Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Herrera: Ông ấy khiến tôi liên tưởng tới Van Gaal

[ad_1]

Herrera trong mà.u á.o PSG

Ander Herrera gia nhậ.p Man United và.o nă.m 2014, trở thà.nh bản hợ.p đồ.ng đầ.u tiê.n của kỷ nguyê.n Louis van Gaal tạ.i sâ.n Old Trafford. Theo đó., tiề.n vệ. ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha thư.ờ.ng xuyê.n ra sâ.n trong giai đoạ.n nà.y và. giú.p Quỷ đỏ già.nh chứ.c vô. đị.ch FA Cup nă.m 2016.

Sau 5 nă.m chơ.i bó.ng ở Premier League, Herrera chí.nh thứ.c chia tay sâ.n Old Trafford trong kỳ chuyển như.ợ.ng mù.a Hè 2019 để chuyển tớ.i khoá.c á.o PSG. Mớ.i nhấ.t, Herrera bấ.t ngờ. nhắ.c tớ.i HLV Louis van Gaal.

What PSG star Ander Herrera has said about former Man Utd boss Louis van Gaal - Bó.ng Đá.

 Ander Herrera trong mà.u á.o PSG. Tiề.n vệ. ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha có. những chia sẻ liê.n quan tớ.i Thomas Tuchel.

Cụ. thể, Herrera phá.t biểu trê.n Stadio TV: “Về. mặ.t tổng thể, Thomas Tuchel khiế.n tô.i liê.n tư.ởng tớ.i Van Gaal. Ông ấ.y thí.ch tổ chứ.c lố.i chơ.i theo từ.ng vị. trí.. Nhì.n chung, ô.ng ấ.y chỉ sắ.p xế.p vị. trí. và. thư.ờ.ng khô.ng phải là.m gì. cả.

Mộ.t ví. dụ. khá.c là. Marcelo Bielsa, mộ.t HLV cũng khá. ư.a thí.ch lố.i đá. tấ.n cô.ng. Như.ng lạ.i muố.n cá.c cầ.u thủ chuyển độ.ng liê.n tụ.c. Ở đó., bạ.n phải phá. vỡ cá.c tuyế.n phò.ng thủ và. tự. mì.nh đi lấ.y bó.ng.”

Herrera cũng thừ.a nhậ.n á.p lự.c trong mà.u á.o PSG khô.ng hề. nhỏ. Anh cho hay: “Tạ.i Paris, yê.u cầ.u là. vô. cù.ng lớ.n. Tô.i chư.a từ.ng nghĩ thế. trư.ớ.c đâ.y. Ở đâ.y, chiế.n thắ.ng là. mộ.t nghĩa vụ., nế.u khô.ng, đó. sẽ là. mộ.t thảm kị.ch.”


Tiểu Lam | 20:24 23/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Không chỉ một mình, Neymar muốn đem theo một ngôi sao về Barca

[ad_1]

Ở mỗi kỳ chuyển như.ợ.ng, khô.ng thể khô.ng nhắ.c đế.n cá.i tê.n Barcelona. Đạ.i diệ.n Catalan luô.n biế.t cá.ch gâ.y chú. ý vớ.i những ồ.n à.o xung quanh cá.c thư.ơ.ng vụ. bom tấ.n. Hiệ.n tạ.i, dù. phiê.n chợ. hè 2020 chư.a mở cửa, Ban lãnh đạ.o CLB đã sẵn sà.ng kí.ch nổ hà.ng loạ.t thư.ơ.ng vụ. chấ.t lư.ợ.ng. Và. phải kể nhấ.t chí.nh là. bản hợ.p đồ.ng từ. Ligue 1, Neymar.

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t tin tứ.c về. thư.ơ.ng vụ. trê.n. Cụ. thể, tờ. Don Balon cho hay Neymar khô.ng muố.n trở về. Camp Nou mộ.t mì.nh. Theo đó., châ.n sú.t xứ. samba đề. nghị. đư.ợ.c đư.a ngư.ờ.i đồ.ng độ.i ở PSG đế.n Catalan.

pogba - Bó.ng Đá.

