Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

La Liga không hẹn ngày trở lại

[ad_1]

VIDEO: Real Madrid và. 5 chứ.c vô. đị.ch châ.u Âu đầ.u tiê.n

Chủ tị.ch La Liga, ô.ng Javier Tebas vố.n dĩ rấ.t cư.ơ.ng quyế.t muố.n giải đấ.u diễn ra và. hoà.n thà.nh theo đú.ng kế. hoạ.ch, vớ.i ý đị.nh giải VĐQG sẽ đư.ợ.c tiế.p tụ.c và. kế.t thú.c và.o trư.ớ.c 30 thá.ng 6. Tuy nhiê.n, tì.nh hì.nh đạ.i dị.ch Covid-19 ở Tâ.y Ban Nha đang diễn biế.n rấ.t phứ.c tạ.p, và. buộ.c lò.ng BTC giải đấ.u cấ.p cao nhấ.t xứ. bò. tó.t phải đư.a ra mộ.t lệ.nh đì.nh chỉ mớ.i vô. thờ.i hạ.n.

Theo đó., La Liga sẽ phải dừ.ng thi đấ.u cho đế.n khi Chí.nh phủ Tâ.y Ban Nha đư.a ra quyế.t đị.nh. Trư.ớ.c đó., La Liga chỉ quyế.t đị.nh hoãn 2 vò.ng đấ.u và. kỳ vọ.ng đế.n ngà.y 23/4 có. thể trở lạ.i thi đấ.u.

La Liga, Covid-19, La Liga hoãn vô. thờ.i hạ.n

Liê.n đoà.n bó.ng đá. Tâ.y Ban Nha chí.nh thứ.c thô.ng bá.o: “Liê.n đoà.n và. Ban tổ chứ.c La Liga đồ.ng ý đì.nh chỉ cá.c giải bó.ng đá. chuyê.n nghiệ.p cho đế.n khi cơ. quan có. thẩm quyề.n xá.c nhậ.n có. thể thi đấ.u trở lạ.i và. khô.ng cò.n nguy hiểm cho sứ.c khỏe cộ.ng đồ.ng”.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Thoi thóp vì bão chấn thương, Barca nhanh tay giữ lấy thần đồng

[ad_1]

Barcelona vẫn đang thự.c hiệ.n cô.ng cuộ.c phụ.c hư.ng dư.ớ.i thờ.i HLV Quique Setien. Độ.i chủ sâ.n Camp Nou hiểu rõ tì.nh cảnh hiệ.n tạ.i là. khó. khă.n như. thế. nà.o, khi mà. bấ.t kỳ mộ.t thay đổi nà.o trê.n bă.ng ghế. huấ.n luyệ.n cũng cầ.n thờ.i gian để thí.ch nghi và. điề.u chỉnh độ.i bó.ng theo mộ.t guồ.ng hoạ.t độ.ng như. mong muố.n. Quique Setien cũng thế., chiế.n lư.ợ.c gia 61 tuổi cầ.n thê.m thờ.i gian để chứ.ng tỏ bản thâ.n.

Mộ.t trong những vấ.n đề. đau đầ.u nhấ.t vớ.i nhà. cầ.m quâ.n ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha là. tì.nh hì.nh nhâ.n sự. Barcelona. Bởi lẽ, trư.ớ.c khi phiê.n chợ. hè 2020 diễn ra, hà.ng cô.ng độ.i chủ sâ.n Camp Nou đang tan hoang. 2 ngô.i sao tấ.n cô.ng là. Luis Suarez và. Ousmane Dembele thì. chấ.n thư.ơ.ng chư.a rõ ngà.y trở lạ.i, Antoine Griezmann chỉ là. cá.i bó.ng của chí.nh mì.nh, Martin Braithwaite là. giải phá.p tì.nh thế. và. mọ.i gá.nh nặ.ng đề.u đè lê.n vai Lionel Messi.

