T5. Th4 15th, 2021

Hà.ng xó.m tớ.i thắ.p nén nhang tiễn đư.a bà. H. tạ.i nghĩa trang thô.n Đứ.c Diễn (P.Phú.c Diễn, Q.Bắ.c Từ. Liê.m, Hà. Nộ.i) /// Ảnh Trầ.n Cư.ờ.ng

Nhiề.u ngư.ờ.i khuyê.n nhủ như.ng nữ lao cô.ng vẫn khô.ng lấ.y chồ.ng, mộ.t mì.nh bà. nuô.i chá.u giú.p chị. gá.i và. chă.m lo cho bố. mẹ già. bằ.ng đồ.ng lư.ơ.ng í.t ỏi.

Đà.n cá. trê. chờ. bà. Diệ.u Hoa cho ă.n /// Ảnh: Khả Di

Suố.t 4 thá.ng qua ngư.ờ.i dâ.n miề.n Tâ.y rấ.t hiế.u kỳ trư.ớ.c bầ.y cá. trê. hà.ng ngà.n con nổi lê.n ‘xin ă.n’ ở lò.ng hồ. Nú.i Sậ.p trong khuô.n viê.n Thiề.n việ.n Trú.c Lâ.m An Giang, thị. trấ.n Nú.i Sậ.p, H.Thoạ.i Sơ.n, An Giang. Nhiề.u ngư.ờ.i miề.n Tâ.y cảm thấ.y thí.ch thú. vớ.i đà.n cá. nà.y. 

Anh Minh và. 4 đứ.a con /// Ảnh: Lê. Hồ.ng Hạ.nh

Vợ. bỏ đi để lạ.i 4 đứ.a con thơ., anh Minh gạ.t nư.ớ.c mắ.t chị.u cảnh gà. trố.ng nuô.i con. Khó. khă.n bủa vâ.y, anh đă.ng tin cho con lê.n mạ.ng xã hộ.i như.ng sau đó. ‘suy nghĩ lạ.i, mấ.y cha con số.ng tớ.i đâ.u hay đế.n đấ.y’.

Câ.y phong trồ.ng thử nghiệ.m trê.n đư.ờ.ng Trầ.n Duy Hư.ng /// Ảnh H.Đ

Xe Honda CR-V mà.u đỏ bị. phun sơ.n trắ.ng loang lổ /// Ảnh L.T

Kế.t quả xổ số. hô.m nay - KQXS - Xổ số. trự.c tiế.p thứ. Hai 5.4.2021

Xem xổ số. hô.m nay, (KQXS) xổ số. miề.n Bắ.c (XSMB), xổ số. miề.n Nam (XSMN), xổ số. miề.n Trung (XSMT), xổ số. điệ.n toá.n trự.c tiế.p nhanh hô.m nay thứ. Hai 5.4.2021. KQXS TP.HCM, KQXS Đồ.ng Thá.p, KQXS Cà. Mau…

Hà.ng cau kiểng trồ.ng cá.ch xa hồ. /// Ảnh: Nguyễn Long

Giá.m đố.c Sở NN&PTNT Bà. Rị.a – Vũng Tà.u khẳng đị.nh sẽ yê.u cầ.u hủy, thu hồ.i vă.n bản của đơ.n vị. cấ.p dư.ớ.i trá.i tinh thầ.n chủ trư.ơ.ng của lãnh đạ.o sở: ‘Khô.ng ai bứ.ng bỏ câ.y xanh. Nhấ.t là. cá.c câ.y xanh tạ.i hồ. Xuyê.n Mộ.c’.

Sau gầ.n 10 ngà.y, gia đì.nh tì.m thấ.y Bảo Ý ở H.Hó.c Mô.n (TP.HCM)

Sau gầ.n 10 ngà.y mấ.t tí.ch, bé Khư.u Bảo Ý (14 tuổi, ngụ. An Giang) đã đư.ợ.c gia đì.nh tì.m thấ.y tạ.i H.Hó.c Mô.n (TP.HCM). Bảo Ý cho biế.t mì.nh đi tì.m việ.c để nuô.i gia đì.nh…

Xe quầ.n á.o 0 đồ.ng của ô.ng Tư. lang thang khắ.p cá.c ngõ ngá.ch Sà.i Gò.n /// Ảnh: Cao An Biê.n

Bị. bệ.nh về. thanh quản, phải dù.ng má.y hỗ trợ. nó.i, hằ.ng ngà.y ô.ng Nguyễn Vă.n Tư. (81 tuổi) vẫn chở xe quầ.n á.o 0 đồ.ng tặ.ng ngư.ờ.i nghèo khắ.p Sà.i Gò.n mặ.c lờ.i chế. giễu từ. nhiề.u ngư.ờ.i: ‘Ông già. câ.m bị. điê.n lo chuyệ.n bao đồ.ng’…

 

 /// ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đoạ.n clip ghi lạ.i cảnh tà.i xế. nằ.m ra ghế., dù.ng mộ.t châ.n điề.u khiển ô. tô., tay nắ.m tay mộ.t cô. gá.i  khiế.n ngư.ờ.i xem thó.t tim bởi quan sá.t có. thể thấ.y tà.i xế. lá.i xe trê.n cao tố.c, trờ.i mư.a đư.ờ.ng trơ.n trư.ợ.t.

Ngư.ờ.i dâ.n vớ.t cá. lồ.ng chế.t ở xã Nghi Sơ.n 


 /// ẢNH: PHÚC NGƯ

Cư. dâ.n mạ.ng mấ.y hô.m nay chia sẻ mạ.nh hì.nh ảnh cá. biển chế.t dạ.t và.o bờ. ở Thanh Hó.a khiế.n nhiề.u ngư.ờ.i lo lắ.ng.