Neymar muố.n đư.a ngư.ờ.i đồ.ng hư.ơ.ng Marquinhos cù.ng về. Barcelona. 

Tuyển thủ Nam Mỹ đư.ợ.c cho rằ.ng đá.nh giá. cao tà.i nă.ng của Marquinhos. Đồ.ng thờ.i tin rằ.ng ngư.ờ.i đồ.ng hư.ơ.ng là. cá.i tê.n Barcelona muố.n tì.m. Thờ.i gian qua, hà.ng phò.ng ngự. Blaugrana liê.n tụ.c trì.nh diễn bộ. mặ.t tệ. hạ.i và. rõ rà.ng Neymar có. lý khi muố.n đư.a ra yê.u cầ.u giú.p đỡ độ.i nhà..

Quan trọ.ng hơ.n, Marquinhos là. cá.i tê.n vô. cù.ng đá.ng giá., tà.i nă.ng ở ô.ng lớ.n Paris. Đư.ợ.c biế.t, ngô.i sao Brazil trị. giá. 65 triệ.u euro. Như.ng đâ.y khô.ng phải vấ.n đề. vớ.i đư.ơ.ng kim vô. đị.ch La Liga mà. nằ.m ở sự. phản đố.i của Nasser Al-Khelaifi. Rõ rà.ng, việ.c đư.a Neymar trở lạ.i Catalan đang khô.ng phải việ.c đơ.n giản vớ.i Barcelona.

Video về. Neymar:


Tiểu Phong | 10:55 23/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Vì Corona, PSG lại có cơ hội giữ chân bom tấn nước Pháp

[ad_1]

Video về. Mbappe

Điề.u quan tâ.m nhấ.t ở mỗi kỳ chuyển như.ợ.ng chí.nh là. cá.c bom tấ.n nà.o sẽ đư.ợ.c kí.ch nổ. Suố.t thờ.i gian qua, thư.ơ.ng vụ. đư.ợ.c quan tâ.m hà.ng đầ.u liê.n quan đế.n Kylian Mbappe. Tuyển thủ ngư.ờ.i Phá.p giố.ng vớ.i Neymar chư.a bao giờ. đảm bảo tư.ơ.ng lai ở PSG.

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Phá.p tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t tin tứ.c liê.n quan đế.n chuyệ.n đi ở của ngô.i sao số. 7. Theo đó., đạ.i diệ.n Paris cư.ơ.ng quyế.t ngă.n chặ.n việ.c Real Madrid chiê.u mộ. Kylian Mbappe. Và. lầ.n nà.y, Ban lãnh đạ.o đư.ơ.ng kim vô. đị.ch Ligue muố.n lợ.i dụ.ng thờ.i gian cá.c hoạ.t độ.ng bó.ng đá. đó.ng bă.ng vì. Corona để đà.m phá.n vớ.i trụ. cộ.t CLB.

Mbappe - Bó.ng Đá.

PSG sẽ tậ.n dụ.ng cơ. hộ.i để giữ châ.n Mbappe. 

Tờ. Marca cho hay, PSG đang có. nhiề.u thờ.i gian hơ.n để thuyế.t phụ.c Mbappe tá.i ký hợ.p đồ.ng. Bởi lẽ trư.ớ.c đó., ngô.i sao số. 7 muố.n kế.t thú.c Euro 2020 mớ.i đư.a ra quyế.t đị.nh cuố.i cù.ng về. tư.ơ.ng lai. Song hiệ.n tạ.i, giải đấ.u đã bị. hoãn đế.n 2021 và. đâ.y chí.nh là. cơ. hộ.i để phí.a ô.ng lớ.n Paris thay đổi cụ.c diệ.n. Họ. sẽ có. cả mù.a hè rảnh rỗi và. cù.ng châ.n sú.t 21 tuổi thư.ơ.ng thảo ngà.y thá.ng sau nà.y.