Hiểu rõ điề.u nà.y, Setien sẽ phải ngay lậ.p tứ.c có. những kế. hoạ.ch bổ sung nhâ.n sự. hà.ng cô.ng lẫn mang về. ngô.i sao chấ.t lư.ợ.ng cho Blaugrana thờ.i gian tớ.i. Trư.ớ.c viễn cảnh đó., theo Marca, Barca chuẩn bị. mờ.i tà.i nă.ng trẻ Alex Collado ký và.o bản hợ.p đồ.ng mớ.i vớ.i mứ.c lư.ơ.ng đư.ợ.c tă.ng so vớ.i hiệ.n tạ.i.

Barcelona to offer promising attacker a pay-rise with new contract - Bó.ng Đá.

Barca giữ châ.n sao trẻ Collado bằ.ng mọ.i giá..

Alex Collado là. cá.i tê.n đang chơ.i rấ.t hay ở Barcelona B, ngư.ờ.i đư.ợ.c HLV Setien nhắ.m đế.n sẽ đư.a lê.n độ.i 1 thi đấ.u thư.ờ.ng xuyê.n hơ.n từ. sau mù.a hè 2020. Mù.a nà.y, khi thi đấ.u cho độ.i B của Blaugrana, sau 24 lầ.n ra sâ.n, Collado đó.ng gó.p 5 bà.n thắ.ng và. 5 pha kiế.n tạ.o.

Virus Corona ảnh hư.ởng đế.n Barcelona như. thế. nà.o?

Minh Trí. | 05:57 24/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid vô địch La Liga phiên bản đặc biệt

[ad_1]

VIDEO: Real Madrid và. 5 chứ.c vô. đị.ch châ.u Âu đầ.u tiê.n

Hiệ.n tạ.i, La Liga đang phải tạ.m hoãn do ảnh hư.ởng từ. dị.ch Covid-19. Theo ghi nhậ.n, Tâ.y Ban Nha đang là. Quố.c gia có. số. ca nhiễm virus corona nhiề.u thứ. 4 thế. giớ.i.

Và. để trá.nh gâ.y nhà.m chá.n cho cá.c cầ.u thủ khi phải ở nhà. phò.ng dị.ch, mớ.i đâ.y mộ.t bì.nh luậ.n viê.n thể thao điệ.n tử ngư.ờ.i Tâ.y Ban Nha có. tê.n là. Ibai Llanos đã đứ.ng ra tổ chứ.c mộ.t giải đấ.u trê.n tự.a game FIFA 20. Mỗi độ.i bó.ng ở La Liga sẽ có. mộ.t ngư.ờ.i đạ.i diệ.n cho độ.i tham dự. giải. Trong số. nà.y Mallorca là. câ.u lạ.c bộ. duy nhấ.t khô.ng tham gia do Alex Pozo đã bỏ giải và.o phú.t cuố.i.

Real Madrid, La Liga, Marco Asensio

Sau 3 ngà.y thi đấ.u, ‘game thủ’ lê.n ngô.i vô. đị.ch là. Marco Asensio của Real Madrid. Asensio đã tạ.o ra chiế.n thắ.ng hủy diệ.t 7-0 trư.ớ.c đạ.i diệ.n của Eibar ở bá.n kế.t và. cũng khô.ng gặ.p khó. khă.n gì. trong trậ.n chung kế.t. Đọ. sứ.c vớ.i cầ.u thủ Aitor Ruibal của Leganes trong trậ.n chung kế.t, Asensio đã vư.ơ.n lê.n dẫn trư.ớ.c ba bà.n trư.ớ.c khi già.nh cú.p vô. đị.ch vớ.i chiế.n thắ.ng 4-2.

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

5 năm để Atletico có một quái thú cả Châu Âu ao ước

[ad_1]

Atletico Madrid dư.ớ.i thờ.i HLV Diego Simeone đư.ợ.c biế.t đế.n vớ.i “nghệ. thuậ.t phò.ng ngự.” trứ. danh. Độ.i chủ sâ.n Wanda Metropolitano sở hữu lố.i chơ.i khó. chị.u, có. thể khuấ.t phụ.c bấ.t kỳ mộ.t đố.i thủ mạ.nh nà.o chỉ bằ.ng “bản sắ.c” phò.ng ngự. mà. nhà. cầ.m quâ.n Argentina xâ.y dự.ng. Nửa đỏ trắ.ng thà.nh Madrid cũng gặ.t há.i đư.ợ.c nhiề.u thà.nh cô.ng nhấ.t đị.nh trong những nă.m qua, có. lú.c từ.ng là. thế. lự.c mà. cả Châ.u Âu phải dè chừ.ng.

