‘Thông tin thanh niên tự khỏi Covid-19 là không đúng’

Phá.t biểu tạ.i cuộ.c họ.p Ban chỉ đạ.o phò.ng, chố.ng Covid-19 TP Hà. Nộ.i chiề.u 23/3, Chủ tị.ch UBND TP Nguyễn Đứ.c Chung đá.nh

Read more

Việt Nam có số ca nghi nhiễm kỷ lục, cách ly và theo dõi hơn 52.000 người| số ca nghi nhiễm Covid-19 tại Việt Nam tăng thêm 448 trường hợp

Dị.ch Covid-19 trê.n toà.n thế. giớ.i đang diễn biế.n vô. cù.ng phứ.c tạ.p khi lan tớ.i 188 quố.c gia và.

Read more

VinaPhone, Viettel miễn phí cước tin nhắn ủng hộ chống dịch Covid-19 đến 1407|cách nhắn tin ủng hộ chống dịch covid-19| dịch covid 19| nhắn tin chống covid – 19| dịch covid – 19|cập nhật dịch covid 19| tổng đài 1407| cách ủng hộ chống dịch covid -19

Hơ.n 48 tỷ đồ.ng hộ. phò.ng chố.ng dị.ch Covid-19 đã đư.ợ.c ngư.ờ.i dâ.n gửi qua Cổng nhâ.n đạ.o

Read more

Sau 2 ngày phát động đã có hơn 40 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 qua Cổng nhân đạo 1407

Tí.nh đế.n 20 giờ. 30 phú.t tố.i ngà.y 21/3, đã có. hơ.n 48 tỷ đồ.ng đư.ợ.c ngư.ờ.i

Read more