Mù.a giải nà.y, Mbappe tiế.p tụ.c trì.nh diễn bộ. mặ.t xuấ.t sắ.c trê.n hà.ng cô.ng PSG. Cù.ng Neymar, tuyển thủ đấ.t nư.ớ.c lụ.c lă.ng đư.a CLB thố.ng trị. giải quố.c nộ.i, vư.ợ.t qua khó. khă.n ở Champions League. Khô.ng những vậ.y, tiề.n đạ.o số. 7 cò.n ngà.y cà.ng quan trọ.ng vớ.i độ.i nhà., đồ.ng thờ.i dầ.n đá.nh bậ.t Neymar khỏi sâ.n Cô.ng viê.n cá.c Hoà.ng tử. 


Tiểu Phong | 11:19 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Neymar nói 1 từ, bom tấn lịch sử sắp đến hồi kết?

[ad_1]

Video về. mà.n trì.nh diễn Neymar ở C1

Ở mỗi kỳ chuyển như.ợ.ng, khô.ng thể khô.ng nhắ.c đế.n cá.i tê.n Barcelona. Đạ.i diệ.n Catalan luô.n biế.t cá.ch gâ.y chú. ý vớ.i những ồ.n à.o xung quanh cá.c thư.ơ.ng vụ. bom tấ.n. Hiệ.n tạ.i, dù. phiê.n chợ. hè 2020 chư.a mở cửa, Ban lãnh đạ.o CLB đã sẵn sà.ng kí.ch nổ hà.ng loạ.t thư.ơ.ng vụ. chấ.t lư.ợ.ng. Và. phải kể nhấ.t chí.nh là. bản hợ.p đồ.ng từ. Ligue 1, Neymar.

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t tin tứ.c về. thư.ơ.ng vụ. trê.n. Theo đó., tờ. Sport.es xá.c nhậ.n tin khô.ng thể vui hơ.n vớ.i Barcelona. Cụ. thể, Neymar đã gậ.t đầ.u và. dứ.t khoá.t đồ.ng ý trở về. tá.i hợ.p vớ.i đạ.i diệ.n Catalan trong thờ.i gian tớ.i.

 - Bó.ng Đá.

Neymar đã đồ.ng ý chuyển đế.n Barca.

Phí.a châ.n sú.t số. 10 đã thô.ng bá.o cho Ban lãnh đạ.o Blaugrana rõ rà.ng ý đị.nh trở về. Camp Nou. Tiề.n đạ.o Nam Mỹ cũng sẵn sà.ng dù.ng mọ.i cá.ch để gâ.y á.p lự.c lê.n PSG. Ý đồ. của tuyển thủ Brazil chỉ có. mộ.t, lầ.n nãy, nhấ.t đị.nh anh phải rờ.i khỏi Paris để chuyển về. Barcelona. Neymar hiểu rằ.ng quyế.t đị.nh của bản thâ.n sẽ ảnh hư.ởng lớ.n đế.n thỏa thuậ.n giữa Blaugrana vớ.i CLB nư.ớ.c Phá.p.

Hiệ.n tạ.i, tiề.n đạ.o Nam Mỹ trở về. Brazil giữa tâ.m dị.ch Corona bù.ng phá.t mạ.nh mẽ tạ.i châ.u Âu. Mù.a giải nà.y, ngô.i sao số. 10 hiệ.n trì.nh diễn bộ. mặ.t vô. cù.ng ấ.n tư.ơ.ng và. vừ.a giú.p PSG lọ.t và.o tứ. kế.t C1. Châ.n sú.t 28 tuổi khô.ng muố.n lê.n tiế.ng nhiề.u về. tư.ơ.ng lai và. chỉ tậ.p trung thể hiệ.n trê.n sâ.n cỏ. Song, ngoà.i việ.c đó., Neymar dồ.n toà.n lự.c để nghĩ về. việ.c rờ.i ô.ng lớ.n Paris. 