Trong hà.nh trì.nh phá.t triển và. khẳng đị.nh sứ.c mạ.nh của Atletico tạ.i Châ.u Âu, HLV Diego Simeone may mắ.n sở hữu mộ.t cá.i tê.n vô. cù.ng xuấ.t sắ.c – Jan Oblak. Đế.n hiệ.n tạ.i, thủ thà.nh ngư.ờ.i Slovenia vẫn đang là. trụ. cộ.t lớ.n nhấ.t trong độ.i hì.nh nửa đỏ trắ.ng thà.nh Madrid, dẫu trải qua bao nhiê.u thă.ng trầ.m.

Marca nhắ.c nhớ. cá.c CĐV Atletico rằ.ng, tí.nh đế.n ngà.y 21/3/2020, Jan Oblak đã có. trò.n 5 nă.m khoá.c á.o độ.i chủ sâ.n Wanda Metropolitano. Trong 5 nă.m đó., Oblak xuấ.t sắ.c già.nh 4 danh hiệ.u Zamora liê.n tiế.p, giải thư.ởng vinh danh thủ mô.n xuấ.t sắ.c nhấ.t giải đấ.u hà.ng đầ.u xứ. sở bò. tó.t.

Five years of Oblak's miracles at Atletico Madrid - Bó.ng Đá.

5 nă.m qua, Oblak là. bứ.c tư.ờ.ng thà.nh vững chãi của Atletico.

Trong trậ.n thắ.ng Liverpool vừ.a qua tạ.i Anfield, Jan Oblak mộ.t lầ.n nữa cho thấ.y, anh chí.nh là. ngô.i sao quan trọ.ng bậ.c nhấ.t của Atletico. Tà.i nă.ng của Oblak khiế.n hà.ng tấ.n cô.ng The Kop phải vã mồ. hô.i. Để rồ.i, chí.nh Oblak cũng là. nhâ.n tố. quan trọ.ng giú.p CLB thà.nh Madrid biế.n Liverpool trở thà.nh cự.u vư.ơ.ng Châ.u Âu ngay vò.ng 16 độ.i.

Xem HLV Klopp phá.t biểu về. Atletico: 

Minh Trí. | 22:32 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Cựu chủ tịch Real Madrid qua đời vì nhiễm COVID-19

[ad_1]

VIDEO: Siê.u phẩm giú.p Real Madrid vô. đị.ch Cú.p C1 nă.m 2000

Con trai ô.ng đã xá.c nhậ.n cá.i chế.t của cha mì.nh, viế.t trê.n Twitter: “Cha tô.i vừ.a qua đờ.i. Ông khô.ng đá.ng ra đi theo cá.ch nà.y. Mộ.t trong những ngư.ờ.i giỏi nhấ.t, dũng cảm nhấ.t, là.m việ.c chă.m chỉ nhấ.t mà. tô.i đã từ.ng biế.t rờ.i bỏ chú.ng tô.i. Gia đì.nh và. Real Madrid là. niề.m đam mê. của ô.ng ấ.y. Mẹ tô.i và. anh chị. tô.i đã tậ.n hư.ởng tấ.t cả những khoảnh khắ.c của anh ấ.y vớ.i niề.m tự. hà.o. Yê.n nghỉ nhé cha!”

Lorenzo Sanz đã bị. số.t hơ.n mộ.t tuầ.n tạ.i nhà. trư.ớ.c khi đư.ợ.c đư.a và.o bệ.nh việ.n Fundaci Jimenez Diaz ở thủ đô. Madrid hô.m thứ. Ba vừ.a qua. Hiệ.n đã có. hơ.n 24.000 ngư.ờ.i đã bị. nhiễm virus corona ở Tâ.y Ban Nha, vớ.i gầ.n 1.400 ca tử vong.

