n 100 triệ.u euro để có. đư.ợ.c Koulibaly nhằ.m tạ.o nê.n cặ.p trung vệ. thép Maguire – Koulibaly qua đó. tí.nh đế.n chuyệ.n xư.ng hù.ng xư.ng bá.. Vớ.i trung vệ. ngư.ờ.i Senegal, đế.n Old Trafford rõ rà.ng là. mộ.t bư.ớ.c tiế.n dà.i của sự. nghiệ.p.

 - Bó.ng Đá.

Cặ.p trung vệ. trong mơ. của Man United…

Liverpool

Như.ng sẽ là. mộ.t bư.ớ.c tiế.n cò.n dà.i hơ.n nế.u Koulibaly đư.ợ.c chơ.i cho Liverpool. Có. thể nó.i, độ.i hì.nh của Liverpool bâ.y giờ. gầ.n như. hoà.n hảo trừ. mộ.t nửa vị. trí. trung vệ.. Gọ.i là. mộ.t nửa vì. Virgil van Dijk quá. xuấ.t sắ.c rồ.i như.ng những ngư.ờ.i đá. cặ.p vớ.i anh như. Dejan Lovren chẳng hạ.n lạ.i chư.a tư.ơ.ng xứ.ng và. đó. luô.n là. điểm yế.u để cá.c đố.i thủ đá.nh và.o. Vớ.i mộ.t độ.i bó.ng đầ.y tham vọ.ng như. Liverpool thì. sẽ khô.ng khó. hiểu khi họ. sẽ dố.c tiề.n đầ.u tư. và.o vị. trí. họ. cò.n yế.u nhấ.t nà.y. Và. nế.u Liverpool mở lờ.i có. lẽ Koulibaly chẳng cầ.n suy tí.nh mà. sẽ nhậ.n lờ.i ngay bởi chẳng ai khô.ng muố.n chơ.i cho độ.i bó.ng thuộ.c hà.ng hay nhấ.t thế. giớ.i hiệ.n tạ.i như. Liverpool.

 - Bó.ng Đá.

…và. của Liverpool.

Như. đã nó.i, Koulibaly đã sắ.p 28 tuổi nê.n anh cà.ng phải suy tí.nh kỹ bư.ớ.c đi tiế.p theo của mì.nh nế.u rờ.i Napoli. Đế.n PSG là. đảm bảo cho cá.c danh hiệ.u. Đầ.u quâ.n Man United cũng là. bư.ớ.c tiế.n quan trọ.ng. Cò.n nế.u là. ngư.ờ.i của Liverpool thì. khô.ng những anh đư.ợ.c chơ.i cạ.nh trung vệ. hà.ng đầ.u thế. giớ.i để nâ.ng cao trì.nh độ. của mì.nh mà. cò.n có. thể gặ.t há.i vinh quang. Khô.ng khó. cho Koulibaly đư.a ra cá.c lự.a chọ.n vấ.n đề. cò.n lạ.i là. kế.t quả là.m việ.c giữa Napoli vớ.i những độ.i bó.ng già.u có. kia mà. thô.i.


Cá.t Tư.ờ.ng | 21:59 23/03/2020