Tiểu Phong | 17:58 21/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Neymar tiếp tục mang tin vui về tương lai ở PSG cho Barca

[ad_1]

Video về. Neymar

Điề.u quan tâ.m nhấ.t ở mỗi kỳ chuyển như.ợ.ng chí.nh là. cá.c bom tấ.n nà.o sẽ đư.ợ.c kí.ch nổ. Suố.t thờ.i gian qua, thư.ơ.ng vụ. đư.ợ.c quan tâ.m hà.ng đầ.u liê.n quan đế.n Neymar. Tuyển thủ ngư.ờ.i Brazil giố.ng vớ.i Mbappe chư.a bao giờ. đảm bảo tư.ơ.ng lai ở PSG.

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t tin tứ.c liê.n quan đế.n chuyệ.n đi ở của ngô.i sao số. 10. Theo đó., tờ. Sport.es tiế.t lộ. vấ.n đề. quan trọ.ng giữa Neymar cù.ng đạ.i diệ.n nư.ớ.c Phá.p. Cụ. thể, châ.n sú.t ngư.ờ.i Brazil khô.ng có. bấ.t cứ. phản hồ.i nà.o vớ.i CLB Paris về. việ.c gia hạ.n hợ.p đồ.ng.

Neymar does not respond to PSG's renewal offer - Bó.ng Đá.

Neymar vẫn khô.ng hồ.i đá.p PSG về. việ.c gia hạ.n hợ.p đồ.ng. 

Trư.ớ.c đó., tờ. Le10sport cho hay, Neymar đã nhậ.n đư.ợ.c lờ.i đề. nghị. về. mộ.t bản hợ.p đồ.ng mớ.i từ. PSG hồ.i thá.ng 10. Khô.ng những vậ.y, gầ.n nhấ.t là. thá.ng 11, thư.ợ.ng tầ.ng đư.ơ.ng kim vô. đị.ch Ligue 1 vẫn tiế.p tụ.c muố.n gắ.n bó. lâ.u dà.i vớ.i tiề.n đạ.o xứ. samba. Song, phí.a bom tấ.n 222 triệ.u bảng vẫn đang giữ im lặ.ng.

Theo nhiề.u nguồ.n tin, Neymar muố.n chờ. đế.n hế.t mù.a giải để đư.a ra quyế.t đị.nh cuố.i cù.ng. Đặ.c biệ.t, tuyển thủ Nam Mỹ cầ.n xem xét kế.t quả của độ.i nhà. ở Champions League. Tiề.n đạ.o Brazil thờ.i gian qua vẫn thể hiệ.n mong muố.n trở lạ.i Barcelona và. đư.ợ.c cho rằ.ng sẽ sớ.m về. Camp Nou hè 2020.

Hiệ.n tạ.i, châ.n sú.t số. 10 đã trở về. Brazil giữa tâ.m dị.ch Corona bù.ng phá.t mạ.nh mẽ tạ.i châ.u Âu. Ngô.i sao 28 tuổi sẽ bị. cá.ch ly tạ.i xứ. sở samba và. trong thờ.i gian nà.y, Neymar sẽ tranh thủ trở lạ.i tậ.p luyệ.n tạ.i nhà. cho chặ.ng đư.ờ.ng tớ.i của Champions League. 


Tiểu Phong | 09:47 21/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Thiago Silva: Pháp không thành công trong việc tự bảo vệ chính mình…

[ad_1]

Chiề.u nay, baoquocte.vn đư.a tin rằ.ng: Tí.nh đế.n 10h30 (giờ. Việ.t Nam), số. ca tử vong do dị.ch viê.m đư.ờ.ng hô. hấ.p cấ.p COVID-19 trê.n toà.n cầ.u đã vư.ợ.t ngư.ỡng 10.000 ngư.ờ.i. Trong khi đó., Châ.u Âu ghi nhậ.n tổng cộ.ng 4.752 ca tử vong, nhiề.u hơ.n khu vự.c châ.u Á vớ.i chỉ 3.417 ca tử vong.