Real Madrid đã đư.a ra mộ.t thô.ng bá.o: “Câ.u lạ.c bộ. muố.n gửi lờ.i chia buồ.n tớ.i vợ. Mari Luz, cá.c con của ô.ng ấ.y, Lorenzo, Francisco, Fernando, Marí.a Luz và. Diana, cũng như. gia đì.nh và. bạ.n bè của ô.ng ấ.y. Chia buồ.n của chú.ng tô.i đư.ợ.c chia sẻ bởi tấ.t cả cá.c madridistas”.

Real Madrid, Lorenzo Sanz, qua đờ.i, thiệ.t mạ.ng, tử vong, COVID-19, virus corona

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

XONG! Luis Suarez xác nhận chấn thương, rõ thời gian tái xuất

[ad_1]

Cá.ch đâ.y và.i ngà.y, tiề.n đạ.o Luis Suarez đã đă.ng đà.n trấ.n an cá.c CĐV Blaugrana khi mà. dị.ch bệ.nh viê.m đư.ờ.ng hô. hấ.p cấ.p  COVID-19 đang hoà.nh hà.nh khắ.p nơ.i trê.n thế. giớ.i. Anh nó.i trong mộ.t đoạ.n video ngắ.n trê.n Instagram: “Xin chà.o mọ.i ngư.ờ.i, tô.i muố.n gửi cá.i ô.m lớ.n đế.n vớ.i tấ.t cả từ. nhà. tô.i.

Tô.i muố.n gửi nó. đế.n vớ.i những ngư.ờ.i đang chiế.n đấ.u chố.ng lạ.i COVID-19. Chú.ng ta phải tự. chă.m só.c bản thâ.n, qua đó. gó.p cô.ng sứ.c và.o cô.ng cuộ.c đẩy lù.i đạ.i dị.ch nó.i chung. Nế.u hợ.p sứ.c vớ.i nhau chú.ng ta sẽ là.m đư.ợ.c. Chú.ng ta sẽ tiế.p tụ.c đư.ợ.c ở bê.n cạ.nh ngư.ờ.i thâ.n, bạ.n bè và. gia đì.nh mì.nh”. 

Cho đế.n hô.m nay, ngô.i sao ngư.ờ.i Uruguay tiế.p tụ.c lê.n tiế.ng về. tì.nh hì.nh chấ.n thư.ơ.ng đầ.u gố.i và. xá.c nhậ.n thờ.i điểm tá.i xuấ.t. Suarez phá.t biểu (theo GOAL):Bá.c sĩ của tô.i đã nó.i vớ.i tô.i rằ.ng tô.i đã là.m rấ.t tố.t và. điề.u đó. đã cho tô.i hy vọ.ng trở lạ.i chơ.i sớ.m nhấ.t có. thế.. Sự. khá.c biệ.t bâ.y giờ. là. khi độ.i trở lạ.i, tô.i sẽ có. thể thi đấ.u“.

Barca's Luis Suarez: It is up to ourselves to improve things - Bó.ng Đá.

 Suarez sẽ tá.i xuấ.t khi Barca trở lạ.i thi đấ.u.

Mớ.i đâ.y, chủ tị.ch Javier Tebas của La Liga khẳng đị.nh rằ.ng giải đấ.u sẽ trở lạ.i và.o giữa hoặ.c cuố.i thá.ng 5 và. cố. gắ.ng kế.t thú.c và.o cuố.i thá.ng 6. Như. vậ.y, Barca vô. tì.nh đư.ợ.c hư.ởng lợ.i khi sâ.n chơ.i quố.c nộ.i bị. hoãn, và. giú.p trụ. cộ.t đủ thờ.i gian dư.ỡng thư.ơ.ng cũng như. hồ.i phụ.c để có. cảm giá.c tố.t nhấ.t.

