T7. Th7 24th, 2021

dương tính Covid-19

Hô.m 13.3 (giờ. đị.a phư.ơ.ng), Tổng thố.ng Mỹ Donald Trump đã chí.nh thứ.c ban bố. tì.nh trạ.ng khẩn cấ.p trê.n toà.n quố.c nhằ.m đẩy mạ.nh... Read More