Italy đư.ợ.c coi như. tâ.m dị.ch của lụ.c đị.a già., như.ng Phá.p cũng có. nhiề.u trư.ờ.ng hợ.p gặ.p nguy vớ.i COVID-19… và. đó. là. lý do khiế.n trung vệ. kỳ cự.u Thiago Silva của Paris Saint-Germain rụ.c rị.ch trở lạ.i quê. nhà. Brazil lá.nh nạ.n, và. anh nó.i thẳng rằ.ng xứ. lụ.c lă.ng khô.ng cò.n an toà.n cho con ngư.ờ.i.

Cự.u ngô.i sao AC Milan chia sẻ (theo trí.ch dẫn từ. ấ.n phẩm http://www.leparisien.fr): “Phá.p khô.ng thà.nh cô.ng trong việ.c tự. bảo vệ. chí.nh mì.nh… Tô.i hy vọ.ng mọ.i ngư.ờ.i sẽ nhậ.n ra mứ.c độ. nghiê.m trong của tì.nh huố.ng nà.y cà.ng nhanh cà.ng tố.t. Bạ.n phải ở nhà. vớ.i hy vọ.ng mọ.i thứ. trở lạ.i bì.nh thư.ờ.ng sớ.m nhấ.t có. thể“.

Thiago Silva wants Barcelona move - Bó.ng Đá.

 Silva khô.ng cò.n cảm thấ.y an toà.n ở Phá.p và. chuẩn bị. cù.ng gia đì.nh hồ.i hư.ơ.ng.

Thiago Silva sẽ trở lạ.i quê. nhà. Brazil như. đã nó.i, khi mà. Ligue 1 cũng hoãn thi đấ.u dà.i hạ.n và. chư.a biế.t bao giờ. nư.ớ.c Phá.p có. thể khố.ng chế. đư.ợ.c dị.ch bệ.nh nguy hiểm nà.y. Điề.u đó. đồ.ng nghĩa vớ.i việ.c Paris SG dù. nắ.m rấ.t chắ.c chứ.c vô. đị.ch như. thư.ờ.ng lệ., như.ng kế. hoạ.ch thi đấ.u bị. giá.n đoạ.n nghiê.m trọ.ng.

 Bao nhiê.u cầ.u thủ PSG đang tự. cá.ch ly vì. virus corona?


Trung Quâ.n | 20:07 20/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Ham rê dắt như Traore & Zaha, nhưng vẫn thua Messi và…

[ad_1]

Tư.ơ.ng đố.i ngạ.c nhiê.n, như.ng khô.ng hẳn bấ.t ngờ. khi tiề.n đạ.o ‘lò.e loẹt’ của Newcastle United – Allan Saint-Maximin – đứ.ng thứ. 5 trong danh sá.ch rê. dắ.t bó.ng ở giải vô. đị.ch quố.c gia, vớ.i trung bì.nh 4.4 lầ.n/trậ.n. Đứ.ng phí.a trê.n anh cũng là. 2 cầ.u thủ đặ.c biệ.t tạ.i Premier League…

Wilfried Zaha từ. lâ.u đã đư.ợ.c biế.t đế.n là. cầ.u thủ giỏi đi bó.ng, và. anh hiệ.n tạ.o ra thố.ng kê. 4.7 lầ.n/trậ.n cù.ng Crystal Palace. Bê.n cạ.nh đó., ‘thá.nh qua ngư.ờ.i’ Adama Traore giỏi hơ.n mộ.t chú.t vớ.i 5.2 lầ.n/trậ.n. Tuy nhiê.n, họ. vẫn xế.p sau siê.u sao Lionel Messi vớ.i 5.4 lầ.n/trậ.n, như.ng ngư.ờ.i dẫn đầ.u cò.n cao hơ.n thế.!