Những bà.n thắ.ng đẹp nhấ.t thậ.p kỷ vừ.a qua của Barca:

Trung Quâ.n | 07:28 22/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Đã từng có một Luis Suarez khủng khiếp ở kỷ nguyên MSN

[ad_1]

Cù.ng thư.ởng thứ.c tuyệ.t phẩm của Luis Suarez và.o lư.ớ.i Real Sociedad

Thờ.i điểm hiệ.n tạ.i, Barcelona đang muố.n tì.m kiế.m mộ.t phư.ơ.ng á.n thay thế. Luis Suarez trong dà.i hạ.n. Đâ.y là. mộ.t độ.ng thá.i dễ hiểu từ. thư.ợ.ng tầ.ng Camp Nou, khi mà. bâ.y giờ. tiề.n đạ.o ngư.ờ.i Uruguay đã 33 tuổi. 

Những ngà.y qua, Lautaro Martinez là. cá.i tê.n đư.ợ.c nhắ.c tớ.i khô.ng í.t lầ.n. Để thuyế.t phụ.c Inter Milan nhả ngư.ờ.i, Gã khổng lồ. xứ. Catalan khô.ng ngạ.i đặ.t Arthur Melo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic hay kể cả Ousmane Dembele lê.n bà.n đà.m phá.n.

Ở tuổi 33, có. vẻ như. ngà.y Suarez đi đế.n những chặ.ng cuố.i trong sự. nghiệ.p đỉnh cao của mì.nh là. khô.ng cò.n xa. Thế. như.ng những gì. anh từ.ng là.m đư.ợ.c trong mà.u á.o Barcelona, đặ.c biệ.t là. ở mù.a giải 2015/16 thự.c sự. là. rấ.t đá.ng để cá.c fan cảm thấ.y tự. hà.o.

Đã từ.ng có. mộ.t Luis Suarez khủng khiế.p ở kỷ nguyê.n MSN lll 2015/16 - Bó.ng Đá.

Barcelona từ.ng có. mộ.t tam tấ.u rấ.t đá.ng sợ. ở mù.a giải 2015/16.

Đó. là. thờ.i điểm mà. tam tấ.u hủy diệ.t M-S-N cò.n đang khuynh đảo trờ.i Âu. Và. theo cá.c thố.ng kê., mù.a giải nă.m đó. cự.u sao Liverpool đá. chí.nh 53 lầ.n và. đã có. tớ.i 59 lầ.n xé lư.ớ.i cá.c đố.i thủ. Khô.ng chỉ vậ.y, Suarez cò.n dọ.n cỗ cho cá.c đồ.ng độ.i tớ.i 22 lầ.n. 

Đá.ng chú. ý hơ.n, đó. là. sự. ă.n ý của Suarez vớ.i hai “cạ. cứ.ng” trê.n hà.ng cô.ng là. Messi và. Neymar. Cụ. thể, có. tớ.i 21 bà.n thắ.ng của Suarez là. Messi (10) và. Neymar (11) kiế.n tạ.o.

Anh Tú. | 20:48 21/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Vượt Bale & Ronaldo, Gerrard + Pogba 2.0 nhanh nhất lịch sử Real

[ad_1]

Mộ.t buổi tậ.p của Real Madrid diễn ra như. thế. nà.o?

Mặ.c dù. mớ.i 21 tuổi, như.ng 2 mù.a giải gầ.n đâ.y, tiề.n vệ. Federico Valverde thi đấ.u ngà.y cà.ng trư.ởng thà.nh và. trở thà.nh mắ.t xí.ch quan trọ.ng trong độ.i hì.nh của HLV Zinedine Zidane. Thậ.m chí., Valverde dầ.n thay thế. 2 đà.n anh Luka Modric và. Toni Kroos.

Tờ. El Pais (Tâ.y Ban Nha) từ.ng ví. Valverde là. “Gerrard mớ.i” của bó.ng đá. thế. giớ.i vì. phong cá.ch điề.m tĩnh và. khả nă.ng kiểm soá.t tuyế.n giữa mang hì.nh bó.ng cự.u thủ quâ.n Liverpool, cò.n tờ. Marca thì. khô.ng ngầ.n ngạ.i khẳng đị.nh: “Zidane đã tì.m thấ.y Pogba của mì.nh”.