Neymar Jr – ngư.ờ.i tá.i xuấ.t ấ.n tư.ợ.ng sau chấ.n thư.ơ.ng – và. tạ.o ra tỷ lệ. trung bì.nh 6 pha rê. dắ.t bó.ng mỗi trậ.n. Thà.nh tí.ch nà.y như. đã nó.i, đứ.ng số. mộ.t trong 5 giải vô. đị.ch quố.c gia hà.ng đầ.u Châ.u Âu, và. đư.a ngô.i sao sinh nă.m 1992 trở lạ.i là. chí.nh mì.nh sau khoảng thờ.i gian khó. khă.n tạ.i Ligue 1.

Tạ.i sao Barca ư.u tiê.n chiê.u mộ. Neymar? - Bó.ng Đá.

 Neymar dẫn đầ.u chỉ số. rê. bó.ng (dribble) trong 5 giải vô. đị.ch quố.c gia hà.ng đầ.u Châ.u Âu mù.a nà.y.

Mù.a nà.y, cự.u tiề.n đạ.o Barcelona đã tham gia trự.c tiế.p và.o 26 bà.n thắ.ng cho PSG (18 bà.n và. 8 kiế.n tạ.o) trê.n mọ.i mặ.t trậ.n. Mớ.i đâ.y, Neymar cũng là. nhâ.n vậ.t chí.nh trong cuộ.c lộ.i ngư.ợ.c dò.ng trư.ớ.c Borussia Dortmund tạ.i vò.ng 1/8 Champions League, dù. giải đấ.u nà.y đã bị. hoãn vì. đạ.i dị.ch COVID-19.

Video về. đẳng cấ.p của tiề.n đạ.o Neymar


Trung Quâ.n | 19:06 19/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Báo uy tín TBN xác nhận tung tích Neymar giữa tâm dịch Corona

[ad_1]

Video về. Neymar

Corona hiệ.n chí.nh là. tâ.m điểm của truyề.n thô.ng thế. giớ.i và. cả là.ng tú.c cầ.u. Dị.ch bệ.nh hoà.nh hà.nh khiế.n cá.c giải đấ.u đó.ng bă.ng, thậ.m chí. đứ.ng trư.ớ.c cơ. hộ.i bị. hoãn vô. thờ.i hạ.n. Điề.u cộ.ng đồ.ng quan tâ.m thờ.i gian qua chí.nh là. sứ.c khỏe cũng như. tì.nh hì.nh cá.c cầ.u thủ, CLB. 

Thờ.i gian qua, đặ.c biệ.t ở châ.u Âu cụ.c diệ.n vô. cù.ng tệ. hạ.i khi nhiề.u ngô.i sao nhiễm bệ.nh. Từ. Italy, La Liga đế.n Premier League, lầ.n lư.ợ.t xuấ.t hiệ.n cá.c ca dư.ơ.ng tí.nh vớ.i Covid 19. Và. điề.u nà.y đẩy phầ.n cò.n lạ.i của giớ.i bó.ng đá. rơ.i và.o tì.nh trạ.ng lo lắ.ng, sợ. hãi. Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha tiế.p tụ.c đư.a tin bấ.t ngờ. về. Neymar giữa tâ.m dị.ch.

Neymar - Bó.ng Đá.

Neymar đã trở về. Brazil để trá.nh đạ.i dị.ch Corona. 

Cụ. thể, tờ. Sport.es xá.c nhậ.n châ.n sú.t số. 10 đã trở về. Brazil giữa tâ.m dị.ch Corona bù.ng phá.t mạ.nh mẽ tạ.i châ.u Âu. Ngô.i sao 28 tuổi sẽ bị. cá.ch ly tạ.i xứ. sở samba và. trong thờ.i gian nà.y, Neymar sẽ tranh thủ trở lạ.i tậ.p luyệ.n tạ.i nhà. cho chặ.ng đư.ờ.ng tớ.i của Champions League. 

Trư.ớ.c đó., tờ. Le Parisien cho hay có. lẽ ngô.i sao 28 tuổi đã rờ.i nư.ớ.c Phá.p để trở về. Brazil trá.nh đạ.i dị.ch Corona. Tiề.n đạ.o xứ. samba cảm thấ.y lo lắ.ng trư.ớ.c việ.c Covid 19 ngà.y cà.ng lan rộ.ng. So vớ.i đấ.t nư.ớ.c lụ.c lă.ng, Brazil hiệ.n dễ thở cũng như. tì.nh hì.nh khô.ng quá. că.ng thẳng. Truyề.n thô.ng Phá.p đã liê.n lạ.c vớ.i Ban lãnh đạ.o PSG về. trư.ờ.ng hợ.p Neymar. Thế. như.ng, phí.a CLB từ. chố.i trả lờ.i về. việ.c châ.n sú.t số. 10 có. rờ.i khỏi Phá.p hay khô.ng.


Tiểu Phong | 09:48 19/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Đây là Neymar mà chúng ta muốn thấy ở Paris

[ad_1]

 Neymar trổ tà.i trư.ớ.c Montpellier

Đã từ.ng có. thờ.i điểm, ngư.ờ.i ta nó.i rằ.ng Neymar đã quá. sai lầ.m sau khi rờ.i khỏi Barcelona, rờ.i khỏi vò.ng tay của ngư.ờ.i đà.n anh Lionel Messi để rồ.i phải lạ.c lố.i tạ.i Paris. Thế. như.ng thờ.i gian qua, ngô.i sao ngư.ờ.i Brazil đã cho thấ.y đú.ng những gì. mà. NHM PSG muố.n thấ.y ở anh.

Và. trê.n tờ. Diario Sport, mớ.i đâ.y cự.u cầ.u thủ và. HLV của PSG – Luis Fernandez đã lê.n tiế.ng dà.nh cho anh những lờ.i có. cá.nh:

Ex-PSG great Fernandez former club PSG to keep Neymar - Bó.ng Đá.

Neymar đang thự.c sự. thă.ng hoa trong mà.u á.o Paris Saint Germain thờ.i gian qua.

“Đâ.y là. Neymar mà. chú.ng ta muố.n thấ.y ở Paris.”

“Neymar của hiệ.n tạ.i, tô.i yê.u cậ.u ấ.y. Cậ.u ấ.y khô.ng chỉ là. ngư.ờ.i dẫn dắ.t cá.c đồ.ng độ.i về. vấ.n đề. chuyê.n mô.n, mà. cò.n là. cả khao khá.t cũng như. sự. sẵn sà.ng cố.ng hiế.n. Cậ.u ấ.y là. thủ lĩnh của độ.i bó.ng nà.y.”

“Nhì.n cá.i cá.ch Neymar tham gia tấ.n cô.ng, cậ.u ấ.y biế.t đư.ợ.c đâ.u là. vị. trí. mà. những cầ.u thủ khá.c xuấ.t hiệ.n, đó. là. điề.u cho thấ.y niề.m đam mê. của cậ.u ấ.y.”

Ở mộ.t diễn biế.n khá.c, dù. rằ.ng đang thi đấ.u rấ.t tố.t trong mà.u á.o Paris Saint Germain, thế. như.ng Neymar vẫn vư.ớ.ng và.o những tin đồ.n chuyển như.ợ.ng cù.ng Barcelona. Theo đó., Gã khổng lồ. xứ. Catalan đư.ợ.c cho là. muố.n tá.i hợ.p vớ.i anh, cũng như. cả tiề.n đạ.o Lautaro Martinez của CLB Inter Milan ở kỳ chuyển như.ợ.ng Hè tớ.i.


Anh Tú. | 18:24 16/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Pháp

Báo uy tín TBN đưa tin quan trọng từ Camp Nou về thương vụ Neymar

[ad_1]

Neymar ở mù.a giải 2019/2020

Điề.u quan tâ.m nhấ.t ở mỗi kỳ chuyển như.ợ.ng chí.nh là. cá.c bom tấ.n nà.o sẽ đư.ợ.c kí.ch nổ. Suố.t thờ.i gian qua, thư.ơ.ng vụ. đư.ợ.c quan tâ.m hà.ng đầ.u liê.n quan đế.n Neymar. Tuyển thủ ngư.ờ.i Brazil giố.ng vớ.i Mbappe chư.a bao giờ. đảm bảo tư.ơ.ng lai ở PSG.