Chí.nh phong độ. đang lê.n của Valverde là. nguyê.n nhâ.n khiế.n Real Madrid khô.ng cò.n tha thiế.t muố.n chiê.u mộ. Pogba. Chư.a kể, Valverde cũng sở hữu tố.c độ. đá.ng kinh ngạ.c và. tờ. AS vừ.a đư.a ra mộ.t thố.ng kê. cự.c kỳ thú. vị..

Cụ. thể, gầ.n đâ.y Valverde đã có. tì.nh huố.ng bứ.t tố.c đạ.t vậ.n tố.c 35,1 km/h, qua đó. trở thà.nh cầ.u thủ nhanh nhấ.t Real Madrid mù.a nà.y. Anh vư.ợ.t qua Vinicius Junior (34,6 km/h), Dani Carvajal (34,4 km/h), Ferland Mendy (34,3 km/h) hay Gareth Bale (34,2 km.h).

Thà.nh tí.ch nà.y cũng giú.p Valverde đá.nh bạ.i cả Cristiano Ronaldo. Trong 9 nă.m khoá.c á.o Real Madrid, thà.nh tí.ch tố.t nhấ.t mà. siê.u sao ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha đạ.t đư.ợ.c trong những pha bứ.t tố.c là. 33,6 km/h hồ.i nă.m 2017.

Valverde tops Ronaldo to become Real’s fastest player - Bó.ng Đá.

 Federico Valverde là. bá.u vậ.t trong tay HLV Zinedine Zidane tạ.i Real Madrid hiệ.n nay.

Tiểu Lam | 23:28 21/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Cách đây 5 năm, Cristiano Ronaldo bá đạo tới mức nào?

[ad_1]

 Bà.n thắ.ng đẹp của Ronaldo và.o lư.ớ.i Levante khi cò.n khoá.c á.o Real Madrid

Sau mộ.t mù.a giải cự.c kỳ bù.ng nổ trong mà.u á.o Eintracht Frankfurt, Luka Jovic đã đư.ợ.c Real Madrid mua về. vớ.i mứ.c phí. chuyển như.ợ.ng lê.n đế.n 60 triệ.u euro. Rấ.t nhiề.u ngư.ờ.i đã kỳ vọ.ng Jovic có. thể thay thế. Cristiano Ronaldo trở thà.nh nguồ.n cung cấ.p bà.n thắ.ng cho Los Blancos. Thế. như.ng bâ.y giờ., khi mà. châ.n sú.t ngư.ờ.i Serbia có. lẽ đang gầ.n cá.nh cổng Exit của Bernabeu hơ.n bao giờ. hế.t, ngư.ờ.i ta mớ.i thấ.y đư.ợ.c khoảng trố.ng mà. CR7 để lạ.i là. lớ.n đế.n như.ờ.ng nà.o.

Thô.ng số. thú. vị. về. cá.c bà.n thắ.ng của Ronaldo mù.a 2014/15 - Bó.ng Đá.

Có. lẽ sẽ cò.n rấ.t lâ.u nữa, mộ.t “Ronaldo khá.c” mớ.i xuấ.t hiệ.n tạ.i Bernabeu.

Thự.c sự., những thà.nh cô.ng của Real Madrid trong suố.t khoảng thờ.i gian 2009-2018 mang dấ.u ấ.n cự.c lớ.n của siê.u sao ngư.ờ.i Bồ. Đà.o Nha. Và. bâ.y giờ., chú.ng ta hãy cù.ng nhì.n lạ.i xem cá.ch đâ.y 5 nă.m, cự.u tiề.n đạ.o Manchester United đã bá. đạ.o thế. nà.o?

Mù.a giải 2014/15, Ronaldo nổ sú.ng 48 lầ.n tạ.i La Liga cho Kề.n kề.n trắ.ng, trong đó. bao gồ.m 10 bà.n trê.n chấ.m phạ.t đề.n. Đá.ng chú. ý, trong số. 38 bà.n thắ.ng khô.ng tí.nh phạ.t đề.n của Ronaldo ở mù.a giải nă.m ấ.y, có. đế.n 12 lầ.n anh lậ.p cô.ng bằ.ng đầ.u, 6 lầ.n bằ.ng châ.n trá.i cù.ng vớ.i 1 bà.n thắ.ng bằ.ng… hô.ng.

Rõ rà.ng, khả nă.ng să.n bà.n của Ronaldo là. quá. hoà.n hảo và. có. lẽ sẽ phải rấ.t lâ.u nữa, Real Madrid mớ.i lạ.i có. đư.ợ.c mộ.t sá.t thủ đá.ng sợ. tớ.i thế..

Anh Tú. | 21:13 21/03/2020

Chuyên mục
Xem tin bóng đá Tây Ban Nha

Thật tốt khi biết ở Barcelona, người ta yêu mến tôi

[ad_1]

Barcelona của mù.a giải nă.m nay đang gặ.p rấ.t nhiề.u vấ.n đề. cả trong lẫn ngoà.i sâ.n cỏ. Ở khí.a cạ.nh chuyê.n mô.n, mù.a giải 2019/20 là. nă.m chứ.ng kiế.n mộ.t quá. trì.nh thay triề.u đổi đạ.i tạ.i Camp Nou, khi mà. Ernesto Valverde đã phải nhậ.n trá.t sa thải, và. Quique Setien bâ.y giờ. đang là. ngư.ờ.i dẫn dắ.t Blaugrana. Tuy nhiê.n tí.nh đế.n thờ.i điểm trư.ớ.c khi La Liga phải tạ.m hoãn, những gì. mà. độ.i bó.ng á.o sọ.c đỏ lam là.m đư.ợ.c là. khô.ng thự.c sự. tố.t.

Chư.a hế.t, họ. cũng đang phải đố.i mặ.t vớ.i vấ.n đề. lự.c lư.ợ.ng, khi mà. việ.c giữ châ.n Marc Andre ter Stegen đang gặ.p khó.. Ngoà.i ra, Barca cũng cầ.n tì.m mộ.t phư.ơ.ng á.n thay thế. cho Luis Suarez, ngư.ờ.i nă.m nay đã 33 tuổi.

Chimy Avila: 'Nice to know people love me in Barcelona' - Bó.ng Đá.

Chimy Avila xá.c nhậ.n kỳ chuyển như.ợ.ng Đô.ng vừ.a qua, đạ.i diệ.n của anh đã nó.i chuyệ.n vớ.i Barca.

Thờ.i gian qua, ngư.ờ.i ta nó.i nhiề.u đế.n Lautaro Martinez của Inter Milan. Barca thậ.m chí. sẵn sà.ng gá.n Arthur Melo, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, thậ.m chí. là. cả Ousmane Dembele cho độ.i bó.ng nư.ớ.c Ý.

Tuy nhiê.n ngoà.i Martinez, Chimy Avila cũng là. mộ.t cá.i tê.n mà. Barca đư.a và.o radar. Mớ.i đâ.y, tiề.n đạ.o nà.y xá.c nhậ.n kỳ chuyển như.ợ.ng Đô.ng vừ.a qua, đạ.i diệ.n của anh cù.ng phí.a Gã khổng lồ. xứ. Catalan đã có. những cuộ.c nó.i chuyệ.n về. tư.ơ.ng lai của bản thâ.n:

“Họ. khô.ng trự.c tiế.p liê.n lạ.c vớ.i tô.i, thế. như.ng tô.i biế.t đạ.i diệ.n của mì.nh đã gặ.p mặ.t họ..”

“Thậ.t tố.t khi biế.t ở Barcelona, ngư.ờ.i ta yê.u mế.n tô.i.”

Những khoảnh khắ.c tuyệ.t vờ.i của Barcelona tạ.i cá.c trậ.n El Clasico:

Anh Tú. | 17:37 21/03/2020