Mớ.i đâ.y, truyề.n thô.ng Tâ.y Ban Nha tiế.p tụ.c cậ.p nhậ.t tin tứ.c liê.n quan đế.n chuyệ.n đi ở của ngô.i sao số. 10. Theo đó., tờ. Sport.es tiế.t lộ. khô.ng í.t tì.nh tiế.t quan trọ.ng ở Camp Nou chuẩn bị. cho thư.ơ.ng vụ. Neymar. Cụ. thể, và.i tuầ.n trở lạ.i đâ.y, Ban lãnh đạ.o Blaugrana tỏ ra chậ.m chạ.p trong việ.c tá.i khởi độ.ng bom tấ.n Brazil. 

Neymar gets within range of Barça - Bó.ng Đá.

Barca đang chuẩn bị. cẩn thậ.n để đư.a Neymar về. Camp Nou. 

Lý do cũng dễ hiểu bởi suố.t 2 kỳ chuyển như.ợ.ng, dù. đô.i bê.n cố. gắ.ng, tuy nhiê.n lạ.i khô.ng thể tá.i hợ.p. Thư.ợ.ng tầ.ng đạ.i diệ.n Catalan muố.n nghe ngó.ng tin tứ.c mớ.i, đồ.ng thờ.i thu nhậ.p thô.ng tin đá.ng tin cậ.y về. tì.nh hì.nh Neymar ở PSG trư.ớ.c khi tiế.p tụ.c đư.a ra quyế.t đị.nh. 

Thờ.i gian qua, tuyển thủ Nam Mỹ cù.ng Barca dù.ng mọ.i cá.ch để sớ.m ngà.y tá.i hợ.p. Theo đó., ngô.i sao 28 tuổi muố.n sử dụ.ng luậ.t của FIFA để thoá.t khỏi rà.ng buộ.c vớ.i PSG. Neymar sẽ tự. giải phó.ng hợ.p đồ.ng vớ.i đạ.i diệ.n Paris.

Theo điề.u 14 và. 16 luậ.t chuyển như.ợ.ng của FIFA, bấ.t kỳ cầ.u thủ phụ.c vụ. cho độ.i bó.ng từ. 3 nă.m trở lê.n, có. quyề.n mua lạ.i hợ.p đồ.ng trư.ớ.c tuổi 28 để rờ.i CLB theo dạ.ng tự. do. Theo đó., mứ.c phí. chuyển như.ợ.ng của thư.ơ.ng vụ. cũng do FIFA đị.nh đoạ.t. Và. giá. của tuyển thủ Brazil có. thể là. khoảng 170 triệ.u euro.

Vấ.n đề. ở đâ.y là. chư.a có. tiề.n lệ. về. việ.c nà.y trong quá. khứ.. Và. Ban lãnh đạ.o Barca buộ.c phải đà.m phá.n nghiê.m tú.c vớ.i phí.a PSG. Hiển nhiê.n, để thư.ơ.ng vụ. nà.y hoà.n tấ.t, cả 3 bê.n đề.u phải gậ.t đầ.u đồ.ng ý vớ.i cá.c điề.u khoản. 

Cò.n về. phí.a PSG, thờ.i gian gầ.n đâ.y, truyề.n thô.ng cho hay độ.i nhà. đã ra giá. bá.n Neymar khoảng 150 triệ.u euro. Song, đạ.i diệ.n Ligue 1 khô.ng là.m rõ việ.c có. thể để châ.n sú.t số. 10 về. Camp Nou hay khô.ng. Và. chí.nh điề.u nà.y khiế.n Barca phải vô. cù.ng cẩn trọ.ng trong việ.c kí.ch nổ bom tấ.n Brazil. 


Tiểu Phong | 17:23 16/03/2020